Akut situation för syskonen i Kristianstad

Print Friendly, PDF & Email

Jag har tidigare skrivit om de tre syskonen i Kristianstad (se nedan) som har berättat om pappans misshandel och övergrepp. Flera oros- och polisanmälningar har gjorts, från olika håll. När barnen vägrat att åka till pappa för umgänge så har mamman fått böta – totalt ca 100.000. Domaren ansåg att hon skulle ha lyft in barnen i bilen och tvingat iväg dem. Barnen går i för- och mellanstadiet.

För varje oros- och polisanmälan så har pappan motanmält. När skolan gjort orosanmälan så har han exempelvis anmält dem till skolinspektionen. Han har även hotat mig. Om jag inte tog bort allt jag skrivit om fallet inom 24 timmar så…

Under rättegången om vårdnad och umgänge kunde vi höra flertalet vittnen som förde barnens talan. Det fanns inget eller ingen som talade emot mamman – bortsett från pappans ord och socialtjänstens utredning – som tagit fasta på pappans ord. Tvärtom, flera intygade att mamman var en god vårdnadshavare. Trots detta så beslutade tingsrätten att pappan får vårdnaden. Först tre månader efter flytt skall barnen få träffa sin mamma. Till en början skall umgänget med henne vara övervakat. Bryter mamman mot denna dom, och inte överlämnar barnen, väntar vite på 90.000:-.

Mamman överklagade domen till Högsta domstolen. Förra veckan meddelades att hon ej beviljats prövningstillstånd. Detta innebär att barnen nu skall flyttas över till pappan. Dagen efter beskedet från domstolen mailade han instruktioner till mammans advokat. Nu på onsdag, imorgon, kl 17.00 skall barnen, samt deras personliga tillhörigheter, lämnas på angiven adress. Senast kl 17.10 skall modern lämna platsen.

Strax innan sommaren gjorde skolan ny orosanmälan. Ett av syskonen bröt ihop i skolan, strax efter att de fått besked om att de skulle flytta till pappan. Lärare, rektor och kurator på skolan känner oro för barnen. Socialtjänsten startade ingen ny utredning.

Efter att en psykolog som träffat både mamman och barnen kontaktat och ifrågasatt Kristianstads kommuns handläggning av ärendet, kallades både mamman och barnen till socialtjänsten. Mötet skedde förra veckan, två månader efter skolans orosanmälan. De fick träffa en ny socialsekreterare , en inhyrd konsult, som ansåg att ärendet blivit felbehandlat från start. Hon lovade mamman att utredning skulle inledas. Hon vände sig även direkt till barnen och lovade dem att nu äntligen ska vuxna verkligen lyssna på dem. De ska få hjälp med att komma till psykolog där de kan få prata om vad som hänt när de varit hos sin pappa. Hon säger att utredningen måste ske av extern konsult denna gång eftersom huset är infekterat. Hela mötet är inspelat.

Någon dag senare fick mamman besked om att personen hon träffat inte längre har mandat i ärendet. Istället har de kallat mamman till möte med annan personal, tillsammans med pappan, för att diskutera överlämningen.

Jag har följt familjen under snart ett år. Syskonen har fått mycket stöd från er följare. Reaktionerna har varit kraftiga. Jag vet att hundratals personer mailat in sin protest till kommunen. Ingen reaktion. Chefredaktörerna på de största tidningarna har fått kopia av alla dessa mail enligt den mall jag gjort. Jag har utmanat dem mot varandra. Vem skulle först lyfta detta akuta och allvarliga samhällsproblem? Ingen respons!Jag har uppvaktat ansvariga politiker. Ingen tar ansvar!

Så det som kvarstår är att skapa en revolution. Vi måste gå samman och KRÄVA förändring.
Vi måste gå samman och KRÄVA att syskonen i Kristianstad får hjälp och skydd.

Hjälp mig därför att sprida detta inlägg. Vi behöver nå ut riktigt brett så att många får upp ögonen för det som sker mitt ibland oss. Dessa barn är långt ifrån ensamma. Jag får kännedom om liknande fall varje vecka.

Varmt tack på förhand för att du hjälper till nu när vi #BryterTabut och skapar förändring.

