Alla inlägg av Agneta Bravelius

Akut situation för syskonen i Kristianstad

Jag har tidigare skrivit om de tre syskonen i Kristianstad (se nedan) som har berättat om pappans misshandel och övergrepp. Flera oros- och polisanmälningar har gjorts, från olika håll. När barnen vägrat att åka till pappa för umgänge så har mamman fått böta – totalt ca 100.000. Domaren ansåg att hon skulle ha lyft in barnen i bilen och tvingat iväg dem. Barnen går i för- och mellanstadiet.

För varje oros- och polisanmälan så har pappan motanmält. När skolan gjort orosanmälan så har han exempelvis anmält dem till skolinspektionen. Han har även hotat mig. Om jag inte tog bort allt jag skrivit om fallet inom 24 timmar så…

Under rättegången om vårdnad och umgänge kunde vi höra flertalet vittnen som förde barnens talan. Det fanns inget eller ingen som talade emot mamman – bortsett från pappans ord och socialtjänstens utredning – som tagit fasta på pappans ord. Tvärtom, flera intygade att mamman var en god vårdnadshavare. Trots detta så beslutade tingsrätten att pappan får vårdnaden. Först tre månader efter flytt skall barnen få träffa sin mamma. Till en början skall umgänget med henne vara övervakat. Bryter mamman mot denna dom, och inte överlämnar barnen, väntar vite på 90.000:-.

Mamman överklagade domen till Högsta domstolen. Förra veckan meddelades att hon ej beviljats prövningstillstånd. Detta innebär att barnen nu skall flyttas över till pappan. Dagen efter beskedet från domstolen mailade han instruktioner till mammans advokat. Nu på onsdag, imorgon, kl 17.00 skall barnen, samt deras personliga tillhörigheter, lämnas på angiven adress. Senast kl 17.10 skall modern lämna platsen.

Strax innan sommaren gjorde skolan ny orosanmälan. Ett av syskonen bröt ihop i skolan, strax efter att de fått besked om att de skulle flytta till pappan. Lärare, rektor och kurator på skolan känner oro för barnen. Socialtjänsten startade ingen ny utredning.

Efter att en psykolog som träffat både mamman och barnen kontaktat och ifrågasatt Kristianstads kommuns handläggning av ärendet, kallades både mamman och barnen till socialtjänsten. Mötet skedde förra veckan, två månader efter skolans orosanmälan. De fick träffa en ny socialsekreterare , en inhyrd konsult, som ansåg att ärendet blivit felbehandlat från start. Hon lovade mamman att utredning skulle inledas. Hon vände sig även direkt till barnen och lovade dem att nu äntligen ska vuxna verkligen lyssna på dem. De ska få hjälp med att komma till psykolog där de kan få prata om vad som hänt när de varit hos sin pappa. Hon säger att utredningen måste ske av extern konsult denna gång eftersom huset är infekterat. Hela mötet är inspelat.

Någon dag senare fick mamman besked om att personen hon träffat inte längre har mandat i ärendet. Istället har de kallat mamman till möte med annan personal, tillsammans med pappan, för att diskutera överlämningen.

Jag har följt familjen under snart ett år. Syskonen har fått mycket stöd från er följare. Reaktionerna har varit kraftiga. Jag vet att hundratals personer mailat in sin protest till kommunen. Ingen reaktion. Chefredaktörerna på de största tidningarna har fått kopia av alla dessa mail enligt den mall jag gjort. Jag har utmanat dem mot varandra. Vem skulle först lyfta detta akuta och allvarliga samhällsproblem? Ingen respons!Jag har uppvaktat ansvariga politiker. Ingen tar ansvar!

Så det som kvarstår är att skapa en revolution. Vi måste gå samman och KRÄVA förändring.
Vi måste gå samman och KRÄVA att syskonen i Kristianstad får hjälp och skydd.

Hjälp mig därför att sprida detta inlägg. Vi behöver nå ut riktigt brett så att många får upp ögonen för det som sker mitt ibland oss. Dessa barn är långt ifrån ensamma. Jag får kännedom om liknande fall varje vecka.

Varmt tack på förhand för att du hjälper till nu när vi #BryterTabut och skapar förändring.

⚜️⚜️⚜️

Tidigare inlägg om dessa barn:
23 april 2019 Mamman vädjar om hjälp
20 mars 2019 Jag utmanar media
27 februari 2019 Stor sorg
9 februari 2019 Massor med styrka
6 februari 2019 Andra och sista rättegångsdagen
5 februari 2019 Första rättegångsdagen
25 januari 2019 Nämndemannen nickade till 
23 januari 2019 Domare utan barnperspektiv
5 december 2018 Protesterna når fram
23 oktober 2018 30.000 i böter varje helg

Share

Elias pappa förhördes först efter den femte polisanmälan

Fallet med 8-åriga Elias och hans mamma Anna, som förlorade vårdnaden om sin son, är misskött på flera sätt. Jag har tidigare belyst hur socialtjänsten brustit i sitt uppdrag att skydda Elias. Nu vill jag sätta ljus på polisens och åklagarens arbete.

Trots fem polisanmälningar där pappan misstänks ha misshandlat och förgripit sig på pojken så togs pappan in på förhör först efter dem femte anmälan – hela två år efter den första anmälan.

 • Den första polisanmälan gjordes i augusti 2016 av mamman. Socialtjänsten uppmanade henne att anmäla på grund av de skador som Elias visat upp efter umgänge med pappan. Den lades ned den 26 oktober, 2016 utan att pappan förhörts.
 • I december 2016 gjorde mamman en ny polisanmälan pga nya skador. Hon kände sig tvingad eftersom socialtjänsten inte agerade på läkares orosanmälan. Elias förhördes först i februari 2017. Då berättade han att det hände något hos pappan som han inte tyckte om. På frågan om något var bra hemma hos pappan så svarade han nej. Allt var bra hemma hos mamma. Utredningen lades ned den 14 februari, 2017 utan att pappan förhörts.
 • April 2017: ny utredning öppnades pga att läkare gjort orosanmälan. Han menade att man inte kunde utesluta barnmisshandel då blåmärkena på Elias kropp inte var lekrelaterade.  I slutet av maj meddelas att utredningen är nedlagd. Pappan hade inte förhörts.
 • 27 februari, 2018 öppnades ny utredning hos soc. och polisen blev inkopplad på grund av ny information. Tre läkare gjorde orosanmälan. Ingen blev förhörd. Utredningen lades ned den 22 mars, 2018.
 • 21 maj 2018 förlorade mamman vårdnaden.Pappan ansågs vara den mest lämpade vårdnadshavaren. Tingsrätten gick enbart på socialtjänstens bedömning.
 • 24 september 2018, läkare som träffat Elias gjorde polisanmälan då hon ansåg att skadorna var så pass allvarliga.
 • Pappan delgavs misstanke runt den 18 december, 2018. Han nekade och utredningen lades ned14 april, 2019. Trots att utredning pågick om hans misstänkta brott så skjutsade socialtjänsten Elias direkt till pappan när mamman häktades i mitten på mars.

