Kategoriarkiv: Socialtjänsten

PROTESTERA!

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Krisen inom både polis och socialtjänst drabbar utsatta barn hårt!
Anmälningar om misshandel och sexuella övergrepp läggs på hög.
Det här får till följd att barn tvingas stanna kvar i misär.
Pedofilerna har fritt fram!

Detta har pågått alltför länge!
Barndom efter barndom förstörs!
Nu måste det ske en förändring!

Det är du och jag som bestämmer vilket samhälle vi vill ha. Inte regeringen. När ansvariga ministrar inte klarar av att skydda det viktigaste vi har – våra barn – då rubbas vårt förtroende.
Nu står de inför ett vägskäl.
Anders Ygeman och Åsa Regnér,
AGERA eller AVGÅ!
Våra krav på förändring finns här.

Jag uppmanar dig som läser detta att protestera via Twitter. Jag har lagt upp två olika tweets på BRY:s konto.

Poliskrisen drabbar utsatta barn hårt!
Pedofilerna har fritt fram!
AGERA eller AVGÅ! @Ygeman
#BRYrevolution

http://bit.ly/2cVXxkt

och

Socialtj kris drabbar utsatta barn hårt!
Pedofilerna har fritt fram!
AGERA eller AVGÅ @regner_asa
#BRYrevolution
http://bit.ly/2cVXxkt

Mycket tacksam om du sprider detta i dina nätverk och retweetar.
Har du inget Twitterkonto så hittar du olika Twitterskolor här.

#BRYrevolution #jagBRYrmig

 

Share

Svar från regeringen

Print Friendly, PDF & Email
SONY DSC
Foto: Mariah Talbot

Tidigare i somras skickade jag ännu ett mail till Åsa Regnér.
Jag kände sådan maktlöshet och frustration över alla de samtal jag får från förtvivlade föräldrar. De har ingenstans att vända sig när deras utsatta barn inte får hjälp.  Barnombudsmannen går till exempel inte in i enskilda ärenden.
Jag bollade över ett konkret fall och bad om ett konkret råd.
Vad skulle jag säga till mamman som enligt socialtjänsten skulle skicka sitt yngsta barn alldeles ensam till pappan – en pappa som var dömd för att ha förgripit sig på hennes äldre barn?

Eftersom det finns många andra liknande fall så ville jag också veta vad regeringen tänker göra för att lösa detta allvarliga samhällsproblem.  På vilket sätt ska de stärka dessa barns rättsskydd? Här nedan finner du svaret från hennes departement:

Hej Agneta

Tack för ditt brev till regeringen.

Om du har anledning att misstänka att socialtjänsten brister i sitt ansvar eller arbete kan du kontakta myndigheten IVO för att göra en anmälan. Nedan vill jag passa på att beskriva regeringens arbete för att stärka barnens ställning och hur regeringen arbetar med barnkonventionen, som du nämner i ditt mail.

Regeringen vill att barnkonventionen ska bli svensk lag. Att ett barn har egna rättigheter är idag något som de allra flesta i vårt land med självklarhet skriver under på och när barnkonventionen blir svensk lag är det en viktig milstolpe för barns rättigheter i Sverige. Regeringen tillsatte en utredning som fick ansvar över att presentera förslag på hur konventionen kan bli lag. Den utredningen presenterades i februari, se länk härhttp://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/

Nu befinner sig utredningens förslag på remiss till oktober. Därefter komma remissvaren att beredas av regeringskansliet innan regeringen kan fatta beslut om slutgiltigt förslag till riksdagen.

Regeringen har utöver att göra barnkonventionen till lag satsat på att barns rättigheter tillgodoses, bland annat genom att höja försörjningsstödet, glasögonstöd och gratis mediciner till alla barn. Det är viktigt att alla barn kan sina rättigheter och att myndigheter och andra som jobbar med barn genomgår kompetenshöjningar för att säkerställa barns rätt.