⚜️⚜️⚜️

Tidigare inlägg om dessa barn:
23 april 2019 Mamman vädjar om hjälp
20 mars 2019 Jag utmanar media
27 februari 2019 Stor sorg
9 februari 2019 Massor med styrka
6 februari 2019 Andra och sista rättegångsdagen
5 februari 2019 Första rättegångsdagen
25 januari 2019 Nämndemannen nickade till 
23 januari 2019 Domare utan barnperspektiv
5 december 2018 Protesterna når fram
23 oktober 2018 30.000 i böter varje helg

Share

43 reaktioner på ”Akut situation för syskonen i Kristianstad”

  1. Jag vet av egen erfarenhet att det finns ett otroligt skydd runt handläggare på soc. Av princip gör de inte fel.
    Nu vet jag ju bara en sida, men detta är fullt möjligt.
    Helen Månsson. Jourhem och familjehem sedan 20år.

    1. Hej Helen,
      Det är sant att socialsekreterare skyddas. Det är oerhört svårt att få någon fälld för tjänstefel.
      Efter att jag publicerat detta inlägg så har flera föräldrar kontaktat mig från Kristianstad. De vittnar om att de har liknande erfarenheter från socialtjänsten på orten.
      Hur kan det ha blivit så fel? Socialtjänsten är tillsatt för oss medborgare, för att skydda de allra svagaste. Jag får uppfattningen om att många idag skyr dem och till och med är rädda för dem.
      //Agneta

  2. Hänvisar till Barnkonventionen. Barn måste skyddas och man måste ta hänsyn till ett barns starka vilja! Detvärsta som an hända ett barn är att bli misshandla av sin pappa för honom måste barnet alltid träffa oavsett hur mycket barnet protesterar och far illa. Det är en sm att bo i detta land som behandlar barn på detta sätt.

    1. Det är väl precis lika jävla illa om barnet blir misshandlat av sin mamma? Varför skulle det vara bättre att få stryk av mamman?

  3. Vem ska stå på barnens sida om inte socialtjänsten. Är man så korrupt inom sociala verksamheter o kommun att man inte kan se o stå emot en misshandlande man och dennes hot.
    Skydda barnen från denna situation o lyssna på de som känner barnen bäst…. skolan har ju gjort allt dom kan för att stå på barnens sida . Varför sviker få socialtjänsten…… hjälp barnen. !

    1. För att de är inkompetenta och prestigefulla. Någon juridisk kunnig borde ta på sig och se till så att detta hamnar i Europadomstolen via barnkonventionen.

    2. Jo socialtjänsten i Kristianstad har gjort allt för grova fel tänk på flickan som såg på medan pappan satte eld på henne så hela huset brann ner och pappan kidnappade flickan som han förde till Turkiet . Socialen åker dit och vill prata med flickan under pappans hot och säger att hon ville stanna stackars flicka livrädd . Pappan dessutom narkoman

  4. I ett ärende hade jag kontakt med både Ecpat och Barnombudsmannen som jag som alla andra trott har extrem sekretess och tystnadsplikt. Döm om förvåning när jag läste igenom förundersökningen och upptäcker att socialtjänst och polis efter begäran fått ut all sekretessbelagd information och konversation med såväl Barnombudsman som Ecpat och använt det i motsatt syfte . Sveriges myndigheter behöver rensas från grunden./

  5. Återigen barn som blir svikna av socialtjänsten. Man blir både riktigt arg och ledsen.
    Anette Magnstedt, fd familjehem

  6. Jag hävdar återigen bestämt att felet i grund och botten ligger i att både socialförvaltningarna och landets rättsliga instanser blivit infiltrerade av PA(S)-anhängare, som erbjuder ett tillräckligt enkelt verktyg för att lösa svåra problem för de i grunden outbildade på området i fråga. Ett verktyg som är lätt att lära sig att hantera då det stämmer bra med de egna fördomarna och ger fritt utlopp för de sadistiska impulser, som annars tvingas hållas tillbaka.

    http://mmstudies.com/eftervaldet/statliga/

  7. Det är barn det gäller lyssna på dom Hur de upplever sin pappa. Socialtjänstemän är inte lämpliga alltid de kan kanske inte föreställa sig hur det är i ett sådant hem.