Anna visste inte om att pappan inte hade förhörts förrän nyligen. Det fick hon reda på genom ett mail från pappans advokat som  skickades till fel mail-adress.

Pappan skrev till sin advokat:

 

Advokaten svarade:

 

Förra veckan, den 28 juni,  polisanmälde pappan Anna. Han uppgav att han kände sig hotad när hon kom för att hämta Elias för umgänge, enligt tidigare dom. Han vill få till stånd ett kontaktförbud.  Polisen kontaktade Anna samma dag. De ville få in henne på förhör…

Mitt i allt detta befinner sig Elias. En liten kille som nu fyllt 8 år.

 

Tidigare inlägg om Anna och Elias

 2018
25/11: Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn
27/11: Annas ombud anser detta är en rättsskandal 
29/11: Socialtjänsten ignorerar experter
2/12: Inspelat samtal med åklagare 

2019
13/1: Socialtjänsten polisanmäler Anna då hon visar bilder på sin sons skadade kropp
26/1 Socialtjänsten vill placera Elias i jourhem. 
23/2 Anna är häktad i sin frånvaro. Ringer åklagaren.
10/3 Sammanfattning av Annas kamp
14/3 Oerhört tungt besked. Anna och Elias hämtades idag. 
23/3 Jag namnger och polisanmäler familjerättssekreterarna
28/3 Elias huvudvittne hämtas av polis
1/4  Anna omhäktad
6/4 Socialtjänsten polisanmäler hjälpsökande Anna
28/4 Rättegångarna mot Anna, Elias mamma
2/5 I tingsrätten idag för Anna
6/5 Stängda dörrar
7/5 Plötsligt visas ”hänsyn” till barnet
8/5 Kom till Annas rättegång nästa vecka
14/5 Annas fjärde dag i tingsrätten
14/5 Flera rapporterar från rättegången
15/5 Sista rättegångsdagen för Anna
15/5 Slutpläderingarna
16/5 Anna släpps ur häktet
19/5 Vad hände med Elias?
1/6 Sveket mot Elias
5/6 Anna dömd
30/6 Elias får inte träffa sin mamma
15/8 Protester utanför tingsrätten

Share

Elias får inte träffa sin mamma

Foto: Mariah Talbot

Idag är det 111 dagar sedan Elias såg sin mamma Anna. Senast var när polisen förde bort henne och han kördes tillbaka till sin pappa. De hade varit på flykt ett par månader på grund av att mamman inte fick myndigheternas hjälp att skydda honom från de övergrepp och den misshandel som pappan misstänks utsätta honom för. Hon stod inte ut med att se fortsatta skador på Elias kropp varje gång han kom till henne från pappan. Trots flera oros- och polisanmälningar från olika experter så fick de ingen hjälp. En dag fick hon nog. Hon tog Elias och stack.

Efter lång tid i häktet dömdes hon för egenmäktighet med barn, grovt brott och grovt förtal. Det blev villkorlig dom och dagsböter, 140 om 50:-.

Enligt tidigare dom från tingsrätten så har Elias rätt att träffa sin mamma regelbundet. Men pappan har vägrat att lämna ut Elias, bortsett från i onsdags. Då skulle han ha fått träffa sin mamma under 45 minuter i socialtjänstens lokaler. Pappan ställde i förväg flera orimliga krav via sin advokat:
Han skulle närvara, inga personer skulle få medfölja.
Ingen mobil, kamera eller inspelningsutrustning skulle få medtas.
Nedan finner du hela hans kravlista.

En del av er kanske tänker att pappan agerade helt rätt.

Mamman fälldes ju nyligen i tingsrätten för grov egenmäktighet med barn. Dessutom hade mamman förlorat vårdnaden. Hon hade både socialtjänsten och tingsrätten mot sig sedan tidigare. Det är lätt att tro att hon brast i sin föräldraförmåga.

Men är det verkligen hela sanningen?
Eller, finns det brister inom de myndigheter som handlagt detta ärende?

Jag vet att ni är många där ute med liknande erfarenheter. Den som anmäler misstanke om brott hamnar alltför ofta på den anklagades bänk medan den misstänkta förövaren går fri.

Jag fortsätter att lyfta upp de ytterst anmärkningsvärda omständigheterna i fallet Elias – en liten kille på 8 år som idag misshandlas på flera sätt, inte minst av de myndigheter som skall skydda honom.

22 minuter innan han skulle få träffa sin mamma i onsdags så meddelade pappans advokat att umgänget var inställt…

 

Pappans krav, skickade via hans advokat till Annas ombud. Jag har tagit bort deras namn.

PAPPAN är den som föreslagit umgänge. Socialtjänsten har tydligt angivit att de endast tillhandahåller lokal och umgängesstöd. Villkoren är uppställda av vårdnadshavaren. 

För det fall att vi inte fått din huvudmans godkännande och bekräftelse av att hon avser följa nedanstående villkor innan kl. 10.00 så ställs umgänget in.

Datum: Onsdag 26/6            
Kl. 11.00-11:45
Plats: XXXX

MAMMAN får anmäla sig till vakten i receptionen som visar henne till umgängesrummet.
Med i rummet kommer POJKEN, pappa och ett umgängesstöd från Socialtjänsten finnas.
Syftet med umgänget är att ge POJKEN tid med sin mamma. Mötet är initierat av fadern.

Villkor för umgänget:
Inga personer får medfölja.
Ingen mobil, kamera eller inspelningsutrustning får medtas till umgänget. Modern åtar sig att inte spela in umgänget.
Väskor, inkl. midjeväskor får ej medtas till umgänget eller till lokalerna på X-VÄGEN.

11:45 skall umgänget avslutas och modern skall lämna lokalen.

Ingen kränkande behandling av POJKEN får förekomma som exempelvis kroppsbesiktning

Förutsättningar för umgänget är att ovanstående regler följs. Bryter MAMMAN mot dessa regler avbryts umgänget.

MAMMAN skall innan umgänge bekräfta att hon godkänner och kommer följa dessa villkor. 

 

Tidigare inlägg om Anna och Elias

 2018
25/11: Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn
27/11: Annas ombud anser detta är en rättsskandal 
29/11: Socialtjänsten ignorerar experter
2/12: Inspelat samtal med åklagare 

2019
13/1: Socialtjänsten polisanmäler Anna då hon visar bilder på sin sons skadade kropp
26/1 Socialtjänsten vill placera Elias i jourhem. 
23/2 Anna är häktad i sin frånvaro. Ringer åklagaren.
10/3 Sammanfattning av Annas kamp
14/3 Oerhört tungt besked. Anna och Elias hämtades idag. 
23/3 Jag namnger och polisanmäler familjerättssekreterarna
28/3 Elias huvudvittne hämtas av polis
1/4  Anna omhäktad
6/4 Socialtjänsten polisanmäler hjälpsökande Anna
28/4 Rättegångarna mot Anna, Elias mamma
2/5 I tingsrätten idag för Anna
6/5 Stängda dörrar
7/5 Plötsligt visas ”hänsyn” till barnet
8/5 Kom till Annas rättegång nästa vecka
14/5 Annas fjärde dag i tingsrätten
14/5 Flera rapporterar från rättegången
15/5 Sista rättegångsdagen för Anna
15/5 Slutpläderingarna
16/5 Anna släpps ur häktet
19/5 Vad hände med Elias?
1/6 Sveket mot Elias
5/6 Anna dömd

Share

Mod

Jag spelade in filmen med Frode i mitten av mars. Det var oerhört gripande att höra honom berätta om sin barndom.

Men trots hans traumatiska upplevelser så står han här. Han lider fortfarande av det han utsatts för och han söker förtvivlat hjälp för att bearbeta det han har varit med om.  Samhället svek honom när han var liten. Fortfarande än idag sviker myndigheterna honom och han får själv kämpa för att få hjälp.

När jag hade redigerat filmen klart så ville Frode avvakta lite med publiceringen. Det var tyst från honom ungefär två månader. Men så en dag, i slutet av maj, så ringde han. Han hade precis läst mitt ett av mina  inlägg om pojken Elias och sa ”Nu får det vara nog. Om mina erfarenheter kan hjälpa något barn så kör vi. Nu är det dags.”

Varmt tack för att du delade din historia Frode. Jag är övertygad om att du kommer att kunna göra skillnad för många. Jag vet redan att ditt mod smittar.

 

 

Share

Anna dömd

Domen kom nyss.

Anna döms för:
1. egenmäktighet med barn, grovt brott
2. grovt förtal

Villkorlig dom, dagsböter 140 om 50:-

Hon ska betala skadestånd till sin son Elias samt till pappan.

Detta trots de nio experter som vittnade under rättegångsdagarna. De beskrev de skador de dokumenterat på Elias kropp. Elias hade dessutom berättat att det var pappan som utsatte honom för våld och övergrepp. Han beskrev även hur pappan gjorde.

Finner inga fler ord just nu.
Snälla dela detta.
Detta blev ytterligare en bekräftelse på att barn saknar rättsskydd  i Sverige idag.

Share

Sveket mot Elias

Foto: Mariah Talbot

Jag har inte kunnat släppa tanken på alla vittnen som ställde sig bakom Elias under den fem dagar långa tingsrättsförhandlingen för några veckor sedan. Där var flera läkare, psykolog, psykoterapeut, barnpsykiatriker samt två sakkunniga. Alla, utom en, hade träffat Elias.

Samtliga läkare som undersökt honom beskrev ingående de skador de funnit på hans kropp. Av hänsyn till Elias utelämnar jag deras detaljer.

 1. Läkare som följt Elias sedan 2016.
  Han undersökte Elias kropp och dokumenterade skadorna som uppkommit under umgänge med pappan. Elias både visar och berättar hur övergreppen gått till.  Denna läkare vittnade även i den tingsrättsförhandling som gav pappan vårdnaden.
 2. Läkare/psykolog gjorde orosanmälan 2017. Han reagerade på skadorna på Elias kropp. Han hörde även Elias berätta om övergreppen och skrev remiss till BUP då han ansåg att pojken behövde etablera egen kontakt med barnpsykolog i syfte att utreda vad pojken är med om. På grund av att han kände oro för pojken så ringde han även flera gånger till socialtjänsten. Han undrade hur de hanterade ärendet.
  Socialtjänsten ignorerar hans oro. De skriver dock att orosanmälan är av allvarlig art men då de känner till föräldrarna så vidtar de inga skyddsåtgärder. Barnläkare B vittnade även i vårdnadsmålet.
 3. Barnläkare träffade Elias 2017.
  Hon noterade att Elias är väldigt tyst och tillbakadragen för sin ålder. Hon säger i vittnesförhör att hon reagerade när hon undersökte Elias kropp. Där fanns tecken på att allt inte stod rätt till. Elias berättade även för henne vad pappan utsatt honom för, att det skedde ofta och han aldrig fick vila.
  Barnläkare C larmade socialjouren och hoppades Elias och hans mamma skulle få tillfälligt skydd på skyddat boende och att pojken skulle få proffshjälp.
  Socialtjänsten tog inte anmälan på allvar utan lät Elias bo kvar hos pappan.
 4. Leg psykoterapeut har återgett vad Elias berättat för honom. Elias har detaljerat beskrivit de sexuella övergrepp som pappan utsätter honom för. Elias har även redogjort för det våld han utsätts för i faderns hem. Psykoterapeuten har även sett blåmärken på Elias kropp när han kom från pappan till mamma för umgänge. Han har även hört Elias säga att han inte vill vara hos pappan.
 5. Barnläkare som doktorerat i ämnet nyfödda barn och smärta, MI utbildad (motiverande samtal, generell samtalsteknik)
  Hon berättade ingående och i detalj hur hennes möte med Elias gått till.
  Hon var väldigt mån att Elias själv skulle berätta. Hon ville höra det direkt från honom och inte från mamman. Hon är bra med barn och vet hur hon ska närma sig dem.
  Elias berättade att hans pappa slår honom och visade hur. Han berättade även om de sexuella övergrepp han utsätts för.  När barnläkaren undersökte pojken såg hon skador. Elias berättade att det är pappan som förorsakat dem.
  Barnläkaren har gjorde polisanmälan, vilket är ovanligt. Oftast gör man en orosanmälan till socialtjänsten men hon ansåg att detta var mycket allvarligt och oroväckande.
 6. Fd kriminalinspektör Monica Dahlström-Lannes,  vålds- och sexualbrottsutredare med övergrepp av barn som specialområde.
  Hon är noga insatt i ärendet och tagit del av socialtjänstens utredning, dombeslut, samt lyssnat på ljudfiler där pojken detaljerat återger vad han utsätts för. Han är glasklar och rättar mamma när hon inte förstår. Monica har även tagit del av ett 40-tal bilder av skador på Elias kropp, bl a blåmärken som inte  uppkommit vid lek utan som funnits där de inte ska vara.
  Monica säger att allt gått fel i det här ärendet från början till slut. Elias har aldrig skyddats, man har inte gjort någon oberoende utredning och Elias har inte fått etablera kontakt med varken förhörsledare eller psykolog. Istället har man flyttat Elias till pappan, frågat ut honom i pappans närvaro. Monica menar att de på så vis gör det omöjligt för barnet att berätta.Hon har tagit del av inspelningar där pojken berättar vad han får vara med om hos pappan, daterade bilder på blåmärken och historien bakom bilderna. Hon har även tagit del av läkarutlåtande mm. Monica har även tagit del av inspelningar med berörda myndigheter och förbluffats av hur partiska de är och deras totala brist på barnperspektiv. Allt fokus har riktats mot mamma.
  Monica har själv tagit kontakt med socialtjänst och åklagare. Hon har flera gånger anmält, men ingen verkar bry sig eller vilja ta ansvar för det som händer pojken. Hon anser att det är uppseendeväckande att socialtjänsten polisanmäler mamman när hon visar bilder på sonens skador. Utredarna vill inte se. Hon är även kritisk till att domaren som dömer till ensamvårdnad för fadern trots att flera läkare vittnat om oro för barnet. Monica anser att moderns oro verkligen är befogad.
 7. Barnpsykiatriker, har träffat varken mor eller son utan bara tagit del av socialtjänsten utredning (från annan ort), Östermalm och Familjerättens utredning på Östermalm. Hon menade att utredning är partisk, det är många felaktigheter och slutsatserna stämmer inte. Man har bara fokus på mamma och försöker belasta henne för allt.
  Till exempel påstår de att mamma inte tar vuxenansvar.  Och bygger det på att hon inte förmår sonen att gå till förskola trots att en läkare sjukskrivit pojken och menar att han behöver lugn och ro då pojken vägrar äta, dricka och gå på toaletten på förskolan. Han har dessutom ont i magen och ryggen varje dag. Man hade även undanhållit viktig information som talat till moderns fördel. Det har de helt tagit bort.
  Barnpsykiatrikern är kritisk till att man inte vidtagit skyddsåtgärder för barnet från början så han fått komma till psykolog och där bena ut i lugn och ro vad som egentligen händer. Barn behöver tid att bygga upp ett förtroende.Hon är kritisk mot Socialtjänsten Östermalm då de i princip bara kopierat tidigare utredning från annan ort och inte gjort en egen bedömning utan man fortsätter sitt angrepp mot mamma och inte tar hennes oro på allvar vilket får konsekvenser för sonen.Hon fick frågan vad hon anser om att man förhört pojken i närvaro av fadern? Hon svarar att det är helt oetiskt, att bara det i sig är ett övergrepp mot pojken, likaså att han tvingas bo hos pappan under pågående utredning och det innan polisförhör.
  Hon anser att ärendet hanterats fel från början till slut.
 8. Väninna till mamman sade i sitt förhör att hon sett blåmärken på Elias kropp när han och hans mamma varit på besök hos henne. Elias berättade att det är pappan som slagit honom. Väninnan säger till Elias att man inte får slå barn, man får inte slå någon. Hon säger att det är viktigt att Elias berättar det för någon och frågar om han har någon i skolan som han kan berätta det för. Elias säger att det inte gör det.
  Väninnan är upprörd över hur socialtjänsten hanterat ärendet och vänder sig till domare och säger att detta är ”mission impossible” och mamman hamnar i moment 22 hela tiden.
 9. Tidigare uttryckte även en släkting till pappan oro för Elias. Släktingen har känt fadern sedan han var 7,5 år. Han slog sin lillebror från det att han var 5-6 månader och upp till att han blev 15 och kunde slå tillbaka. Släktingen har även sett pappan misshandla andra barn, då var han 14-15 år gammal. Släktingen berättade även att de inte ville vara i hans närhet på grund av hans sadistiska beteende. Släktingen skriver i sin orosanmälan till socialtjänsten att pappan absolut inte ska vara ensam med små barn. Släktingen gjorde orosanmälan men vittnade ej i den senaste rättegången.

Socialtjänsten på Östermalm har skrivit i sin utredning till tingsrätten: ”ingen läkare eller annan instans har vid något tillfälle upplevt reell oro över de påstådda övergrepp som mamma upplever från pappas sida.”

De skriver att Elias har behov av att pappa är lyhörd inför Elias beteende och om han uppvisar att han inte verkar må bra efter umgängen med mamma.
Mamman bör söka stöd i att hantera sin oro.
Den främsta risken gällande Elias hälsa och utveckling bedöms vara moderns kvarstående oro för att Elias utsätts för sexuella övergrepp av fadern .
De har även skrivit att fadern bör begränsa moderns umgänge (mindre än varannan helg).

Under rättegångsdagarna fanns INGEN som vittnade mot mamman.

Det som vändes emot henne kom från:

 • åklagaren (som åtalat henne för grov egenmäktighet med barn samt förtal – grovt brott)
 • Elias juridiska ombud  (som yrkade på skadestånd från mamman på grund av att hon slitit upp honom från hans invanda miljö hos pappan och förhindrat honom från att gå i skolan)
 • pappan (som tillskrivit henne diverse icke verifierade psykiatriska diagnoser)

Elias bor fortfarande kvar hos pappan…

Domen blev framflyttad från den 29 maj till den 5 juni. Självklart rapporterar jag om utgången.

Elias heter egentligen något annat. Pojken på bilden har inget med detta fall att göra.

Tidigare inlägg om Anna och Elias

 2018
25/11: Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn
27/11: Annas ombud anser detta är en rättsskandal 
29/11: Socialtjänsten ignorerar experter
2/12: Inspelat samtal med åklagare 

2019
13/1: Socialtjänsten polisanmäler Anna då hon visar bilder på sin sons skadade kropp
26/1 Socialtjänsten vill placera Elias i jourhem. 
23/2 Anna är häktad i sin frånvaro. Ringer åklagaren.
10/3 Sammanfattning av Annas kamp
14/3 Oerhört tungt besked. Anna och Elias hämtades idag. 
23/3 Jag namnger och polisanmäler familjerättssekreterarna
28/3 Elias huvudvittne hämtas av polis
1/4  Anna omhäktad
6/4 Socialtjänsten polisanmäler hjälpsökande Anna
28/4 Rättegångarna mot Anna, Elias mamma
2/5 I tingsrätten idag för Anna
6/5 Stängda dörrar
7/5 Plötsligt visas ”hänsyn” till barnet
8/5 Kom till Annas rättegång nästa vecka
14/5 Annas fjärde dag i tingsrätten
14/5 Flera rapporterar från rättegången
15/5 Sista rättegångsdagen för Anna
15/5 Slutpläderingarna
16/5 Anna släpps ur häktet
19/5 Vad hände med Elias?

5/6 Anna dömd
30/6 Elias får inte träffa sin mamma
15/8 Protester utanför tingsrätten
12/9 Goda nyheter
9/10 211 dagar sedan sist

Share

Akut läge för syskonen i Kristianstad

Foto: Mariah Talbot

PROTESTERA FÖR ATT  DE SKA FÅ BO KVAR HOS MAMMA

Minns du de tre syskonen i Kristianstad?

Trots flera vittnen som hört barnen berätta om pappans misshandel och övergrepp så gav tingsrätten honom vårdnaden. Vi var flera som bevittnade rättegången. Domen har överklagats men hovrätten beviljar inte prövningstillstånd. Detta innebär att syskonen nu ska till pappa. Enligt domen ska de inte få träffa sin mamma på tre månader.

OBS! Det finns INGEN som pekar på att mamman skulle vara olämplig, bortsett från pappan.

Nu behöver jag din hjälp.
Socialtjänsten kan ingripa trots dom.
Hjälp till att protestera.
Det tar bara tre minuter…

Mer information om detta fall finner du här.
Läs exempelvis mammans vädjan om hjälp här.

Nedan finner du ett utkast. Ändra gärna texten i mailet men använd samma ”ämne”. På så vis kan vi räkna hur många som protesterat.
cc: går till ansvarig utgivare på de största dagstidningarna.

Till:
kommun@kristianstad.se
cc:
Peter.wolodarski@dn.se;anna.careborg@svd.se;thomas.mattsson@expressen.se;lenak.samuelsson@aftonbladet.se;protest@barnsrattsskydd.se

Ämne: Låt syskonen bo kvar hos sin mamma 

Jag protesterar mot tingsrättens dom som ger pappan vårdnaden om de tre barnen trots att de berättat om den misshandel och de övergrepp han utsatt dem för.

Jag kräver att socialtjänsten tar barnen på allvar, likaså de experter som gjort oros- respektive polisanmälningar mot pappan. Jag kräver att ni agerar kraftfullt för att barnen skall få bo kvar hos mamman.

Socialnämndens ordförande Radovan Javurek vet vilka tre syskon detta rör. Agneta Bravélius, BRY – Barns Rättsskydd har informerat honom om barnens identitet.

Mer information om denna protest finner ni här:

Akut läge för syskonen i Kristianstad


Jag ser fram mot ett positivt besked.

Med vänlig hälsning,

 

 

Share

VAD HÄNDE MED ELIAS NÄR MAMMAN HÄKTATS?

 

 

Foto: Mariah Talbot

Samma dag som mamman häktades så kördes han direkt tillbaka till pappa.

Detta trots att Elias berättat om de övergrepp som pappan utsatt honom för.
Det finns 17 vittnen.
Det har gjorts 9 orosanmälningar från ett flertal läkare, barnläkare och leg psykoterapeut som hört honom berätta och/eller dokumenterat skador på hans kropp.
Elias var tydlig. Det var pappa som skadat honom.

Efter två veckor togs Elias på polisförhör. Då skulle Elias ges möjlighet att berätta vad pappa gjort. Direkt efter förhöret skulle han tillbaka till pappa.
Tror du vågade Elias berätta?

Det har begåtts många misstag i detta ärende. Detta är bara några exempel.

Tidigare inlägg om Anna och Elias

 2018
25/11: Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn
27/11: Annas ombud anser detta är en rättsskandal 
29/11: Socialtjänsten ignorerar experter
2/12: Inspelat samtal med åklagare 

2019
13/1: Socialtjänsten polisanmäler Anna då hon visar bilder på sin sons skadade kropp
26/1 Socialtjänsten vill placera Elias i jourhem. 
23/2 Anna är häktad i sin frånvaro. Ringer åklagaren.
10/3 Sammanfattning av Annas kamp
14/3 Oerhört tungt besked. Anna och Elias hämtades idag. 
23/3 Jag namnger och polisanmäler familjerättssekreterarna
28/3 Elias huvudvittne hämtas av polis
1/4  Anna omhäktad
6/4 Socialtjänsten polisanmäler hjälpsökande Anna
28/4 Rättegångarna mot Anna, Elias mamma
2/5 I tingsrätten idag för Anna
6/5 Stängda dörrar
7/5 Plötsligt visas ”hänsyn” till barnet
8/5 Kom till Annas rättegång nästa vecka
14/5 Annas fjärde dag i tingsrätten
14/5 Flera rapporterar från rättegången
15/5 Sista rättegångsdagen för Anna
15/5 Slutpläderingarna
16/5 Anna släpps ur häktet

 

 

Share

Anna släppt ur häktet

Foto: Mariah Talbot

Jag är så tacksam för allt stöd som visats för Anna & Elias även under rättegångsdagarna. Ni är många som uttryckt ert stöd i våra sociala medier och många av er kom även till rättegången. Igår var salen fullsatt.

Via hennes advokat har jag kunnat förmedla era hälsningar. Jag vet att detta givit Anna styrka att härda ut. Men ert stöd har även givit mig och mitt team energi i vårt arbete.

Igår släpptes Anna ur häktet. Det betyder inte att hon nu är friad från de misstänkta brotten. Men det är en indikation på att OM hon döms så blir straffet lindrigt.

Elias är kvar hos pappan.

Fortsättning följer…

Kortfattad bakgrund:

Trots att flera experter träffat Elias och hört honom berätta om de övergrepp pappan utsatt honom för så ansåg socialtjänst och domstol att pappan skulle ha vårdnaden. Anna gjorde det hon enligt lag är skyldig att göra – hon skyddade sitt barn. Utan stöd från myndigheterna så kände hon sig tvungen att gömma sig med Elias. Sex poliser hämtade dem den 13/3. Anna har suttit häktad sedan dess – med restriktioner.
Hon är åtalad för grovt förtal samt egenmäktighet med barn, grovt brott.

 Mina inlägg om Anna och Elias

 2018
25/11: Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn
27/11: Annas ombud anser detta är en rättsskandal 
29/11: Socialtjänsten ignorerar experter
2/12: Inspelat samtal med åklagare 

2019
13/1: Socialtjänsten polisanmäler Anna då hon visar bilder på sin sons skadade kropp
26/1 Socialtjänsten vill placera Elias i jourhem. 
23/2 Anna är häktad i sin frånvaro. Ringer åklagaren.
10/3 Sammanfattning av Annas kamp
14/3 Oerhört tungt besked. Anna och Elias hämtades idag. 
23/3 Jag namnger och polisanmäler familjerättssekreterarna
28/3 Elias huvudvittne hämtas av polis
1/4  Anna omhäktad
6/4 Socialtjänsten polisanmäler hjälpsökande Anna
28/4 Rättegångarna mot Anna, Elias mamma
2/5 I tingsrätten idag för Anna
6/5 Stängda dörrar
7/5 Plötsligt visas ”hänsyn” till barnet
8/5 Kom till Annas rättegång nästa vecka
14/5 Annas fjärde dag i tingsrätten
14/5 Flera rapporterar från rättegången
15/5 Sista rättegångsdagen för Anna
15/5 Slutpläderingarna
16/5 Anna släpps ur häktet

Share

Slutpläderingarna Annas rättegång

 

Nedan rapporterar jag det som skett i rättssalen,  i grova drag. Observera att Anna och Elias egentligen heter något annat.
Se tidigare inlägg avseende övriga rättegångsdagar, förteckning längst ned.

Slutanföranden

Åklagaren:

Annas advokat har hävdat att hon agerade i nöd.
Åklagaren menar att det är restriktiv tillämpning av nöd.
Det ska vara en akut nödsituation och ska inte avse eventuella framtida nödsituationer. Han menar att Anna inte varit i nödsituation.Man kan inte göra ny egen riskbedömning när man har en gällande dom – om det inte framkommer nya betydelsefulla uppgifter som inte tidigare prövats.

Han menar att det inte framkommit några nya uppgifter. De som hörts har inte kommit med något nytt.

Den leg. psykoterapeut som är anklagad för medhjälp har litat blint på Anna. Åklagaren menar att de haft en personlig, icke professionell relation.

Ett antal läkare har hörts. De har gjort en bedömningar utifrån Anna. De har inte talat med pojken i enrum och har gjort sin bedömning även från de bilder som mamman presenterat. En läkare har funnits med i Annas liv sedan tidigare.

Mamman har även pratat med den fd polis som hördes som vittne. Hon har köpt Annas uppgifter och därmed varit djupt partisk.
Vi har även hört en barnpsykiatriker som aldrig träffat pojken.
Det är svårt att bedöma bevisvärdet av ljudfilerna och bilderna.
En nöd ska vara akut. Gamla ljudinspelningar kan inte utgöra nya bevis.

Det är Anna som skapat situationen själv.
Hon har lindat sin leg psykoterapeut runt sitt finger.

Socialtjänsten har sagt att hon ska hålla pojken hemma, inte att hon ska åka iväg med honom.

Uppgifterna kommer från Anna själv.

Vårdnadsdomen är tydlig. Pappan har vårdnaden.

Pojken har sagt saker direkt till olika personer. Det har alltid skett i mammas närhet , aldrig i skolan, aldrig till någon kompis.

Hur var pojkens reaktion när han kom till pappan?
Pappan säger att han var glad.

Han hade placerats hos pappan med säkerhetspersoner, släkt till pappan.

Pojken hördes en dryg vecka efter att han kommit tillbaka till pappa. Inte ett ord från pojken om att pappan utsatte honom.

Mamman försökte inte kontakta pappan när hon upptäckte blåmärkena. Hon borde ha ringt pappan och pratat med honom. Detta menar åklagaren är anmärkningsvärt.

Första åtalspunkten:
Grov egenmäktighet med barn. Pojken har inte fått prata med sin pappa, han har ryckts upp ur sin invanda miljö. Han har missat större delen av sitt första skolår. De har lagt ner stort arbete på att hitta mamma. Hon måste ha vidtagit stora åtgärder för att hålla sig gömd. Detta måste ha påverkat pojken.
Hemliga tvångsåtgärder har vidtagits för att finna dem.

Andra åtalspunkten:
Leg psykoterapeut som fört över pengar till henne samt har tagit lån – medhjälp till grov egenmäktighet med barn – grovt brott.
Han borde ha tagit reda på vad pengarna skulle användas till. Åklagaren hävdar att han känt till Annas planerade flykt. Lånet har möjliggjort att Anna kunnat hålla sig borta.

Tredje åtalspunkten:
Förtal – grovt
Det är uppenbart att Anna sett till att inlägg om deras situation spridits på Facebook.

Förtal även att skicka brev till pappans kontaktnät. Bifogat i brevet är en artikel samt ett intyg från psykoterapeuten. Brevet har skickats bl a till pojkens klassföräldrar samt till pappans släkt. Åklagaren menar att det är Anna som skickat dessa och att hon gjort det med syfte att smutskasta pappan.

Straffvärdet grov egenmäktighet med barn: minst sex månaders fängelse.

Grovt förtal: fängelsenivå anledningen är främst syftet (smutskasta pappan)

Skyddstillsyn vore en lämplig påföljd. Men hon har inte velat delta i samtal. Därför yrkar han på fängelse samt paragraf 7 utredning.
Det finns en risk att hon upprepar brottet.
Ska vara kvar i häktet tills paragraf sju utredning genomförts.

Pojkens företrädare

Vill tala i allmänna ordalag om hennes uppdrag.

Det är inte att ta ställning. Hon har att ta tillvara sin klients intressen i de aktuella förundersökningarna. Det finns förundersökningar både mot mamman och mot pappan.

”Det gäller att hålla huvudet kallt” och ändå med empati och objektivitet försöka biträda de allra viktigaste klienterna – våra barn. Hon vill inte bli påverkad av någon.

Min klient har det jobbigt. Hos pappa är det tråkigt. Hos mamma är det bra. Han har blivit utredd på tvären och längden allt han säger spelas in. Han får ständigt träffa nya vuxna. Hon undrar hur mycket egen tid han får med sin mamma eftersom han ständigt dras runt till nya personer . Hans pappan har smutskastats. Han mår inte bra av allt bråk. ”XXXX” är ett barn och vi måste se honom som det. Vi måste lita på att de myndigheter och domstolar som möter honom gör sitt jobb. Fd polisen som vittnat var något av en pionjär. Men, det gick för fort så helt plötsligt var alla män pedofiler. Sedan slog pendeln över åt andra hållet. Då fick vi kanske alltför höga krav på bevis. Men jag ska inte bedöma om de blåmärken han har. Han är en pojke som spelar fotboll och ramlar. Man kan välja att se det på olika sätt. Jag vet inte. Jag kan bara spekulera.

De vuxna som träffat pojken måste ifrågasätta sig själva. Har det verkligen varit synd om pojken? Var det rätt att flytta pojken från skola, syskon och fotboll.

Befann han sig i nöd?
Det är mamman som själv framkallat nöden genom att inte följa domen.

Om jag inte förde skadeståndskrav för pojken så skulle jag inte föra pojkens talan. Han har rätt till ersättning för den tid mamman varit på flykt. Tänk om han hade fått vara i skolan så hade det inte varit diskussioner om han skulle behöva gå om detta år eller ej. Han är berättigad till skadestånd.

Det är självklart för henne att leg psykoterapeut är skyldig. Genom att ställa medel till förfogande så har han möjliggjort flykten. Även han ska betala skadestånd till pojken.

Pappans advokat
Anser åtalet vara styrkt både för Anna o leg psykoterapeut.
Pappan instämmer i att det inte förekommit nöd.
Det har varken varit behövligt eller försvarligt at föra bort pojken.

För ett år sedan var det vårdnadsmål. Där hördes bl a socialtjänsten
Blåmärken visades upp,
Vårdnadsdomen var enhällig. Pappan fick ensam vårdnad sommaren 2018.

Mammans flykt är planerad. Ett av vittnena berättar dessutom att mamman sagt att hon vill ha tillbaka vårdnaden om pojken.

Råden från läkarna beror på vad man frågar om.

Mamman har varit övertygad om att pojken varit utsatt för övergrepp.

Pojken har utsatts för en mängd integritetskränkande undersökningar hos olika läkare.  Mamman har inte kontaktat pappan om något. Det enda hon gör är att besöka läkare ideligen. Det spelas in ljudfiler. Hittills känner hon till ett 30-tal ljudfiler. Oerhört pressad situation för pojken. Bilder som visas upp till flera olika personer. De tror på henne. Hon berättar först sin historia och sedan visar hon upp bilder. Det är så det går till. Många som hör henne köper okritiskt det som levereras. Den fd polisen har inte tagit del av alla handlingar i målet men har ändå skrivit en artikel.  Blåmärken kan komma av olika skäl.

Mamman har en absolut uppfattning och hon ger sig helt enkelt inte. När hon inte får det svar hon tänkt sig så går hon vidare till nästa.

De läkare som vittnat idag har även prövats i vårdnadsmålet. Mamman är alltid närvarande. Hon går till läkare hon redan känner.

De har sett en hel del fotografier som inte säger något. Pappan har berättat att pojken ofta får blåmärken.

Leg psykoterapeut skriver sitt första intyg efter att ha träffat pojken bara ett fåtal tillfällen. Han har inte kontrollerat fakta. Han litar på Anna.

Anna menar att alla utredningar är felaktiga, att socialtjänsten påverkar domare genom att undanhålla bevisning. Detta handlar om en mamma som vill ha vårdnaden om sitt barn. Läkare är skyldiga att anmäla. Vem är det som anmäler? Mamman.

Pappan menar att han varit utsatt för kontinuerlig utredning av polis o socialtjänst – allt beroende på mammans anklagelser. För pojken skull stänger han av allt. Han blev chockad över att hon försvann med pojken. Han har letat på flera ställen, nästan varje dag. Han kunde inte arbeta. Han har mått dåligt. Fysiskt och psykiskt. Han blev rädd och har vidtagit skyddsåtgärder. Han har varit sjukskriven på deltid. Har förlorat mkt arbetstid. All publicering har påverkat hans liv på mkt negativt sätt. Han har utstått allvarlig kränkning som kommer att följa honom lång tid framöver.

Pappan yrkar ersättning för kränkning.

All publicitet har bidragit till att han mår dåligt och att sonen skadas.

Försvaret

Annas advokat

Detta handlar om en förtvivlad mamma som med alla medel försökt skydda sin son. Genom sitt agerande har hon förhindrat att pojken utsätts för nya övergrepp och ny misshandel.

Nöd uppstår då barnet riskerar att utsättas för övergrepp av den som har hand om barnet.

Försvaret menar att det visst framkommit nya uppgifter som innebär att hon befunnit sig i nöd. Socialtjänsten har inte skyddat pojken. De har beslutat sig för att sluta tro på mamman.

Allt som Anna gör vänds emot henne. Man har inte tagit hänsyn till att hon faktiskt återgett vad pojken berättat att han varit utsatt för. De har frågat ut pojken inför pappan.

De har bortsett från tre läkares och leg psykoterapeuts orosanmälningar. När pojken kommit till socialtjänsten med blåmärke så utelämnas hans blåtira ur dokumentationen.

De har sagt till Anna att ”du har en dom du måste följa, annars kan det bli förändringar för dig”. Det spelar ingen roll vad Anna säger eller gör.

Vad skulle hon göra? Vad är viktigare för en mamma än att skydda sitt barn.

Om mammans trovärdighet:
Hon har koll på allt och kan lämna tydlig redogörelse över det som pojken berättat och visat upp. Hon har agerat för sin sons bästa. Hon har inte planerat flykt. Hon har inte packat väska. Hon reste utomlands under sommaren 2018 med pojken. Hade hon planerat så hade hon kunna dra då. Då hade hon även pojkens pass.

Ljudinspelningar med myndighetspersoner ska inte ligga henne till last. Pga att myndighetspersoner utelämnat viktig information har hon tappat förtroendet för dem.

Försvaret har har lagt fram omfattande bevisning. Men de har sållat rejält. Materialet har varit omfattande. De har åberopat vittnen som inte hörts i vårdnadsmålet. Syftet med omfattande bevisning ska visa att det framkommit nya uppgifter som gör att hon befunnit sig i nödsituation.

En stor del av bevisning är ljudfiler som inte spelats upp i vårdnadsärendet. Flera ligger i tiden efter domen.

Det är inte rimligt att mamman skulle förmått pojken att säga det han sagt. Han är tydlig och rättar när det blir fel. Skälet måste beaktas. Socialtjänsten förvrängde det hon sa. Syftet har varit att hjälpa sonen. I ljudfilerna berättar pojken tydligt vad som händer. De spelades inte upp i vårdnadsärendet. Detta visar att hon befunnit sig i nöd.

Pojken berättar exempelvis att socialtanten försökt få honom att säga att ”det är mamma som tvingat” honom säga det han berättat. Men det hävdar han bestämt att det inte stämmer. De utförde inte utredningen på ett proffsig sätt. Den har till och med IVO-anmälts.

Efter domen så berättar pojken konkret om de övergrepp som pappan utsatt honom för.

Det som framgår är konkreta anmärkningsvärda detaljer.
De ger stöd för att han utsatts efter vårdnadsdomen.

Ljudfilerna med samtal med socialtjänsten ger också stöd för att Anna agerat i nöd.

Socialtjänsten sa att hon ska hålla pojken hemma och inte gå till pappa. Den var inte med vid vårdnadsdomen. Anna är som förälder ytterst ansvarig för att skydda sitt barn.

Även omständigheten att pojken bor kvar under utredningstiden är ytterst anmärkningsvärt. Det finns flera ljudfiler som visar att socialtjänsten inte tagit Anna på allvar. Vittnen med stor erfarenhet har kritiserat socialtjänsten då de funnit det anmärkningsvärt att pojken förhörts när han är placerad hos pappan. Tidigare vittnen – experter –  menar att detta går tvärt emot hur dessa ärenden ska handläggas. Barnläkarna ger stöd för att hon haft befogad anledning att skydda honom. Det har funnits starka skäl att skydda pojken. De har uppfatta Anna som adekvat. Läkarna står fast vid sina bedömningar. Deras bedömningar ligger till grund för Annas agerande. Pojken visade dessutom med hjälp av gosedjur hur övergreppen gått till.

Tre läkare samt leg psykoterapeut har gjort gemensam orosanmälan. Läkare hördes inte i vårdnadsmålet. De hördes inte heller av socialtjänsten och förekommer inte heller i den förundersökning som skett.

Intyget från leg psyk fanns inte heller med när tingsrätten dömde i vårdnadsfrågan maj 2018. Han vittnade inte. Han har är den som känt pojken längst. Han står fast vid sin slutsats.

Fotografier har försvaret åberopat. Stort bevisvärde. De visar pojkens ansikte samt skador på hans kropp. Inte bara märken på benen som kunde komma från fotboll. Skadorna kommer alltid på samma ställen. Det finns även skador på pojkens privata delar. Det finns bilder på skador både före och även efter domen. Vittnen har sett skador både före och efter vårdnadsdomen. De beskriver blåmärken som inte är normala. Han har berättat att det är pappa och att ingen vuxen lyssnar. Mamman var då inte i närheten.

Barnläkarens vittnesmål är av stor vikt. Hon har bevittnat blåmärken på pojkens kropp. Pojken berättar och visar hur pappan slår. Hon har gått utbildning i hur man pratar med barn. Pojken har också berättat om de sexuella övergreppen. Hon gjorde polisanmälan vilket är ovanligt.

Pappan har blivit delgiven misstanke om brott efter vårdnadsdomen. Detta  är första gången han hörts. Han har ingen förklaring till blåmärkena. Han har inte sett dem. Det är anmärkningsvärt att han inte noterat dessa

Det är samma åklagare som utrett pappans misstänkta brott. Misstankarna mot pappan läggs ned istället åtalas mamman för brott.

När pojken undersöks av läkare så har han varit i två veckor hos pappan.
Under förhöret skiner han upp när han berättar om mamma. När han får frågor om pappa så säger han att pappa är arg.
När han får frågan om pappa har gjort något som inte är bra så dröjer han med sitt svar.
Kan han tänka sig att komma tillbaka? Då nickar han.

Det har varit fråga om en akut nödsituation. Hon är övertygad om att hon skyddar honom mot fortsatta övergrepp. Det har varit försvarligt. Mammans enda syfte har varit att sonen ska få hjälp. Hon har agerat utifrån pojkens bästa. Det handlar inte om vårdnaden utan att hon ska skydda sin son. Hon har tidigare lämnat över sonen trots att hon har misstänkt att han varit utsatt. Efter flykten tog hon kontakt med socialtjänsten med flera för att få hjälp. Hon vill att pojken ska få skydd så att de ska få normalt liv. Vittnen som sett dem när de varit på flykt intygar att hon är en bra mor. Hon gav honom tid och hade mycket tålamod. Han har träffat barn i liknande ålder. Han har haft utbildningspass liknande lektioner i skolan. Hon har agerat försvarligt. Åtalet ska ogillas.

Mor och son har en tät och god relation. Det har flera vittnat om. Brottet ska inte bedömas som grovt.

FÖRTALET. Det är inte hon som lagt ut det inlägget på Facbook och hon har inte bett någon annan göra det. Syftet med texten var ett rop på hjälp. Vidare nämndes det ingenting om sexuella övergrepp på Facebook där hon bara har 600 vänner. Det är ett stängt konto. Andra som delat och vittnat menar att de delar flera inlägg varje dag och att det inte fått särskild uppmärksamhet.

Pappan har delat inlägg om mammans påstådda psykiska status som fått större spridning. Det finns inget bevis för att det är Anna som skickat brevet. Hon har haft stort stöd genom processen. De flesta som fått breven har ingen koppling till varandra. Utifrån var de är poststämplade så kan man inte knyta henne till det misstänkta brottet. Bilagorna har förekommit på flera olika ställen.

Det har varit försvarligt av henne att skriva ner sin historia. Hon hade inte möjlighet att kontakta sina vänner.

Angående efterlysningen som pekar ut Anna som brottsling; Det har dementerats att socialtjänsten står bakom. Förundersökning om förtal pågår.

Av pappans läkarintyg framgår att det finns flera anledningar till att han sjukskrivits. Han sjukskrivs inte vid bortförandet utan långt senare, i samband med sin mors bortgång. Han är fortsatt sjukskriven när pojken kommit åter. Det har även framkommit att pappan vetat ungefär var de befunnit sig men han har inte åkt dit för att leta.

Det yrkade skadeståndsbeloppet ligger för högt.

Häktningen ska hävas och hon ska försättas på fri fot.

EFTER SLUTPLÄDERINGARNA ÖVERLADE RÄTTEN. 
ANNA SLÄPPTES SEDAN UR HÄKTET.

***

Kortfattad bakgrund:
Trots att flera experter träffat Elias och hört honom berätta om de övergrepp pappan utsatt honom för så ansåg socialtjänst och domstol att pappan skulle ha vårdnaden. Anna gjorde det hon enligt lag är skyldig att göra – hon skyddade sitt barn. Utan stöd från myndigheterna så kände hon sig tvungen att gömma sig med Elias. Sex poliser hämtade dem den 13/3. Anna har suttit häktad sedan dess – med restriktioner.
Hon är åtalad för grovt förtal samt egenmäktighet med barn, grovt brott. 

Mina inlägg om Anna och Elias

 2018
25/11: Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn
27/11: Annas ombud anser detta är en rättsskandal 
29/11: Socialtjänsten ignorerar experter
2/12: Inspelat samtal med åklagare 

2019
13/1: Socialtjänsten polisanmäler Anna då hon visar bilder på sin sons skadade kropp
26/1 Socialtjänsten vill placera Elias i jourhem. 
23/2 Anna är häktad i sin frånvaro. Ringer åklagaren.
10/3 Sammanfattning av Annas kamp
14/3 Oerhört tungt besked. Anna och Elias hämtades idag. 
23/3 Jag namnger och polisanmäler familjerättssekreterarna
28/3 Elias huvudvittne hämtas av polis
1/4  Anna omhäktad
6/4 Socialtjänsten polisanmäler hjälpsökande Anna
28/4 Rättegångarna mot Anna, Elias mamma
2/5 I tingsrätten idag för Anna
6/5 Stängda dörrar
7/5 Plötsligt visas ”hänsyn” till barnet
8/5 Kom till Annas rättegång nästa vecka
14/5 Annas fjärde dag i tingsrätten
14/5 Flera rapporterar från rättegången
15/5 Sista rättegångsdagen för Anna
15/5 Slutpläderingarna
16/5 Anna släpps ur häktet

Share