Att barnkonventionen ska bli svensk lag är något som länge förespråkats av såväl civilsamhället som riksdagspartier. Regeringen är övertygad om att om man skapar ett samhälle som tar tillvara på barns rättigheter skapar man ett bättre samhälle för alla. Barnen som bor i Sverige behöver både sina rättigheter och sina möjligheter. Därför är det bra att regeringen arbetar med att göra barnkonventionen till lag samtidigt som de infört sommarlovsstöd för att alla barn ska ha möjlighet till en bra sommar. Regeringen har höjt underhållsstödet, höjt grundnivån i föräldraförsäkringen, höjt riksnormen för försörjningsstödet för att minska barnfattigdomen och den sociala barn och ungdomsvården har stärkts med 250 miljoner om året, för att samhällets skydd ska vara som starkast för de barn som behöver det mest.

Regeringen har även infört glasögonbidrag och gratis mediciner för alla barn, för att möjligheten att få medicin när du är sjuk eller att kunna läsa en bok på kvällen aldrig ska vara en klassfråga.

Regeringen vill genom dessa satsningar minska klyftorna mellan barnfamiljer i Sverige. Ökad jämlikhet mellan barn bidrar till att varje flicka och pojke har förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential oavsett bakgrund. Det är bra för det enskilda barnet och det är bra för Sverige. Det är den svenska modellen.

Barnkonventionen ska bli lag i Sverige och därför är det bra att regeringen höjer de statliga bidragen till kommuner och landsting med 10 miljarder om året. På så sätt stärks både barns rättigheter och den generella välfärden. Kommuner och landsting väljer själva hur de fördelar välfärdsmiljarderna, men sannolikt kan en hel del användas till att exempelvis stärka skolan, socialtjänsten och möjligheterna till fritidsaktiviteter för barn och unga. Det finns mycket kvar att göra för att skapa jämlika villkor för alla barn, men det är där siktet är inställt och det är dit regeringen strävar.

Vänliga hälsningar/all the best,
_____

Jag har tidigare skrivit om IVO som visat sig vara en tandlös myndighet. Det finns inga sanktioner för de socialtjänster som de kritiserar.  Detta innebär att det oftast inte sker någon konkret förändring för det utsatta barnet.
Du som läser det här, vad tycker du om regeringens svar?

Share

Mail till Åsa Regnér

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

 

Mail till Åsa Regnér 2016-06-02:

Jag läste i ert pressmeddelande att du talade om barnaga på den internationella högnivåkonferensen i Wien igår.
”Som föregångsland har Sverige en viktig proaktiv roll att stärka barns rättigheter och arbeta för att fler länder förbjuder barnaga”, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Samtidigt som du höll ditt tal fick jag ett telefonsamtal från en mycket förtvivlad förälder. Pappan till hennes barn är dömd för sexuellt ofredande av deras äldsta dotter. Nu anser socialtjänsten att han trots detta ska få träffa sina två yngre barn en dag i veckan, utan kontaktperson! Om mamman inte följer detta beslut så riskerar hon att förlora vårdnaden då det är den förälder som på bästa sätt ser till barnens behov av båda föräldrarna som får vårdnaden. Vad tycker du hon ska göra?

Situationen för utsatta barn i Sverige är mycket allvarlig.
Det spelar inte längre någon roll om en förälder är dömd för allvarliga brott. Det har kommit att handla om föräldrars rättigheter till sina barn istället för barnens rättigheter till skydd.

Det är inte länge sedan du var med i Aktuellt angående skadestånden till de vuxna fosterhemsbarnen som vanvårdades under 60- och 70-talet.
Du lovade att det inte skulle upprepas.
Den indikation jag får från verkligheten är den motsatta.
Jag får fortfarande in ca tre nya fall varje vecka.
Situationen blir bara värre och värre.
Vår socialtjänst fungerar inte längre!
Barndom efter barndom trasas sönder.

Medan du är ansvarig minister så har du möjligheten och makten att agera. Vad tänker du göra? Du vill väl inte att det ska talas om ännu en vanvårds-skandal efter din mandatperiod? För det är först när du väljer att förändra socialtjänsten som Sverige kan bli det ni skriver i ert pressmeddelande: ”ett föregångsland när det gäller barnets rättigheter.”

Jag hänvisar även till mitt öppna brev till Stefan Löfven som publicerades i Aftonbladet 2016-03-09 – om en socialtjänst i förfall och en barnkonvention som inte används. Jag har fortfarande inte fått något svar.

Nu vänder jag mig till dig Åsa Regnér;
Vad tänker du göra för att stärka barns rättsskydd i Sverige?

Jag väntar på dina svar.

Med vänlig hälsning,
Agneta Bravélius

~~

Tycker du att det är bra att jag belyser bristerna i barns rättsskydd?
Vill du hjälpa mig att skapa ett tryggt samhälle för våra barn?
Dela då mina inlägg i ditt kontaktnät och stöd BRY – Barns Rättsskydd genom att bli medlem. 
Ju fler vi blir desto större maktfaktor blir vi.
Ju mer pengar vi får in desto större resurser kan vi frigöra.
Tack för att du BRYr dig!

Share

Barn utsätts för övergrepp i onödan!

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Igår skickade jag ut detta pressmeddelande.
Nu blir det spännande att se vem som nappar 😉

Barn utsätts för övergrepp på grund av att orosanmälningar ignoreras och riskbedömningar negligeras! Bara en tidsfråga innan vi har ett nytt fall liknande Yara eller Engla. 

En mamma polisanmälde nyligen socialtjänsten i Sundsvall för grovt tjänstefel. De ignorerade en anmälan om sexuella övergrepp mot barn 2013. Den misstänkta mannen dömdes i fredags till 3 år och 6 månaders fängelse för bland annat våldtäkt mot barn. Brotten har till större delen begåtts tiden efter att orosanmälan gjordes. Den nu dömde mannen arbetade dessutom som kontaktperson inom socialtjänsten. De utsatta barnen mår idag mycket dåligt.

Vi kan inte låta bli att tänka att barnens lidande hade kunnat besparas om socialtjänsten hade agerat på den orosanmälan som gjordes 2013.

Det här är långt från det enda fallet där barn drabbas hårt på grund av de mycket allvarliga bristerna inom socialtjänsten runt om i landet. Både Monica Dahlström-Lannes och jag får varje vecka nya samtal från förtvivlade föräldrar som inte får hjälp att skydda sina barn. Vi har båda skrivit ett flertal artiklar genom åren.

Monica skrev redan 2014 om flickan som omhändertagits av socialtjänsten på vaga grunder. Trots att 5 myndigheter kritiserat socialtjänsten så händer ingenting. Idag har denna socialtjänst fått kritik av ytterligare 2 myndigheter, sammanlagt 23 gånger av 7 myndigheter i samma ärende men INGEN FÖRÄNDRING sker.

Jag själv skrev öppet brev till Stefan Löfven som publicerades i Aftonbladet i mars i år. Där berättade jag om Emma 18 år som tagit livet av sig då ingen myndighet tog hennes situation på allvar. Jag ville veta vad han tänker göra för att lösa den allvarliga krisen inom socialtjänsten. Brevet är fortfarande obesvarat. Ett barn per vecka tar livet av sig här i Sverige…

Barn efter barn offras. INGEN bryr sig!

Vi bjuder nu själva in oss till er för att berätta mer.

Tycker du att det är bra att jag belyser bristerna i barns rättsskydd?
Vill du hjälpa mig att skapa ett tryggt samhälle för våra barn?
Dela då mina inlägg i ditt kontaktnät och stöd BRY – Barns Rättsskydd genom att bli medlem. 
Ju fler vi blir desto större maktfaktor blir vi.
Ju mer pengar vi får in desto större resurser kan vi frigöra.
Tack för att du BRYr dig!

Share

Mors dag!

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Alla mammor förtjänar att hyllas på mors dag, men det finns flera mammor som jag tänker extra mycket på idag.

Jag tänker extra mycket på dig som misshandlades av dina barns far. Pappan fick vårdnaden om barnen trots att de bevittnat misshandeln och till och med fått brottsofferersättning. Nu får du inte ens träffa dina barn.

Jag tänker extra mycket på ”Mamma ett”, ”Mamma två” och ”Mamma tre”. Ni fick inte hjälp av samhället att skydda era barn när det uppdagats att barnens pappor förgripit sig på dem. När ni skyddade era barn på eget bevåg sattes ni i fängelse, trots att ni gjorde vad varje förälder är skyldig att göra.

Jag tänker extra mycket på dig som inte får träffa din dotter som är fosterhemsplacerad. Er socialtjänst har kritiserats 23 gånger av 7 myndigheter för hur de har handlagt ert ärende. Men för dig och din flicka har ingen förändring skett.

Jag tänker extra mycket på dig som kämpat åtta år för din son ”Robin”. Socialtjänsten har lagt ner stora resurser på att bevisa att ingenting har hänt trots att pojken gång efter gång visat skador på sin kropp och berättat om den misshandel som pappan utsätter honom för. Läkaren som tittat på skadorna på pojkens rygg menar att det ser ut som brännmärken efter en cigarett.

Jag tänker extra mycket på dig som just nu sitter häktad för egenmäktighet med barn. Du kunde helt enkelt inte stå ut med att höra dina barn berätta om de övergrepp som pappan utsatte dem för. Då han fick vårdnaden så gick du under jorden med barnen. Ditt gömställe avslöjades, du häktades och dina barn fick genast flytta tillbaka till pappa.

Jag tänker extra mycket på Amelias mamma. Även du har förlorat vårdnaden om ditt barn. Trots att din dotter berättar för flera olika människor vad pappa gör med henne så tar socialtjänsten inte anmälningarna på allvar. De menar att deras uppgift är att skydda vårdnadshavaren.

Jag tänker extra mycket på Anders mamma. När du förlorade vårdnaden och Anders vägrade åka till pappan som misshandlat honom så kom polisen och socialtjänsten för att hämta honom. Hämtningen tog över 1,5 timme för Anders gömde sig bland annat under sängen.

Listan kan göras lång med mammor som jag tänker extra mycket på idag och som är värda extra många hyllningar. Ni har flera saker gemensamt:
– Ni är kloka och välutbildade
– Misshandeln eller övergreppen på era barn har bekräftats av någon expert exempelvis barnpsykolog
– Ni har satt era barns trygghet och säkerhet främst
– Ni har förlorat vårdnaden trots att ni varit skötsamma och ansvarstagande

Det är för era barn som vi inom BRY fortsätter att kämpa för att skapa förändring. Vi sätter den ena foten framför den andra och går framåt.

För dig som inte är insatt i hur barns rättsskydd brister i Sverige idag så verkar ju de olika fallen här ovan helt osannolika. Men detta pågår i Sverige 2016. Det är hög tid för #BRYrevolution. Bli medlem, följ oss på Facebook, sprid detta inlägg och framför allt öppna ögonen och se att detta sker mitt ibland oss. Börja prata om det!

Share

Vi går vidare med krisen i Sundsvall och övriga landet

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Förra veckan hände det så mycket att jag inte hann blogga om allt. Krisen inom socialtjänsten i Sundsvall lyftes upp i media då en privatperson polisanmält dem för grovt tjänstefel. I och med att jag tidigare har skrivit om de omfattande bristerna i Sundsvall blev jag intervjuad både i radio P4 Västernorrland, Svt Västernorrland och i Sundsvalls Tidning.

Medans nyhetsredaktionerna nu har gått vidare till andra nyheter så är det oerhört många barn som tvingas stanna kvar i misär, både i Sundsvall och i resten av landet. Det är för dem som vi fortsätter vårt arbete. Vi skjuter fram den kampanj som vi tidigare planerat och istället fokuserar vi på att fortsätta lyfta de allvarliga problemen i Sundsvall.  Vi ska se till att debatten förra veckan inte bara blir som ett tomtebloss – där debatten blossar upp för att falna utan att någon förändring har skett. Nu arbetar vi på att även få rikstäckande media att agera.

Det är dags för #BRYrevolution!
Vi behöver din hjälp! Bli medlem så ställer du dig också bakom barnen i vårt samhälle!

 

 

 

 

Share

Skitsnack Åsa Regner

Print Friendly, PDF & Email

Allt sedan socialtjänsten i Sundsvall polisanmäldes har både telefon och mail gått varma. Jag har inte ens hunnit blogga. På toppen av krisen i Sundsvall så visar det sig att endast hälften av alla fosterhemsbarn som for illa på 60-70-talet får ersättning. Bara hälften! Av den miljard som avsattes har man bara använt hälften. Det finns alltså pengar kvar!!! Helt ofattbart. När jag såg Åsa Regner på Aktuellt häromkvällen fick jag nog. Hur har hon mage? Här är inlägget jag lade upp på vår Facebook-sida.

Åsa regner

SKITSNACK ÅSA REGNER!

Utsatta barn i Sverige sviks om och om och om igen!

Igår i Aktuellt beklagade Åsa Regner att vanvården på fosterhemmen skett under 70-talet.
”Det gäller att det inte upprepas!
Kommunerna har tydliga direktiv.
Tillsyn finns på plats!
Barnkonventionen ska bli lag.”

Åsa, du är inte trovärdig!

Inom BRY – Barns Rättsskydd får vi flera samtal och mail varje vecka från förtvivlade föräldrar som inte får hjälp att skydda sina barn. Du är informerad!

Socialtjänsten är i kris!
Situationen är AKUT!

Se bara vad som rullas upp inom socialtjänsten i Sundsvall nu!
Härvan växer för varje timme som går.

Så här kan vi inte ha det! BRY – Barns Rättsskydd kräver att utsatta barn tas på allvar! Det är dags för ‪#‎BRYrevolution‬

 

Share

Häktades när hon skyddade sina barn

Print Friendly, PDF & Email

Jag har tidigare skrivit om föräldrar till barn som har berättat att den andra föräldern utsätter dem för misshandel och sexuella övergrepp. Alltför ofta ignorerar myndigheterna misstankarna.

I videon ovan kan du höra ytterligare en mamma berätta sin historia. Precis som flera andra har hon förlorat vårdnaden och häktats då hon valt att skydda barnen på egen  hand.
De misstänkta pedofilerna går dock fria.
Och barnen?
De placeras hos pedofilerna.

Det finns flera återkommande omständigheter som är anmärkningsvärda i dessa fall.

 • Barnen berättar!
  ”Pappan stoppade snoppen i hennes mun och att det kom vitt som hon spottade ut i toan. ” ”Ett annat barn berättade att pappa stoppat sin snopp i hennes rumpa och att det gjorde så ont att hon trodde hon skulle dö.”
 • Myndigheterna tar inte barnens berättelser på allvar.
 • Polisanmälningar leder inte ens vidare till åtal!
  Vad det gäller polisanmälan om misstänkta sexuella övergrepp mot barn under sex år leder 0 % vidare ens till åtal. När det gäller äldre barn så varierar det beroende på var barnet bor. Se statistisk från åklagarmyndigheten här.
 • När polisanmälan inte lett vidare till åtal hänvisar socialtjänsten till detta.
  Ingen fällande dom = inget brott har begåtts.
  ”Det var riskfritt för barnen att vara där.”
 • När föräldrar väljer att följa lagen (Föräldrabalken) och skydda sina barn genom att gömma sig sätts stora polisiära insatser in.
  ”Gripandet skedde av uniformerad polis i piketbuss och var mycket traumatiskt för barnen.”
 • Den förälder som skyddat barnen häktas och barnen placeras omgående hos den misstänkte förövaren.

Mamman i videon och hennes barn är långt ifrån ensamma i sin situation här i Sverige. Jag känner personligen till flera liknande fall. Här kan du höra två andra mammor berätta liknande historier:
Mamma ett
Mamma två

Det är dags för
#BRYrevolution
och
#jagBRYrmig

Mer info följer inom kort!
Vill du redan nu hjälpa oss?
Gå då in här.

 

Share

Tre nyanser av socialsekreterare

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Precis som inom vilken yrkeskår som helst så finns det även olika sorters socialsekreterare:

 • De som är direkt olämpliga för arbetet!
 • De som är helt perfekta för jobbet! De har kunskap om hur man upptäcker utsatta barn och vågar ta ställning. De vet vilka vägar de kan ta för att erbjuda hjälp och skydd. De agerar! 

  Ni som tillhör den här kategorin av socialsekreterare är beundransvärda och har min respekt. Trots knappa resurser så räddar ni många liv genom er insats.

 • De som har hjärtat på rätt ställe, men som inte känner till vilka möjligheter som finns för att skydda barnen.

  Socialtjänsten står många gånger handfallna när barn berättar, eller visar tecken på att vara utsatta för våld från en av föräldrarna. I de fall som föräldrarna har separerat så har socialtjänsten möjlighet att flytta barnet från förälder 1 (som misshandlar barnet) och placera barnet hos förälder 2 med hjälp av LVU istället för att placera barnet i utredningshem eller familjehem. Detta är en lösning som blir tryggare för barnet och som dessutom inte kostar samhället lika mycket.

  Den här lösningen var vanligare förr i tiden. Nu verkar det inte som att så många känner till den här möjligheten. 

En klok socialsekreterare i vårt nätverk säger så här:
– Jag tror att vi socialsekreterare behöver bli mer kreativa i våra lösningar och insatser. Jag tror att det föreligger en kunskapsbrist kring både lagstiftning samt den problematik som våld och övergrepp medför.

BRY kräver att socialtjänsten reformeras så att ALLA socialsekreterare får samma utbildning i vilka varningsklockor man ska ta fasta på och på vilket sätt man hjälper ett utsatt barn. Idag ingår detta inte i socionomutbildningen.

 

 

Share

Kostnaden för att inte BRY sig

Print Friendly, PDF & Email

Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har räknat på vad utanförskapet kostar samhället. På uppdrag av Skandia Idéer för Livet påvisar de vikten av förebyggande insatser för att minska kostnaderna på sikt.

De menar att ca 13% av en årskull hamnar utanför samhället. Tidigare i veckan belyste jag krisen i Sundsvall, där det förekommer allvarliga brister inom både polis och socialtjänst. Barn som berättar om misshandel och övergrepp blir inte tagna på allvar och många gånger tvingas de bo kvar hos sin förövare. Jag skrev också om ett konkret fall – en flicka som ingen lyssnat på. Hur påverkar detta barnet? Nu ska vi titta på vad det kostar oss skattebetalare att makthavarna inte BRY sig?

I Sundsvall börjar 1.109 sexåringar grundskolan i år. Som du kan se i bilden nedan hamnar 142 av dem, rent statistiskt, utanför samhället senare i livet. Enligt Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har de kostat samhället 2.087.000.000:- när de fyllt 65 år.

Sundsvall 1

 

De visar också hur kostnaderna fördelas:

Sundsvall 2

Och, vad man annars skulle kunna göra för pengarna:

Sundsvall 3

Bilden ovan visar att om tio av barnen gavs rätt insatser så skulle Sundsvall istället kunna få:
129 fritidsgårdar,
3.758 platser inom äldreomsorgen,
5.562 förskolelärare eller
5.828.390 gitarrlektioner.

För att inte tala om allt enskilt lidande som skulle besparas…
Min erfarenhet är att det går att ha ett gott liv även om man haft en traumatisk barndom, men hjälpen är ofta avgörande för hur du väljer att gå vidare.

Läs gärna mer om vilka parametrar som använts i dessa kalkyler. Här finns mycket information.

 

Share