Kategoriarkiv: Okategoriserade

INFÖR NYA HEMSIDAN

Print Friendly, PDF & Email

 
Tusen tack för en härlig förmiddag Viktoria Davidsson. Jag gillar dina bilder så mycket.

Ny hemsida är på gång. Lin & Halm, jag är så spänd av förväntan… 🙂

 

Share

Andra och sista dagen på rättegången i Kristianstad

Print Friendly, PDF & Email

Idag fortsätter rättegången om vårdnad, boende och umgänge. Idag förhörs de vittnen som är kallade. Sidan uppdateras under dagen.
Mer information om detta fall finner du här.

Vittne: Granne sedan 13 år tillbaka

Barnen har berättat att de är rädda för pappan och de vill inte träffa honom. Han slår dem. Vid senaste tillfället hade pappan lyft upp pojken i luften och sedan bara släppt honom. Han mådde inte bra efter det, han fick ont i huvudet. När han berättade så hade han tårar i ögonen.

Grannen har även hört pappan skrika åt mamman då de levde tillsammans. Hon har sett hur sonen tvingats stå ute i kylan utan att få komma in.

Vittne: Psykoterapeut

Arbetat över 30 år som psykoterapeut. Hon har träffat många klienter som varit utsatta för övergrepp. Detta har gjort att hon fördjupat sig inom ämnet. Hon har suttit som ordförande för intressegrupp för de yrkeskategorier som kommer i kontakt med dessa barn, läkare, poliser, tandläkare, advokater med flera. Hon har även arbetat som handledare för poliser.

Hon talade om anknytningsteori, förövarpsykologi och vikten av att bearbeta trauma.

Mamman hade barnen med sig vid ett av besöken till henne. De skulle sitta i väntrummet men pojken klev fram och berättade att pappan kastat honom i backen. Flickan berättade även att pappa tvingade henne att duscha tillsammans och att hon tvingats ta på hans snopp. Det var starka berättelser, de var mycket upprörda, arga och ledsna. Hon har inte haft varken behandlande eller utredande samtal med barnen. Baserat på barnens berättelser gjorde hon en polisanmälan.

Under sitt vittnesmål bemötte hon även socialtjänstens utredning. Barnens behov står INTE i centrum. Hon är upprörd över att socialtjänsten rekommenderar pappan vårdnaden. Detta skulle traumatisera barnen. Hon pekade på vikten av riskbedömning. Viktigt också att pappan tar ansvar för de anklagelser som riktas mot honom. Både barnen och mamman  måste få tillbaka tilliten till honom.

Det finns ingenting som tyder på att mamman skulle brista i sin föräldraroll. Barnen måste tas på allvar. Barnen behöver skyddas och de behöver traumabearbetning.

Vittne: Socialsekreterare som gjort den senaste utredningen om boende och vårdnad

Utbildad socionom. Detta var hennes första vårdnad och boende utredning. Hon gjorde den tillsammans med kollega. Det har varit en långvarig konflikt mellan föräldrarna. De gjorde en orosanmälan eftersom det fanns risk för att barnen for illa. Hon upplevde att det som barnen berättade inte kom från dem själva. Flickan hade direkt berättat om sina traumatiska upplevelser och sedan hade hon slappnat av. Därför ansåg hon att flickans berättelse var planterad. Hon berättade också att mamman haft med sig ett stöd när hon kom med barnen för att de skulle känna sig trygga. Detta var inte ok. De upplevde att mamman påverkade barnen när hon satt med i rummet. De ville dock inte be mamman lämna rummet inför barnen.

Hon har rekommenderat att pappan skall få vårdnad och att det ska vara uppehåll i umgänget med mamman. De ser att båda föräldrarna kan tillgodose barnens behov men pappan är bättre lämpad. Fördelarna överväger nackdelarna. De har gjort den bedömningen.

Mammans advokat läste högt ur hennes utredning och bad henne kommentera:
”Trots att hon deltagit i familjebehandling så har ingen förändring i mammans beteende skett”.

Mamman fortsätter utsätta barnen för myndighetsutövande. Socialtjänsten har vid flera tillfällen utrett misstanke om våld men mamman fortsätter att vilja ha utredningar. Deras uppdrag är inte att bedöma om barnen är i behov av behandling.

Advokaten frågar om hennes syn på vårdnad boende och umgänge.
Om barnen blivit utsatta av pappan och mamman får vårdnaden så kvarstår kontinuiteten.
Mamman har inte haft förmåga att skydda barnen från parets konflikt. En konsekvens är att barnen inte har någon relation till sin pappa. Med tanke på barnens låga ålder finns en chans att reparera deras relation. Chans är kanske fel ordval.

Om pappan får ensam vårdnad så innebär det att kontinuiteten bryts och det kommer att innebära trauma att skiljas från mamman. I en övergång kan barnen behöva stöd och hjälp av pappa och professionella.
Polisen har utrett brottsmisstanken men anmälningar har lagts ned.
Pappan har sagt att han är villig att ta emot stöd.
De har gjort bedömningen att barnens vilja inte är detsamma som barnens bästa i detta fall.

Varför anser hon att ska det inte vara något umgänge inledningsvis med mamman?
För att barnen ska få möjlighet att landa.
Umgänget med mamman skall först ske i närvaro av kontaktperson, någon timme i veckan för att sedan trappas upp.

Barnen behöver lämnas utanför konflikten mellan föräldrarna. Detta skulle kunna ske genom att barnen placeras hos pappan.

Vittne: Socialsekreterare som gjort den senaste utredningen om boende och vårdnad

Utbildad socionom 2015. Har arbetat som utredare i två år. Har gjort ett tiotal utredningar. Kommer inte ihåg hur utbildningen i barnsamtal gick till under socionomutbildningen.

Mammans advokat frågar:
Var det något speciellt med denna utredning? Föräldrarna har en lång och svår konflikt.
Deras konflikt ligger före barnens intresse.
Vad är man oense om?
Vet inte.
Vad är det för motsättningar?
Jag vet inte. Jag har svårt att svara på den frågan.
Mamman har erbjudits föräldrautbildning.
Vad skulle det kunna ge?
Hon skulle kunna lära sig hantera barnen vid separation.
Vad har du för kompetens om övergrepp? Har du någon kunskap om det?
Nej.
Har ni utrett om det förekommit övergrepp?
Nej. Vi har tagit del av tidigare utredningar.
Hur kommer ni fram till att det inte skett övergrepp?
Nej det vet vi ju inte men vi har tagit in information från föräldrarna och tittat på tidigare utredningar.
Vad har ni själva gjort bortsett från att titta på andra utredningar?
Vi har pratat med föräldrarna och barnen.
Har du något att säga om det barnen berättat?
Det har vi skrivit i utredningen. Jag kan inte redogöra för det nu. Barnen är påverkade av situationen. Vi upplevde att barnen var påverkade. Vet inte exakt hur. Jag har svårt att förklara. Det var som att berättelserna inte kom från dom själva. Det var nog sättet de berättade på.
Barnen berättade om de övergrepp de hade varit med om? Vad gjorde ni med det?
Jag vet inte. Barnen hade inte valt pappa som docka under barnsamtalen. Detta beror på att barnen inte vågade välja pappa för att mamma satt i rummet.
Men när barnen berättade om övergreppen, då var de själva?
Ja.
Vad grundar ni då bedömningen på, att barnen inte vågade säga pappa när mamma var närvarande?
Vi sammanvägde all information.
Du menar de tidigare utredningarna?
Ja.
Hur många gånger har ni träffat pappan tillsammans med barnen?
Vi har inte träffat pappan tillsammans med barnen.
Vi har tagit del av tidigare utredning.

Barnen har utsatts för alldeles för många utredningar. De behöver fredas.

Vittne: Umgängeskontaktperson

Hon har arbetat i åtta år som kontaktperson. Barnen följde till en början med pappan men sedan blev det stopp.
Barnen ville inte gå ur bilen. Mamman bad om hjälp men det är inte vår sak att hjälpa till. Det är boendeföräldern som ska se till att barnen kommer till umgänge.
Jag har inget att invända mot pappan. Han hade med sig mat och serverade frukt till barnen. De får sitta med vid bordet. De har inte varit rädda. Det har varit ett bra umgänge!
Mamman dolde ena flickan bakom sin kropp, men det såg vi inte som rädsla utan mer som att mamman ville dölja henne.

Vittne: förskolepedagog

Barnen berättade att pappa är dum. Pappa slåss. Ju äldre de blev desto fler incidenter berättade de.

De berättade om våld. En av flickorna berättade om de övergrepp pappan utsatt henne för. Hon gjorde orosanmälan till socialtjänsten.
Det hade blivit en incident på förskolan att där en pojke ville ta henne på snippan. Hon förklarade att man inte får göra så. I detta sammanhang berättade flickan att pappa har haft snoppen i hennes snippa. Hon ville ha vuxen nära hela tiden. Släppte efter ett tag. Men sedan gick hon tillbaka i utvecklingen och gick mycket för sig själv.

Hon har också träffat sonen. Barnen har berättat spontant eller berättat vid lek. De har berättat att pappa är dum och att de aldrig mer vill träffa honom. Det har varit lugnt när det inte varit umgänge. Efter träffarna med pappan har barnen berättat mer och velat ha mer vuxenkontakt.
Vid kontakt med Socialtjänsten, uppgav de att hon inte skulle ta föräldrars oro på så stort allvar.

Barnen brukar prata om snoppar och snippor men hon har inte hört något annat barn beskriva det som denna flicka gjort. Hon berättar både med ord och med sitt kroppsspråk.

Vittne: fd pojkvän till mamman

De var tillsammans nästan ett år och han var med vid överlämning av barnen till pappan.

Det var en pärs. De brukade sjunga i bilen så att de skulle bli på gott humör och vilja följa med. Men det var inte alltid det lyckades. De försökte prata med barnen men det var inte alltid det gick. Pappan blev stressad när barnen inte ville kliva ur bilen.  Pappan gjorde inget för att hjälpa till utan var mest irriterad över att det tog tid.

Vid ett av tillfällena stoppade han umgänget då en av flickorna inte ville gå. Flickan berättade att pappa nyper henne. Han hade sett blåmärke på benet som av en stor näve och två fingrar.

Vittne: granne sedan 3 år tillbaka

Deras barn brukar leka. I somras började barnen rymma till henne. Först trodde hon att barnen ville komma och leka med hennes son. Men senare berättade de att de inte ville åka till pappan. De berättade att de inte ville åka till pappa pga våld och övergrepp. Pappan hade bett en av flickorna ta på hennes snopp. En av flickorna berättade mer än den andra. Andra gången de kom så pratade hon lite försiktigt med dem. Pojken har också berättat att pappan stängt honom ute när det var kallt. Hon förstod att barnen inte mådde bra för de var nedstämda. Hon lät dem fortsätta komma till henne när det var dags att träffa pappan, totalt ca 6 gånger under sommaren.

SLUTANFÖRANDE

Ur mammans advokats slutanförande.

Det har varit en mängd processer och utredningar där det som barnen berättat om aldrig har utretts ordentligt.

Pappan har konsekvent motsatt sig att detta skall utredas av proffs.

Pappan har bombarderat tingsrätten med verkställighetsmål samt ett tiotal mål om utdömande av vite och tingsrätten har bifallit honom. Idag har mamman har ett vite på 105.000:- som skall betalas.

På viket sätt gagnar det detta barnen?
Barnens bästa kommer i bakgrunden.
Detta handlar mer om makt och kontroll från pappans sida.  Mamman har aldrig blivit åtalad för att ha ljugit.

När socialtjänsten fick frågan varför de inte tog barnens utsagor på allvar så svarade de att
”jag vet inte varför, det kändes inte rätt ”.

Innan mamman lämnar barnen till pappan skall barnen utredas och få traumabehandling. Så länge föräldrarna har gemensam vårdnad kommer detta inte att komma till stånd.

Mamman har tidigare önskat att socialtjänsten skulle utse någon som kunde hämta, lämna och närvara under umgänget. Detta har varken pappan eller socialtjänsten godkänt. Istället har alltför stor börda lagts på mamman. Det finns inget bevis på att det är mamman som vägrat umgänge.

Därför yrkar mamman ensam vårdnad.

 

Utdrag ur pappans slutanförande (han har ingen advokat utan för sin egen talan)

Pappan kritiserade dagens vittnen.
Det finns familjekoppling mellan förskolepersonalen och mamman därför skall hon anses vara jävig. De umgås på fritiden. Pojkvännen sade att det var en näve på dotterns ben medan mamman sade att det var märken av hand.
Det var skillnad i psykoterapeutens vittnesmål idag och förra gången hon vittnade. När barnen har varit hos mig så har de varit glada och trevliga. Jag ser inte det som mamman berättar. Behovet av BUP tas upp av motparten men socialtjänsten tycker inte heller att det är nödvändigt.

Han läser också upp ett brev från farmor och farfar. De vill träffa sina barnbarn. Barnens faster har också skrivit brev som han läser upp. Hon uttrycker sin sorg över att inte få träffa sina brorsbarn.

Mamman har inte aktivt verkat för att barnen ska ha en bra relation till mig. Därför ska hon inte ha ensam vårdnad.

Det är mycket allvarligt att barnen varken får träffa mig eller min släkt. Istället har de fått utstå många förhör.

Socialtjänsten har flera gånger påtalat att det är skadligt för barnen att tvingas berätta om och om igen.
Mamman har brustit i sin information om barnens medicinska kontakter. Hon har sett till att barnen förlorat min kultur och mitt språk. Mamman har kallat mig pedofil. Det är en förminskning och smutskastning av mig inför barnen.

Pappan yrkar på ensam vårdnad. Det är önskvärt att det blir ett uppehåll i umgänget mellan mamman och barnen så att de får möjlighet att reparera sin relation.

DOM – meddelas onsdag 27/2

Share

DOMARE UTAN BARNPERSPEKTIV

Print Friendly, PDF & Email
Länk till artikeln i Expressen: https://bit.ly/2CGrTGH

OM RÄTTEGÅNGEN IMORGON:
Det är samma domare som friade föräldrar vars 34 dagar gamla baby dog till följd av skadorna på hennes lilla kropp – ett tjugotal frakturer samt blåmärken.

VILKEN CHANS HAR DE TRE BARNEN IMORGON NÄR HAN TIDIGARE ANSETT ATT BARNEN SKALL TVINGAS UMGÅS MED PAPPAN SOM MISSHANDLAT BÅDE DEM OCH MAMMAN? VAR FINNS HANS BARNPERSPEKTIV?

Imorgon överklagas domen om höga viten för mamman vars barn vägrar att åka till pappan som misshandlat dem. Om hon förlorar riskerar hon både personlig konkurs och att förlora vårdanden om sina barn.

Ur protokollet från tingsrätten:
”Det ställs mycket höga krav på den förälder i detta avseende och det har till och med sagts att en vårdnadshavare/boendeförälder kan behöva ’bära ut barnet i det fall barnet vägrar att följa med umgängesföräldern för umgänge’ (se Mats Sjösten, Vårdnad, Boende och Umgänge, fjärde uppl., s. 276 f.).”

I detta fall rör det sig om tre barn som till och med rymt hemifrån när det blivit dags att åka. Varje förälder förstår att det är en ren omöjlighet att bära in en vägrande nioåring samt två mindre barn i bilen. Barn som dessutom redan är traumatiserade och mår dåligt. Mamman har begärt att barnen ska få hjälp på BUP-mottagning men pappan vägrar.

Jag kommer att bevaka rättegången imorgon och hoppas att så många som möjligt kan närvara. Detta är en tuff dag för mamman. Om du inte kan närvara vid rättegången i södra Sverige, visa henne gärna ditt stöd genom att skriva en stärkande hälsning nedan.

Mer information om rättegången får du genom att gå med i vår slutna Facebook-grupp:
https://www.facebook.com/groups/bryvolontarer/

Mer information om fallet finner du här. 

Share

KOM PÅ RÄTTEGÅNGEN

Print Friendly, PDF & Email

VISA DITT STÖD FÖR DE TRE BARNEN OCH DERAS MAMMA, KOM TILL RÄTTEGÅNGEN PÅ TORSDAG I SÖDRA SVERIGE

Barnen vägrade åka till pappa som misshandlat både dem och mamman. Enligt tidigare dom ska mamman böta 30.000:-/helg som barnen vägrat åka, sedan oktober månad. Tingsrätten avfärdade de vittnen som stod på barnens sida och ansåg att mamman kunde bära ut sina tre barn till bilen och sedan köra dem till pappan. Läs gärna mer här:
https://bit.ly/2AUvCQZ

Domen överklagades. Det är ny rättegång nu på torsdag eftermiddag, 24/1, i södra Sverige.
Mamman riskerar både personlig konkurs och att förlora sina barn.

Ta ställning för barnen och kom på rättegången.
Gå med i vår slutna volontär-grupp för att få ytterligare information:
https://facebook.com/groups/bryvolontarer/

Samtliga inlägg om detta fall finner du här.

Share

Nu får det vara nog

Print Friendly, PDF & Email

 


VARFÖR GÖR INTE SOCIALTJÄNSTEN SITT JOBB?

VARFÖR HAR VI BLIVIT SÅ AVTRUBBADE ATT VI BARA LÅTER DET FORTGÅ?

Tidigare blev det stora rubriker när ett barn blev dödat i Sverige. Vem kan någonsin glömma Bobby eller Yara? Som vi sett i Uppdrag Granskning ikväll dödades Eddie, 7 månader, 2016. Det blev en notis i tidningen.  Vad har hänt med vårt land?

Flera NOTISER om barn som dödats under 2018:
29 oktober – polisen bekräftar att minderårigt barn har påträffats avlidet i Uppsala län. En person, som har ett släktskap till det avlidna barnet, har anhållits.
11 oktober – man anhållen misstänkt för mord av 3-åring
2 september – två små barn dödade i Göteborg

NU FÅR DET VARA NOG!

Staten har tillsatt en utredning som skall vara klar i juni 2020.
Vad finns det mer att utreda?
Barnen kan inte längre vänta.

BRY har lyft upp tre fall där vi bett er protestera till berörd socialtjänst: Emmaboda, Kristianstad och Stockholm.
Som ni sett på Uppdrag Granskning ikväll så är många av barnen helt beroende av att någon utomstående agerar. Hjälp till att protestera!

Om du redan har protesterat och inte fått svar, skicka ytterligare ett mail. Socialtjänsten skall svara inom 48 timmar. Ändra gärna innehållet i mailet men behåll samma ämnesrad.

 1. Protestera för Elias och Anna som nu befinner sig på flykt i vårt land
  Trots orosanmälningar från sex experter så skyddar inte samhället Elias. Läs mer här:
  25/11: Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn
  27/11: Annas ombud avslöjar rättsskandalen
  29/11: Socialtjänsten ignorerar experter
  2/12: Inspelat samtal med åklagareMaila till:
  ostermalm@stockholm.se
  cc:
  Peter.wolodarski@dn.se; anna.careborg@svd.se; thomas.mattsson@expressen.se;  lenak.samuelsson@aftonbladet.se; protest@barnsrattsskydd.se

  Ämne: GE ELIAS OCH HANS MAMMA EN TRYGG OCH SKYDDAD MILJÖ

  Det har kommit till min kännedom att expertvittnen som larmat om misstänkta övergrepp avfärdats. Elias och hans mamma befinner sig därför på flykt i vårt land.

  Jag kräver att ni ser till att Elias och hans mamma omedelbart erbjuds en trygg och skyddad miljö.

  Jag är medveten om att Elias egentligen heter något annat. Agneta Bravélius, BRY – Barns Rättsskydd har informerat följande personer om hans rätta identitet:
  Andrea Ström, socialnämnden
  Jan Rönnberg, socialchef
  Christina Klang, stadsdelsdirektör Östermalm

  Mer information om denna protest finner ni här.

  Jag ser fram mot ett positivt besked.

  Med vänlig hälsning,

 2. Protestera för Anders som separerades från sina syskon
  Mer information finner du härMaila till:
  kommunen@emmaboda.se
  cc:
  Peter.wolodarski@dn.se anna.careborg@svd.se thomas.mattsson@expressen.se lenak.samuelsson@aftonbladet.se protest@barnsrattsskydd.se

  Ämne: LÅT ANDERS KOMMA HEM

  Jag kräver att Anders får komma hem till sin mamma och syskon. Jag är medveten om att Anders egentligen heter något annat. Agneta Bravélius, BRY – Barns Rättsskydd har informerat följande personer om hans rätta identitet:
  Maria Ixcot-Nilsson, socialnämndens ordförande
  Therese Axelsson, socialchef
  Anette Strömblad, kommunchef

  Mer information om denna protest finner ni här: http://www.agnetabravelius.se/nu-far-det-vara-nog/

  Jag ser fram mot ett positivt besked.

  Med vänlig hälsning,

 3. Tingsrätten avvisade vittnen som stod på barnens sida. Mamman skall böta 30.000:- per helg som barnen vägrar åka till pappa. Barnen har berättat om hans misshandel.
  Mer information finner du här.Hjälp till att protestera genom att maila till:
  kommun@kristianstad.se
  cc:
  Peter.wolodarski@dn.se anna.careborg@svd.se thomas.mattsson@expressen.se lenak.samuelsson@aftonbladet.se protest@barnsrattsskydd.se

  Ämne: LÅT BARNEN BO KVAR HOS SIN MAMMA

  Jag protesterar mot familjerättens rekommendation att pappan som misshandlat sina tre barn och deras mamma skall få vårdnaden om barnen.

  Jag kräver att socialtjänsten tar barnen, och de experter som gjort oros- respektive polisanmälningar mot pappan, på allvar. Jag kräver att ni agerar kraftfullt för att barnen skall få bo kvar hos mamman.

  Socialnämndens ordförande Radovan Javurek vet vilka tre barn detta rör. Agneta Bravélius, BRY – Barns Rättsskydd var i kontakt med honom 2018-11-01 både per telefon och via mail.

  Mer information om denna protest finner ni här: http://www.agnetabravelius.se/nu-far-det-vara-nog/

  Jag ser fram mot ett positivt besked.

  Med vänlig hälsning,

 

 

 

Share

Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot

Precis just nu befinner sig Anna på flykt i vårt eget land. Hon har gått under jord tillsammans med sin sjuåriga son Elias.

Elias har berättat för flera personer om de övergrepp som pappan utsatt honom för. Skadorna på hans kropp har dokumenterats. Flera experter ställer sig bakom honom och har anmält, både till polis och till socialtjänst. Men myndigheterna lägger locket på. INGEN har exempelvis förhörts av polis.

Tingsrätten gav pappan vårdnaden, trots tydliga tecken på både övergrepp och misshandel. Varannan helg när pojken kom hem till mamman på umgänge hade hans kropp nya skador. Till slut stod hon inte ut längre. Hon flydde med sin son.

Anna har gjort det hon är skyldig som förälder att göra, lagen är tydlig. Enligt föräldrabalken skall hon skydda sitt barn. Häromdagen fick vi besked genom hennes juridiska ombud, Anna har anhållits i sin frånvaro. Hon anklagas för egenmäktighet med barn eftersom hon inte längre har vårdnaden om sin son.
Nu agerar polisen kraftfullt.

Bristerna i detta fall följer samma mall som många andra liknande ärenden. Elias är långt ifrån det enda barnet som saknar rättsskydd. Varje vecka får jag kännedom om nya fall.

Situationen är AKUT och vi befinner oss mitt i en nationell katastrof som ingen ansvarig makthavare vill kännas vid.

För att belysa de olika systemfel som råder så kommer jag att publicera flera inlägg om Elias under de kommande dagarna. Du kommer bland annat att få höra ett bandat telefonsamtal med en åklagare.

Eftersom media ytterst sällan belyser dessa fall, våld och övergrepp inom familjen, så blir jag tacksam om du hjälper till att dela detta inlägg. Det är hög tid att skapa förändring!

Fortsättning följer…

***

Mina inlägg om Anna och Elias

 2018
25/11: Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn
27/11: Annas ombud anser detta är en rättsskandal 
29/11: Socialtjänsten ignorerar experter
2/12: Inspelat samtal med åklagare 

2019
13/1: Socialtjänsten polisanmäler Anna då hon visar bilder på sin sons skadade kropp
26/1 Socialtjänsten vill placera Elias i jourhem. 
23/2 Anna är häktad i sin frånvaro. Ringer åklagaren.
10/3 Sammanfattning av Annas kamp
14/3 Oerhört tungt besked. Anna och Elias hämtades idag. 
23/3 Jag namnger och polisanmäler familjerättssekreterarna
28/3 Elias huvudvittne hämtas av polis
1/4  Anna omhäktad
6/4 Socialtjänsten polisanmäler hjälpsökande Anna
28/4 Rättegångarna mot Anna, Elias mamma
2/5 I tingsrätten idag för Anna
6/5 Stängda dörrar
7/5 Plötsligt visas ”hänsyn” till barnet
8/5 Kom till Annas rättegång nästa vecka
14/5 Annas fjärde dag i tingsrätten
14/5 Flera rapporterar från rättegången
15/5 Sista rättegångsdagen för Anna
15/5 Slutpläderingarna
16/5 Anna släpps ur häktet

 

Share

Återkommer nästa vecka

Print Friendly, PDF & Email

Hej,

Videon om ”veckan som gått” utgår denna vecka på grund av sjukdom. Återkommer om ca 7 dagar med ännu mer kraft!

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot
Share

Politiska partier svarar

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Jag ville veta hur de olika riksdagspartierna ser på barns rättsskydd i Sverige. I början av juni skickade jag ut min enkät. Så här löd frågorna:

Vart femte barn utsätts för sexuella övergrepp i Sverige, innan de fyller 18 år (källa: Allmänna Barnhuset). Ett fåtal av alla polisanmälningar om misstänkta sexualbrott mot barn leder vidare till åtal. Den procentuella andelen varierar kraftigt beroende på var i landet barnet bor. Sämst är Luleå och Karlskrona där endast 5% leder till åtal. Bäst är Eskilstuna, där leder 79% till åtal (källa: Åklagarmyndigheten). 

80% av alla övergrepp sker inom familjen, eller av någon som står familjen nära (källa: Rädda Barnen). När förövarna inte döms så innebär detta att barnen tvingas bo kvar i utsatthet. Misshandel och övergrepp tillåts fortsätta.
De som kommer i kontakt med dessa barn saknar specialkunskap om hur man upptäcker dem och hur man på bästa sätt hjälper ett utsatt barn. Det ingår inte i deras grundutbildning. Detta gäller både lärare, socialsekreterare, domare med flera.
Jag vill mena att detta är ett gigantiskt samhällsproblem.
I England tar man allvarligt på sexuella övergrepp mot barn. Där ses detta problem som ”a national threat”. 
I Australien visar en ny rapport att deras institutioner misslyckats att ta hand om barn som utsatts för sexuella övergrepp. Tiotusentals barn är drabbade i en så kallad ”a national tragedy”.
Nu vill jag och våra följare ha svar på följande frågor:
 1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
 2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
 3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?

Centerpartiet svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Hur vi kan skydda barn från att fara illa är en av samhällets absolut viktigaste uppgifter. Varje barn som utsätts innebär en personlig tragedi men också att samhället har misslyckats. Arbetet med att förebygga övergrepp mot barn måste bli mycket bättre.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Först och främst måste samhället bli bättre på att tidigt fånga upp barn som riskerar att fara illa. Det kräver bland annat bättre samverkan mellan de insatser som arbetar med barn: förskola, skola, socialtjänst, polis med mera. Vi ser ett behov av att stärka elevhälsan och öka förutsättningarna för elevhälsan att samordna insatserna. Elevhälsan finns i skolan och når därmed större delen av alla barn. I syfte att stärka elevhälsan vill vi öppna upp för fler kompetenser som kan bidra till att tidigt fånga upp barn i behov av stöd. Därtill behöver stödet till de barn som drabbats och som lider av psykisk ohälsa öka. Köerna inom BUP har tredubblats under mandatperioden, vilket är oacceptabelt. Vi vill satsa 300 miljoner kronor på en tillgänglighetssatsning för att korta köerna inom BUP.

Vidare vill vi att straffen för sexualbrott mot barn höjs. Centerpartiet vill att straffen för sexualbrott mot barn skärps, främst genom att höja minimistraffen. Vi tycker till exempel att det inte är rimligt med böter i straffskalan för barnpornografibrott, det bör enbart vara fängelse i straffskalan. Det är också viktigt att de som begått sexualbrott mot barn alltid kan ställas inför rätta, även om det har gått lång tid sedan brotten begicks. I dag finns en preskriptionstid när det gäller sexualbrott mot barn, den börjar gälla när barnet fyller 18 år, men det räcker inte. Förövare som förgripit sig på barn ska veta att man inte kan gömma sig för att tiden ska rinna ut. Barnen ska veta att rättssamhället alltid står på deras sida och att ansvar kan utkrävas. För många barn kan ett övergrepp vara förknippat med skamkänslor och det kan dröja långt upp i vuxen ålder innan de vågar anmäla. Det är viktigt att tiden inte fungerar som ett skydd för dessa brottslingar. Centerpartiet vill därför slopa preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Vi anser att det är bättre att värna och stärka rättssäkerheten i befintliga domstolars arbete och vill att barn som utsätts för brott ska mötas av personer inom rättsväsendet som har de kunskaper som behövs för att de ska kunna få bästa möjliga hjälp och stöd.

Kristdemokraterna svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Vi har arbetat med och prioriterat frågan om barns rättigheter i decennier. Vi har tagit mängder av debatter, strider och konfrontationer för barns rättigheter. Inte minst när det gäller motsägelser till legalisering av incest på 1980-talet och kamp mot barnprostitution. Det är bland annat på vårt initiativ som innehav av barnpornografi är olagligt. Barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Att skydda barn från sexuella övergrepp är därför alltid prioriterat.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Det förebyggande arbetet för att förhindra övergrepp mot barn behöver förstärkas. Möjligheten att tidigt upptäcka övergrepp mot barn beror i stor utsträckning på om barnet eller andra i barnets närhet vågar berätta. Ett led i att stärka barnens egen rätt till sin kropp är att förskolor arbetar medvetet med frågorna, att man på ett tydligt sätt anpassat för barnen informerar dem om gränser och hur viktigt det är att säga till när något är fel. Därför anslår vi 70 miljoner kronor per år som förskolor kan ansöka om för att personalen ska få genomgå utbildning och införa arbetssätt som stärker barns integritet och motverkar sexuella övergrepp.

Barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp av någon närstående är i ett oerhört underläge. Samhället måste bli bättre på att lyssna på signaler från barn som far illa och vara berett att agera. Samarbetet mellan rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten måste fungera så att inte det utsatta barnet hamnar mellan stolarna. Därför är Barnahus något som ska finnas tillgängligt över hela landet.

Vi vill också återupprätta särskilda sexualbrottsgrupper inom polisen som enbart ska arbeta med dessa frågor. Vi vet att det går att lösa fler brott än idag, om bara resurserna finns. Därför behövs också fler poliser, så att fler kan få specialutbildning i att arbeta med sexualbrott mot barn. Vi vill ha 10 000 fler poliser.

Barnets rättigheter i själva rättsprocessen måste stärkas. Vi vill att en särskild företrädare införs för barn som utsatts för brott av en vårdnadshavare för att barnet ska kunna förhöras av polis och eventuellt läkarundersökas utan vårdnadshavarens vetskap. Detta för att undvika påverkan på barnet. Företrädaren kan exempelvis vara åklagaren i målet. Barn som utsatts för brott med fängelse i straffskalan ska också få rätt till målsägandebiträde. Rättsprocessen ska göras så lindrig som möjligt. Därför måste även alla yrkesgrupper inom rättsväsendet som möter barn utbildas. Domare och åklagare som handhar mål som rör övergrepp på barn ska ha specialkompetens för det.

Vi vill även skärpa straffen gällande barnpornografibrott, som vi vet är starkt kopplade till fysiska sexuella övergrepp. För det första vill vi ändra brottsrubriceringen till dokumenterade sexuella övergrepp på barn och ändra brottsrubriceringen köp av sexuell handling av barn till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, eftersom de nuvarande brottsrubriceringarna för tankarna till frivillighet. Vi vill också skärpa straffen för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Idag är barnpornografibrottet ett brott mot allmän ordning i brottsbalken, vi ändrar det så att det blir ett sexualbrott. Vi vill ta bort böter ur straffskalan. Idag döms endast en minoritet av de dömda för barnpornografibrott till fängelse. Vi vill höja maxstraffet till 10 års fängelse och avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn. Vi vill höja kränkningsersättningen.

Vi vill även permanenta hjälplinjen Preventell.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Rättegångar med barn som målsägande måste självklart göras på ett annorlunda sätt än andra, inte minst när deras föräldrar är de misstänkta gärningsmännen. Men för oss är det viktigare att hela rättskedjan är ordentligt utbildad för att klara av mål med barn än att det finns speciella domstolar. Vi vill att en särskild företrädare införs för barn som utsatts för brott av en vårdnadshavare för att barnet ska kunna förhöras av polis och eventuellt läkarundersökas utan vårdnadshavarens vetskap. Detta för att undvika påverkan på barnet. Företrädaren kan exempelvis vara åklagaren i målet. Barn som utsatts för brott med fängelse i straffskalan ska också få rätt till målsägandebiträde. Rättsprocessen ska göras så lindrig som möjligt. Därför måste även alla yrkesgrupper inom rättsväsendet som möter barn utbildas. Domare och åklagares om handhar mål som rör övergrepp på barn ska ha specialkompetens för det.

Socialdemokraterna svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Sexuella övergrepp mot barn är ett av de absolut grövsta brott som finns. Det trauma barnet utsätts för riskerar att bli livslångt. Den här typen av brott måste prioriteras högt. Barnet måste också få hjälp att bearbeta det man utsatts för.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Sedan 2014 har den socialdemokratiskt ledda regeringen vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra situationen för de barn som utsätts för sexuella övergrepp. I Handlingsplanen till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp finns en mängd åtgärder. Några exempel är

 • Vidareutveckla kompetensen hos åklagare om människohandel och sexuella övergrepp.
 • Pengar till arbetet med att förebygga sexualbrott mot barn som bedrivs vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin (CASM) vid Karolinska sjukhuset.
 • Uppdrag till Barnombudsmannen att öka kunskap om ensamkommande barn som försvinner.
 • Pengar till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att ta fram en modell för bättre stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och/eller fysiskt våld.
 • Pengar till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att sprida information till barn om deras rättigheter och var de kan vända sig om de eller en vän har utsatts för sexuella övergrepp.
 • Statens skolverk har i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som bland annat innefattar insats för att förbättra kompetensen om säker och kritisk användning av internet.

Vi vill också göra Barnkonventionen till lag. En utredare kommer snart att lägga förslag för att barnpornografibrottet bättre ska skydda barn. Utredaren tittar också på om man ska avskaffa preskriptionstiden för allvarliga brott mot barn. Vi har skärpt lagstiftningen som gäller vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte, både genom ännu strängare regler och höjt straff. Vi har också höjt flera straff, bland annat för våldtäkt mot barn. Vi är självklart beredda att vidta fler åtgärder.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Det är självklart avgörande att all den personal som kommer i kontakt med barn som utsätts för sexuella övergrepp har hög kompetens. Det gäller inte minst domstolarna. Domstolsverket genomför regelbundet fortbildning om sexualbrott.

Moderaternas svar:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Barns rättigheter och skyddet av dessa är alltid mycket högt prioriterat för Moderaterna. Varje barn och ungdom ska vara trygg och kunna känna hoppfullhet om sin egen framtid. Allt annat är ett stort misslyckande.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert partiMycket viktigt är att förbättra samverkan mellan skolan, socialtjänst och polis för att kunna upptäcka och snabbt hjälpa barn som utsätts för övergrepp. Såväl inom Polisen som inom Åklagarmyndigheten och domstolarna behöver dessa frågor vara högt prioriterade. En sådan prioritering kan även komma till uttryck i hur verksamheten organiseras. När det kommer till Polismyndigheten föreslår Moderaterna till exempel att varje polisregion ska ha en särskild utredningsgrupp inriktad på sexualbrott för att motverka att brotten läggs på hög när annan grövre brottslighet tar stora resurser i anspråk. Vi har även föreslagit en sammanhållen tidsfrist för hela rättsprocessen när barn utsatts för brott.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Vi har inga förslag om att införa just en särskild barndomstol. Förslaget adresserar dock angelägna frågor, inte minst vikten av kunskap hos de rättsvårdande myndigheterna och skyndsam hantering av mål där barn är målsägare. Vi har en skyldighet att skydda barn och bekämpa de brott som de utsätts för. Det är skillnad på när ett barn och när en vuxen utsätts för brott. Barn behöver därför rättsväsendets särskilda uppmärksamhet. Barn och unga som utsätts för brott är i stor utsträckning beroende av vuxna som förstår och agerar. Det är därför viktigt att kunskapen om barns rättigheter och behov finns hos dem som möter barnen.

Miljöpartiets svar:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Hög prioritet. För Miljöpartiet, vars hela ideologi bygger på att vi vill skapa en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt, är barnen centrala. I vårt partiprogram finns ett helt kapitel om barn och hur vi vill arbeta för dem.  Bland de punkter som nämns i det kapitlet står bland annat att vi vill ”särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk ohälsa. Barnets rättstrygghet måste stärkas om det finns misstankar om våld eller sexuella övergrepp.” Se svaret på nästa fråga om vad vi vill göra och vad vi gjort för att prioritera upp frågan.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
För att prioritera upp frågan om övergrepp mot barn och unga tror vi att det är flera saker som måste göras, bl.a. handlar det om:

– Att satsa mer på förebyggande arbete –att medvetandegöra barn, unga och vuxna om kroppslig integritet och prata mer om normer.

Vi tror att det behövs ett större medvetenhet om kroppslig integritet tidigt och har i regering föreslagit en ändrad läroplan för förskolan för att få ett tydligare fokus på detta.  Vi har också under mandatperioden stärkt sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan.

– Att skapa en mer tillgänglig skolhälsovård som är duktigare på att upptäcka när barn och unga mår dåligt och varför de mår dåligt
I vårt valmanifest för innevarande mandatperiod lyfter vi bland annat satsningar på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin vilka är viktiga för att upptäcka övergrepp. Vi har i regering tillskjutit medel till Sveriges skolor för att anställa fler inom elevhälsan och tillsatt en utredning om bl.a. hur den kan bli mer jämlik . Vi har också under mandatperioden gjort flera satsningar på psykiatrin och psykisk ohälsa bland unga, bland annat genom ökad tillgänglighet .  

– Att utreda och lagföra brott snabbare och se till att det är lätt att få hjälp för den som utsatts.
Miljöpartiet har i regering under mandatperioden höjt straffen för våldtäkt och våldtäkt mot barn vilket gör att domstolarna och polisen prioriterar upp de brotten ännu mer.

Vi har också infört en sk. samtyckeslag som tillsammans med införandet av ett oaktsamhetsbrott gör det tydligare att sex utan ett uttryckligt ja är ett övergrepp. Det betyder att det inte längre kommer att krävas att en gärningsman har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat ett offers särskilt utsatta situation för att ha anses ha begått en våldtäkt. Detta är självklart inte relevant för dem som är under 15 år – de kan aldrig kan samtycka till sex, men är särskilt viktigt för gruppen 15-18 som oftare kan riskera att utnyttjas utan att hot eller våld krävts. Regeringen gör det svårare för våldtäktsmän att skylla på att man inte visste hur gammal offret var. Större ansvar kommer nu ligga på gärningsmannen att faktiskt ta reda på hur gammal den man ska ha sex med är.

Regeringen har också ökat stödet till brottsoffer; stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt gjort en extra satsning på brottsofferjourer. 

Utöver detta har vi i regering gjort en historisk satsning på polisen vilken kommer att göra att fler brott kommer att utredas snabbare. 

Vi har också gjort satsningar på rättsväsendets andra delar bl.a. för att fler brott ska leda till åtal och fler dömas för sexualbrott.

En annan viktig sak är att vi ställer krav på kunskap om våld i nära relation för fler relevanta yrkesgrupper och vill gör det för ännu fler.

Vi vill också göra det straffbart att utsätta barn för situationer där de bevittnar våld och övergrepp i hemmet. 

Utöver detta gör vi också lagstiftningen mot barnpornografibrott effektivare och skärpt straffen för köp av sexuell handling av barn

Regeringen har också tagit en tioårig nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (som också omfattar våld mot barn) där det finns en massa åtgärder för att förebygga, upptäcka, lagföra och forska kring frågorna.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?

Miljöpartiet har i nuläget inget förslag om att införa en särskild barndomstol.

Sverigedemokraterna svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Hög prioritet. Sverigedemokraterna har sedan riksdagsinträdet bl.a. drivit frågor som skärpt straff för sexualbrott mot barn, borttagande av preskriptionstider för sexualbrott för barn, utökade befogenheter för polis att agera mot trafficking, registerkontroll vid arbete med barn samt förstärkt barn- och ungdomspsykiatri. Vi kommer att fortsätta driva dessa frågor kommande mandatperiod.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti.
Vi föreslår förstärkningar inom skolpsykiatrin och kuratorsverksamheten för att i ett tidigt stadie upptäcka barn och unga som lever i ohälsosamma miljöer eller som lider risk att utsättas för sexuella övergrepp. Vidare krävs det att resurserna utökas till både polis och åklagare för att förhör ska ske så tidigt som möjligt samt att åtal ska kunna väckas inom 90 dagar. Slutligen ska även de som begår sexuella övergrepp mot barn få ett kännbart straff, därför har vi föreslagit en översyn av alla straffsatser gällande sexualbrott mot barn med utgångspunkten att både minimistraffet och maxstraffet ska höjas.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Det viktiga är att det finns kompetens kring sexuella övergrepp mot barn inom polis- och åklagarverksamheten samt hos Sveriges domstolar samt att dessa har resurserna för att handläggningen ska ske skyndsamt. Medan vi förstår intentionerna med en specialdomstol med inriktning på barn ser vi en risk i att en sådan instans kan få motsatt effekt vid personalbrist eller hög beläggning varpå vi istället föreslår bredare utbildningsinsatser för de brottsbekämpande myndigheterna.

 Varken Vänsterpartiet eller Liberalerna har svarat trots påminnelser. 

 

Share

Veckan som gått – v 20 2018

Print Friendly, PDF & Email

På vilka sätt drabbas barnen när polisanmälan om de misstänkta övergreppen inte ens leder vidare till åtal?
Vi närmar oss valet. Frågor är skickade till de olika politiska partierna. På vilka sätt tänker de stärka barns rättsskydd?

Share

Dokumenterade sexuella övergrepp

Print Friendly, PDF & Email

Förra veckan hade Aftonbladet tillsammans med Svenska Dagbladet en uppmärksammad artikelserie om männen som tankar ner barnpornografi, eller dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Samtidigt berättade Kalla Fakta om ”Erik” som gjort ett dataprogram som gör det enkelt att hitta de som laddar upp material.

Men vad händer med barnen?

Share