  8. Dessa sår som barnen får, i själ och hjärta. Går inte över. Finns hela livet. Blir till ängslan , otrygghet, rädsla. Känslan att aldrig vara omtyckt, går inte heller över. Det blir tomt inombords. Låt barnen få komma i lugn och ro. Lyssna och se barnen.

  9. Är inte detta ett fall för Uppdrag granskning eller Kalla Fakta, SVT eller TV4? Tänker tidning i Danmark eller ngt annat land som uppmärksammar detta?
    Samtidigt ska man ju tänka på barnen men känns nästan att vad som helst är bättre än inget i detta fall.
    Hela rättsapparaten skulle behövas synas av medier och TV. Så dessa barn får en upprättning och för kommande såna här saker inte i framtiden ska få ske. Skulle ngt hända barnen så kommer den tafatta meningen, Jo, vi kunde ju ha gjort annorlunda, men……🤬😡

    1. Vi är många som kontaktar media med jämna mellanrum. De brukar hävda att om det inte finns någon fällande dom så står det ord mot ord. Problemet är ju att det nästan aldrig en leder till åtal. Men, jag hoppas på stort genombrott snart. Så här kan det ju inte fortsätta. Jag är så tacksam för alla som engagerar sig. Ni blir allt fler för varje dag som går. Glädjande nog så är ansluter sig allt fler män till vår rörelse.

  10. Hej!
    Har ”någon” haft möjlighet att göra en ”jävgranskning”?
    Många gånger tas inte det på allvar i socialtjänstens arbete. På mindre orter har man kanske barn i samma skola, idrottsförening, sitter i samma styrelse, har gått i samma klass o sv. Partiskhet/korruption i Sverige är något vi många gånger inte vill tala om, den är kanske inte förknippad med pengar men med så mycket annat. Det är allvarligt, och något som alltid måste granskas..

  11. Socialtjänsten kan slänga sig i väggen. Det finns lag och förordningar som de ska följa men tyvärr så gör de inte det. De är så rädda för reprisalier så de låter hellre barn få lida än att de själva ska göra rätt. Likadant är det med domstolar, advokater, nämdemän och andra som ska se till att det är barnen som ska skyddas och inte de själva. Fy fan säger jag bara. Det är barnens rättighet att vuxna ställer upp för dem, de har inte bett om att få komma till världen och då har de heller inga skyldighet mot vuxna .

  12. Socialförvaltningar är nästa instans som behöver granskas. Det finns otaliga övergrepp från deras sida och de följer definitivt inte Socialtjänstlagen. Att de kommer undan är för att människor mår oerhört dåligt att behöva tvingas till kontakt med dem och ger till sist upp. Inte ens lagen om nöd följer de.

    Det finns många barn som inte längre är med oss pga Socialtjänstens bristande kompetens och agerande. Vem minns exv inte Bobby.

    Mamman måste få allt stöd som behövs.

  13. Om kostnaden skenar iväg, prova gofundme. Där kan man lägga upp sin sak och erhålla sponsring från olika människor, privatpersoner. Värt ett försök för den biten iallafall. Plus spridning.

  14. Jag stöttar alla som jobbar för barnen och mamman. Råkade själv ut för socialassistenter för ca 40 år sedan. Lyssnade ej på mig eller sonen enbart på biologiska pappan. Så ränderna går aldrig ut. Dessa soc. Ass läser sina böcker, men verkligheten står de långt ifrån. Barnen är det viktigaste vi har. All min kärlek till barnen och mamman💕

  15. Det är vår förbannade skyldighet att ingripa när barn far illa. Om inget du skriver om har fungerat så borde ALLA som tagit del av detta träffas och tillsammans ha en demonstration utanför Socialtjänsten i Kristianstad med plakat och allt vad det innebär. Ringa dit media, tv och allt man tänkas kan. Vi kan inte bara låta så här allvarliga fall i tysthet få hända. Ge inte upp! Tillsammans måste det finnas en chans att kunna bli hörd. Ju fler desto bättre.

    1. Ja det är det.. Ibland det viktigaste frågor och beslut för drabbade barn föräldrar. Får absolut inte låta fall som det här pasera utan att någon förklarar hur sånt här kan hända.

Lämna ett svar till Agneta Bravelius Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *