Kategoriarkiv: Vårdnadstvist

Hur gick det med Robin?

Print Friendly, PDF & Email

Två år har gått sedan jag berättade om Robin i Expressen – en liten pojke som misshandlades och utsattes för sexuella övergrepp av sin pappa. Trots att Robin berättat om övergreppen så valde socialtjänsten att ignorera alla de orosanmälningar som kom från BUP, läkare med flera.   img_3668
”Om mamman bara slutar oroa sig så kommer Robin att må bra!” sa socialtjänsten när jag var i kontakt med dem.

Pappan har fortfarande, än idag vårdnaden. Kontakten med mamman har skurits ned kraftigt och Robin mår långt ifrån bra. Han får komma till mamman mycket sporadiskt, när pappan ska resa bort. Det blir kanske någon gång per kvartal. Ibland har det blivit längre uppehåll.  Hon har försökt få struktur i umgängena men får inget gehör, varken hos socialtjänsten eller i tingsrätten.

Hon ser sin son på nere på stan ibland, tillsammans med de större tuffa killarna.
”Jag vet att han hamnat i dåligt sällskap. De som han umgås med är ökända. Jag vet att de håller på med droger och att de gör inbrott för att finansiera missbruket.”

Mamman berättar att Robin slutit sig allt mer inom sitt skal. Inte ens Smulan, deras katt, kan få honom att mjukna längre. Tidigare var de bästa kompisar. Smulan var den han sökte tröst hos. Nu är katten rädd för Robin. Vid flera tillfällen har mamman hört katten skrika och fräsa för att sedan snabbt springa ut från Robins rum.
”Han skadar vår katt” säger hon med låg röst. Hennes förtvivlan saknar botten. Vi pratar då och då i telefon. För mig är det ett under att hon fortfarande står på benen. Hon är sjukskriven sedan många år. Diagnosen är PTSD (posttraumatisk stressyndrom).

Såsom jag tolkar det så har det gått prestige i ärendet. Det är samma socialsekreterare som har handlagt ärendet sedan hon tog kontakt med dem från allra första början, för åtta år sedan. Nu när pojken mår ännu sämre så anser de att de har fått ytterligare belägg för sin teori.
”Om mamman bara hade slutat att oroa sig…”

Vid samtliga rättegångar har det vänts emot mamman att hon har avtjänat fängelsestraff.
Detta är hon stämplad för.
För all framtid.
Anledningen har sedan länge glömts bort.
När hon fick bekräftat av läkare och BUP-personal att hennes son var utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa så sökte hon hjälp. Men när samhället svek gjorde hon det hon enligt lag är skyldig att göra. Hon agerade och satte honom i säkerhet. På grund av att hon inte hade kommit överens med pappan och varken hade stöd från socialtjänst eller domstol så efterlystes hon. När gömstället avslöjades dömdes hon för egenmäktighet med barn.

Nu sitter vi här med ett halvt facit i handen. Robin är 13 år idag.
Vem BRYr sig?

Nästa vecka ska jag berätta en framgångshistoria. Den handlar om ett annat barn vars barndom började lite som Robins. Men, med den stora skillnaden att Fredrik till slut fick hjälp. Det visar sig om och om igen att det är fullt möjligt att läka en traumatisk barndom. Den stora skillnaden mellan Robin och Fredrik är att en myndighetsperson till slut öppnade ögonen för Fredrik och beslöt sig för att BRY sig.

 

Share

Trots att byxorna åkt av – ingen misstanke!

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Pappan misstänktes förgripa sig på sin fyraåriga son. Under polisutredningens gång fattades beslut om att de två skulle ses tillsammans med kontaktperson i en av kommunens lokaler.

Far och son tilläts leka inne i en koja gjord av madrasser, helt utan insyn. När pojken kommer utspringandes, utan byxor, gjorde socialtjänstens personal bedömningen att mamman måste se till att pojken hade rätt storlek på byxorna framöver – så att han inte skulle kunna tappa dem.

Så här ser det ut i Sverige idag.

Misstänkta övergrepp mot barn bortförklaras in absurdum.

De som jobbar inom socialtjänsten med utsatta barn vet inte vilka varningsklockor man ska ta fasta på eller hur man på bästa sätt hjälper ett utsatt barn. Det ingår inte i deras utbildning.

Tycker du också att det är helt galet?
Vill du vara med och förändra detta?

Ge din röst för ett tryggt samhälle för våra barn genom att bli medlem i BRY.

Share

Svar från regeringen

Print Friendly, PDF & Email
SONY DSC
Foto: Mariah Talbot

Tidigare i somras skickade jag ännu ett mail till Åsa Regnér.
Jag kände sådan maktlöshet och frustration över alla de samtal jag får från förtvivlade föräldrar. De har ingenstans att vända sig när deras utsatta barn inte får hjälp.  Barnombudsmannen går till exempel inte in i enskilda ärenden.
Jag bollade över ett konkret fall och bad om ett konkret råd.
Vad skulle jag säga till mamman som enligt socialtjänsten skulle skicka sitt yngsta barn alldeles ensam till pappan – en pappa som var dömd för att ha förgripit sig på hennes äldre barn?

Eftersom det finns många andra liknande fall så ville jag också veta vad regeringen tänker göra för att lösa detta allvarliga samhällsproblem.  På vilket sätt ska de stärka dessa barns rättsskydd? Här nedan finner du svaret från hennes departement:

Hej Agneta

Tack för ditt brev till regeringen.

Om du har anledning att misstänka att socialtjänsten brister i sitt ansvar eller arbete kan du kontakta myndigheten IVO för att göra en anmälan. Nedan vill jag passa på att beskriva regeringens arbete för att stärka barnens ställning och hur regeringen arbetar med barnkonventionen, som du nämner i ditt mail.

Regeringen vill att barnkonventionen ska bli svensk lag. Att ett barn har egna rättigheter är idag något som de allra flesta i vårt land med självklarhet skriver under på och när barnkonventionen blir svensk lag är det en viktig milstolpe för barns rättigheter i Sverige. Regeringen tillsatte en utredning som fick ansvar över att presentera förslag på hur konventionen kan bli lag. Den utredningen presenterades i februari, se länk härhttp://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/

Nu befinner sig utredningens förslag på remiss till oktober. Därefter komma remissvaren att beredas av regeringskansliet innan regeringen kan fatta beslut om slutgiltigt förslag till riksdagen.

Regeringen har utöver att göra barnkonventionen till lag satsat på att barns rättigheter tillgodoses, bland annat genom att höja försörjningsstödet, glasögonstöd och gratis mediciner till alla barn. Det är viktigt att alla barn kan sina rättigheter och att myndigheter och andra som jobbar med barn genomgår kompetenshöjningar för att säkerställa barns rätt.

Att barnkonventionen ska bli svensk lag är något som länge förespråkats av såväl civilsamhället som riksdagspartier. Regeringen är övertygad om att om man skapar ett samhälle som tar tillvara på barns rättigheter skapar man ett bättre samhälle för alla. Barnen som bor i Sverige behöver både sina rättigheter och sina möjligheter. Därför är det bra att regeringen arbetar med att göra barnkonventionen till lag samtidigt som de infört sommarlovsstöd för att alla barn ska ha möjlighet till en bra sommar. Regeringen har höjt underhållsstödet, höjt grundnivån i föräldraförsäkringen, höjt riksnormen för försörjningsstödet för att minska barnfattigdomen och den sociala barn och ungdomsvården har stärkts med 250 miljoner om året, för att samhällets skydd ska vara som starkast för de barn som behöver det mest.

Regeringen har även infört glasögonbidrag och gratis mediciner för alla barn, för att möjligheten att få medicin när du är sjuk eller att kunna läsa en bok på kvällen aldrig ska vara en klassfråga.

Regeringen vill genom dessa satsningar minska klyftorna mellan barnfamiljer i Sverige. Ökad jämlikhet mellan barn bidrar till att varje flicka och pojke har förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential oavsett bakgrund. Det är bra för det enskilda barnet och det är bra för Sverige. Det är den svenska modellen.

Barnkonventionen ska bli lag i Sverige och därför är det bra att regeringen höjer de statliga bidragen till kommuner och landsting med 10 miljarder om året. På så sätt stärks både barns rättigheter och den generella välfärden. Kommuner och landsting väljer själva hur de fördelar välfärdsmiljarderna, men sannolikt kan en hel del användas till att exempelvis stärka skolan, socialtjänsten och möjligheterna till fritidsaktiviteter för barn och unga. Det finns mycket kvar att göra för att skapa jämlika villkor för alla barn, men det är där siktet är inställt och det är dit regeringen strävar.

Vänliga hälsningar/all the best,
_____

Jag har tidigare skrivit om IVO som visat sig vara en tandlös myndighet. Det finns inga sanktioner för de socialtjänster som de kritiserar.  Detta innebär att det oftast inte sker någon konkret förändring för det utsatta barnet.
Du som läser det här, vad tycker du om regeringens svar?

Share

Skitsnack Åsa Regner

Print Friendly, PDF & Email

Allt sedan socialtjänsten i Sundsvall polisanmäldes har både telefon och mail gått varma. Jag har inte ens hunnit blogga. På toppen av krisen i Sundsvall så visar det sig att endast hälften av alla fosterhemsbarn som for illa på 60-70-talet får ersättning. Bara hälften! Av den miljard som avsattes har man bara använt hälften. Det finns alltså pengar kvar!!! Helt ofattbart. När jag såg Åsa Regner på Aktuellt häromkvällen fick jag nog. Hur har hon mage? Här är inlägget jag lade upp på vår Facebook-sida.

Åsa regner

SKITSNACK ÅSA REGNER!

Utsatta barn i Sverige sviks om och om och om igen!

Igår i Aktuellt beklagade Åsa Regner att vanvården på fosterhemmen skett under 70-talet.
”Det gäller att det inte upprepas!
Kommunerna har tydliga direktiv.
Tillsyn finns på plats!
Barnkonventionen ska bli lag.”

Åsa, du är inte trovärdig!

Inom BRY – Barns Rättsskydd får vi flera samtal och mail varje vecka från förtvivlade föräldrar som inte får hjälp att skydda sina barn. Du är informerad!

Socialtjänsten är i kris!
Situationen är AKUT!

Se bara vad som rullas upp inom socialtjänsten i Sundsvall nu!
Härvan växer för varje timme som går.

Så här kan vi inte ha det! BRY – Barns Rättsskydd kräver att utsatta barn tas på allvar! Det är dags för ‪#‎BRYrevolution‬

 

Share

Häktades när hon skyddade sina barn

Print Friendly, PDF & Email

Jag har tidigare skrivit om föräldrar till barn som har berättat att den andra föräldern utsätter dem för misshandel och sexuella övergrepp. Alltför ofta ignorerar myndigheterna misstankarna.

I videon ovan kan du höra ytterligare en mamma berätta sin historia. Precis som flera andra har hon förlorat vårdnaden och häktats då hon valt att skydda barnen på egen  hand.
De misstänkta pedofilerna går dock fria.
Och barnen?
De placeras hos pedofilerna.

Det finns flera återkommande omständigheter som är anmärkningsvärda i dessa fall.

 • Barnen berättar!
  ”Pappan stoppade snoppen i hennes mun och att det kom vitt som hon spottade ut i toan. ” ”Ett annat barn berättade att pappa stoppat sin snopp i hennes rumpa och att det gjorde så ont att hon trodde hon skulle dö.”
 • Myndigheterna tar inte barnens berättelser på allvar.
 • Polisanmälningar leder inte ens vidare till åtal!
  Vad det gäller polisanmälan om misstänkta sexuella övergrepp mot barn under sex år leder 0 % vidare ens till åtal. När det gäller äldre barn så varierar det beroende på var barnet bor. Se statistisk från åklagarmyndigheten här.
 • När polisanmälan inte lett vidare till åtal hänvisar socialtjänsten till detta.
  Ingen fällande dom = inget brott har begåtts.
  ”Det var riskfritt för barnen att vara där.”
 • När föräldrar väljer att följa lagen (Föräldrabalken) och skydda sina barn genom att gömma sig sätts stora polisiära insatser in.
  ”Gripandet skedde av uniformerad polis i piketbuss och var mycket traumatiskt för barnen.”
 • Den förälder som skyddat barnen häktas och barnen placeras omgående hos den misstänkte förövaren.

Mamman i videon och hennes barn är långt ifrån ensamma i sin situation här i Sverige. Jag känner personligen till flera liknande fall. Här kan du höra två andra mammor berätta liknande historier:
Mamma ett
Mamma två

Det är dags för
#BRYrevolution
och
#jagBRYrmig

Mer info följer inom kort!
Vill du redan nu hjälpa oss?
Gå då in här.

 

Share

Tre nyanser av socialsekreterare

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Precis som inom vilken yrkeskår som helst så finns det även olika sorters socialsekreterare:

 • De som är direkt olämpliga för arbetet!
 • De som är helt perfekta för jobbet! De har kunskap om hur man upptäcker utsatta barn och vågar ta ställning. De vet vilka vägar de kan ta för att erbjuda hjälp och skydd. De agerar! 

  Ni som tillhör den här kategorin av socialsekreterare är beundransvärda och har min respekt. Trots knappa resurser så räddar ni många liv genom er insats.

 • De som har hjärtat på rätt ställe, men som inte känner till vilka möjligheter som finns för att skydda barnen.

  Socialtjänsten står många gånger handfallna när barn berättar, eller visar tecken på att vara utsatta för våld från en av föräldrarna. I de fall som föräldrarna har separerat så har socialtjänsten möjlighet att flytta barnet från förälder 1 (som misshandlar barnet) och placera barnet hos förälder 2 med hjälp av LVU istället för att placera barnet i utredningshem eller familjehem. Detta är en lösning som blir tryggare för barnet och som dessutom inte kostar samhället lika mycket.

  Den här lösningen var vanligare förr i tiden. Nu verkar det inte som att så många känner till den här möjligheten. 

En klok socialsekreterare i vårt nätverk säger så här:
– Jag tror att vi socialsekreterare behöver bli mer kreativa i våra lösningar och insatser. Jag tror att det föreligger en kunskapsbrist kring både lagstiftning samt den problematik som våld och övergrepp medför.

BRY kräver att socialtjänsten reformeras så att ALLA socialsekreterare får samma utbildning i vilka varningsklockor man ska ta fasta på och på vilket sätt man hjälper ett utsatt barn. Idag ingår detta inte i socionomutbildningen.

 

 

Share

Flickan på parkbänken

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Apropå situationen för utsatta barn i Sundsvall, eller någon annan stans i Sverige:

Hon har ingenstans att bo, men har slutat bry sig för länge sedan. Nu struntar hon i allt. Hon längtar till våren och sommaren. Då sitter hon på en parkbänk tillsammans med sina kompisar.

Ibland kommer minnena tillbaka. Polisen som bröt sig in. Mamma som skrek. Tumult. Hon sätts i en polisbil och mamman i en annan. Det var det sista hon såg av henne. Själv fick hon åka till pappa. Hon förstår fortfarande inte. Hon har berättat för ”alla”. Först för mamma, sedan var det flera tanter – eller kärringar som hon nu kallar dem – som hon gick till. Det var psykologer, socialsekreterare, poliser, fröken på skolan… En del hade reagerat som om hon hade berättat att det regnade ute, bara mumlat något till svar och sedan inget mer. Mamma hade i alla fall lyssnat och sagt att hon skulle skydda henne. Det var därför de hade åkt iväg. De hade haft det bra ända tills den dag då polisen kom. Hon hade önskat att de hade lyssnat långt tidigare, och gjort något när hon berättat vad pappa hade gjort med henne. Men när mamma hade satt henne i trygghet och gått under jord  – då hade polisen minsann kommit med dragna pistoler.

Hon minns när hon kom hem till pappa igen. Han var inte ens glad att se henne. Ändå kröp han ner i hennes säng på kvällen. Annars fick hon klara sig helt själv. Övergreppen hade fortsatt ända tills hon stack hemifrån. 

Nu sitter hon på parkbänken tillsammans med sina betydligt äldre kompisar. Pengar till mat och droger får hon genom att sälja sin kropp. Hon har slutat gå i skolan. Hon skiter i allt. Det är ändå ingen som bryr sig.
Hon är bara 15 år.

Sexuella övergrepp mot barn förstör inte ”bara” människoliv, det kostar samhället oerhörda summor varje år. Senare i veckan ska jag berätta mer om det och vad man kan göra istället för pengarna om man erbjuder barnen hjälp och skydd.

 

Share

Varning i Sundsvall!

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Det brister i barns rättsskydd på flera olika sätt över hela landet. Men på vissa orter är det värre än på andra. I Sundsvall är det till exempel riktigt illa. Där känner jag till nio små barn som varken får den hjälp eller det skydd de behöver. Det finns säkert många fler. Vissa av fallen har pågått under flera år. De myndigheter jag har varit i kontakt med har visat upp en arrogant attityd. De har velat ge sken av att de har situationen under kontroll.

Media belyser en annan sida:

Långa utredningstider för barnpornografibrott i Sundsvall gör att gärningsmännen får mildare straff.
Det kan ta upp till tre år från dess att en person grips och får sin datorutrustning beslagtagen till dess att dom faller. De långa utredningstiderna leder ofta till att när gärningsmännen väl döms så får de ett mildare straff för att det tagit så lång tid.
//Sveriges Radio 4 april, 2016

Problemen inom Sundsvalls-polisen belystes redan  2014 – ändå sker ingen förändring:
Polisen i Sundsvall får svidande kritik av JO gällande ett grovt våldsbrott som inte utreddes på nästan två år. Konsekvensen blev att den misstänkte hann flytta utomlands och utredningen fick läggas ner.
//Sundsvalls Tidning 28 augusti 2014

På liknande sätt har de allvarliga problemen inom socialtjänsten i Sundsvall belysts år ut och år in:

”Redan 2012 skrev hon tillsammans med 14 arbetskamrater ett brev till politikerna i socialnämnden om att situationen på socialkontoret var så pressad att de inte hann hjälpa barn på det sätt de borde.” Utredningar kan bli liggande i flera månader innan de påbörjas.  ”Vi hinner inte liksom samtala i tillräcklig grad med familjen och andra som känner barnen för att ta reda på vad är det just det här barnet behöver i form av hjälp och stöd, säger Karin Gustafsson.”
//Sveriges Radio Kaliber, november 2014

Något år senare:
Högsta ledningen för socialtjänsten i Sundsvall får skarp kritik i en ny rapport från Kommunhälsan. Det handlar om brister i ledarskap och kränkningar.
//Sveriges Radio P4 Västernorrland, februari 2015

Och ännu lite senare:
Sju av tio socialsekreterare i Västernorrland överväger att söka arbete utanför socialtjänsten.
//Sveriges Radio februari 2015

…bara för att nämna ett fåtal artiklar och inslag som belyser allvarliga brister i barns rättsskydd i Sundsvall.

På vilket sätt drabbar det här barnen? Det absolut största och allvarligaste problemet är att barnen kan tvingas bo kvar med den förälder som misshandlar eller förgriper sig på det. I ett av fallen gavs vårdnaden till en misstänkt pedofil trots att polisutredning pågick. Hur kunde tingsrätten veta om han var skyldig eller ej?

I flera av rättegångarna om vårdnad om och umgänge har specialister vittnat, till exempel barnpsykolog som träffat barnet och som intygat att det inte kan tolkas på annat sätt än att barnet varit utsatt för sexuella övergrepp. Ändå har tingsrätten valt att gå emot experternas bedömning och istället luta sig mot rekommendationer från två myndigheter i allvarlig kris?

Imorgon ska jag berätta om ett av dessa barn, som hunnit bli tonåring. Vad händer med de barn som vi inte tar på allvar?
Senare i veckan belyser jag vad de här barnen kostar samhället och vad vi skulle kunna lägga pengarna på istället.
För att inte glömma hur många barns liv vi skulle kunna rädda…
Välkommen åter!

 

 

Share

Misstänkt pedofil förfogar över barnens skadestånd

Print Friendly, PDF & Email
Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Nu har domen fallit för de kvinnor som häktades misstänkta för egenmäktighet mot barn. För att göra en lång historia kort så anmälde en mamma misstanke om att pappan till hennes barn förgrep sig på dem. Hennes oro togs inte på allvar. Pappan fick vårdnaden. Då barnen fortsatte berätta och visa tecken på övergrepp så flydde hon landet. Du kan läsa mer utförligt här.
Även en annan kvinna häktades misstänkt för medhjälp.

Mamman har nu dömts till 10 månaders fängelse. Den andra kvinnan fick villkorlig dom med dagsböter på totalt 24.000:-.

Barnen får tillsammans totalt 50.000 i skadestånd avseende kränkning som mamman ska betala. Eftersom barnen är minderåriga så skulle man kunna tänka sig att pengarna deponeras på ett spärrat konto fram tills dess att de blir myndiga. Men enligt telefonsamtal med tingsrätten så förfogar den misstänkte pedofilen själv över pengarna. Om mamman inte betalar så kan han vända sig till Kronofogden för att driva in skadestånden.

Läs gärna också statistik om hur många anmälningar om misstänkta övergrepp mot barn som leder vidare till åtal…

Share

Medias avsaknad av mod

Print Friendly, PDF & Email

Det har varit intressant att följa medias bevakning av Elaine Eksvärds avslöjande om sin barndom.  Med mod och styrka skriver hon på sin egen blogg:
”Jag blev bestulen min barndom. Min pappa är förövaren. Han utnyttjade mig sexuellt.”

Tyvärr är inte media lika modiga. Hon har inte varit välkommen överallt och på vissa håll har hon varit tvungen att säga att hon utsattes av en ”närstående”. På andra håll har det skrivits att hon ”upplever att hon blivit utnyttjad”. Vilka andra brott rapporteras på liknande sätt? Tänk dig följande:
Hen upplevde att bilen hade blivit stulen. 
eller
Hen upplevde att mamman till deras barn blivit mördad. 

DN publicerade en intervju med Elaines pappa. Föga förvånande förklarar han att han ”Anklagelserna är gripna ur luften”.
Vilket svar hade man förväntat sig?
Även här kan man undra vid vilka andra typer av brott som den misstänkte gärningsmannen ges utrymme att uttala sig i media.

Ett av de allra mest grövsta och allvarligaste brott får lite av löjets skimmer över sig – på grund av medias feghet.

Jag fortsätter att sätta ljus på något som media definitivt inte belyser;
föräldrar som fängslas när de försöker skydda sina barn.
Och barnen?
De tvingas bo kvar hos den förälder som misshandlar dem eller förgriper sig på dem.
Jag låter filmen tala för sig själv.

Mamma nummer ett hittar du här. Det handlar om brott mot mänskliga rättigheter – här i Sverige år 2016.

Snälla, hjälp till att dela detta inlägg i dina kanaler. Det är många, många fler barn som drabbas när barns rättsskydd brister. Det är upp till dig och mig att gå samman och kräva förändring.

 

 

 

Share