Vad är våld mot barn?

Print Friendly, PDF & Email
För att skapa ett tryggt samhälle för våra barn så är det viktigt att veta vad som klassificeras som ”våld” mot barn. Visste du till exempel att försummelse innebär våld mot barn? I USA talar man generellt sett mycket mer om det trauma som ”neglect” i barndomen förorsakar.
Barn far illa på olika sätt. Med små enkla medel kan du bli en betydelsefull person i ett barns liv. Det är enklare än du kanske tror. Med lite tid och två öppna öron kommer man långt.
Sverige var bland de första länderna i världen att ratificera Barnkonventionen. 1 januari i år blev den dessutom svensk lag. Nu ska vi se till att vi även följer den i praktiken.
Share

Corona-säkert

Print Friendly, PDF & Email

Nu när vi uppmanas att inte umgås utanför familjen så är det många barn som far ännu mer illa än vanligt. Vi tänker på alla de barn som växer upp i dysfunktionella familjer. Dessa barns livlina kanske har varit att gå hem till kompisar för att leka. Just nu finns inte den möjligheten.

Misstänker du att ett barn far illa så kan du alltid på något vis förmedla att barnet kan ringa på din dörr och att ni sedan möts utomhus. Ta en promenad och lyssna – om barnet vill berätta. Visa att du finns där. Genom att BRY dig om ett barn i ditt eget kvarter så kan du faktiskt rädda liv.
Share

När barnets talesperson inte räknas

Print Friendly, PDF & Email

När man som förälder går till läkare med sitt lilla barn för att barnet har ont i magen så vänder sig ofta läkaren till föräldern och frågar hur länge har barnet haft ont, gör det mer ont innan eller efter att barnet har ätit osv. När det gäller små barn så ställer läkaren ofta diagnos utifrån en dialog med föräldern.

När det gäller sexuella övergrepp mot barn så gäller helt plötsligt inte en förälders berättelse. Då lägger vi HELA bördan på barnet att själv föra sin talan inför polis och socialtjänst. Om barnet inte själv kan berätta, ja då har det inte hänt och den förälder som gör polis- och orosanmälan anklagas ofta för att ha hittat på. Det är en svår uppgift att ha hört barnet berätta utan att få föra dess talan. Att då tvingas kämpa mot de myndigheter som ska skydda barnen innebär ofta en övermäktig uppgift. För att hjälpa dessa föräldrar att skydda sina barn så erbjuder BRY olika typer av stöd. På så vis räddar vi barnen.

Är du förälder som behöver hjälp att skydda ditt barn? Här finner du mer information.

Share

Hjälp att skydda ditt barn

Print Friendly, PDF & Email
När man som förälder går till läkare med sitt lilla barn för att barnet har ont i magen så vänder sig ofta läkaren till föräldern och frågar hur länge har barnet haft ont, gör det mer ont innan eller efter att barnet har ätit osv. När det gäller små barn så ställer läkaren ofta diagnos utifrån en dialog med föräldern.
När det gäller sexuella övergrepp mot barn så gäller helt plötsligt inte en förälders berättelse. Då lägger vi HELA bördan på barnet att själv föra sin talan inför polis och socialtjänst. Om barnet inte själv kan berätta, ja då har det inte hänt och den förälder som gör polis- och orosanmälan anklagas ofta för att ha hittat på.
Det är en svår uppgift att ha hört barnet berätta utan att få föra dess talan. Att då tvingas kämpa mot de myndigheter som ska skydda barnen innebär ofta en övermäktig uppgift. För att hjälpa dessa föräldrar att skydda sina barn så erbjuder jag  olika typer av stöd. På så vis räddar vi barnen.
Kämpar du själv för att skydda ditt barn?
Share

Forskning hamnade i byrålåda

Print Friendly, PDF & Email

Barnpsykologen och forskaren Pia Risholm Mothander fick i uppdrag av regeringen att sammanställa forskning runt familjehemsplaceringar. Svarade lagen mot barnens bästa?

Forskarna pekade bland annat på att barnens utveckling skadas negativt när barnet separeras från anknytningsperson.

Trots att deras utredning låg klar redan 2015 så har ingen förändring skett.
Share

Barndomstol i Indien men inte i Sverige

Print Friendly, PDF & Email

Barndomstol finns bland annat i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, England, Wales, Indien och Hong Kong.
Nu är det hög tid att även Sverige stärker barns rättsskydd genom att inrätta barndomstol.
Share

Hur påverkas barnen i vuxen ålder?

Print Friendly, PDF & Email

Hur påverkas barn av att tvingas att träffa en förälder som slår?

Det saknas uppföljningsstudier men det finns gott om barn som vuxit upp och som kan berätta hur det var. Lyssna på intervjun i P1  där ett syskonpar berättar hur sveket från barndomen påverkar dem än idag:
🛑 depressioner
🛑 sjukskrivningar
🛑 ångest
🛑 diagnostiserad PTSD

🛑 flashbacks från pappans misshandel

Idag tvingas många barn att umgås med en våldsam förälder – mot barnets vilja.

För att förändra detta, och stärka barns rättsskydd, arbetar BRY för att det ska inrättas en särskild barndomstol med specialutbildad personal. Där görs riskbedömningar och utsatta barn skyddas.

Denna intervju ingår som del 3 i P1’s färska miniserie.
Missa inte de andra avsnitten:
Del 1
Del 2

Share

De tysta skriken

Print Friendly, PDF & Email

 

Enligt barnkonventionen har barn rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem. Lyssna på P1’s dokumentär som tydligt pekar på att motsatsen sker!

Både Elsa och hennes mamma utsattes för våld av pappan.
Pappan nekade och utredningarna lades ned i brist på bevis.
Elsa tvingades till umgänge med pappan, mot hennes vilja. Hon mådde dåligt.
Flertalet orosanmälningar gjordes. BUP ansåg att Elsa led av akut stressyndrom relaterade till umgängestillfällena. Umgängesstödjarna gav upp.
Pappan stämde mamman för umgängessabotage.
Mamman dömdes till böter.
Elsa tvingades återigen träffa pappa.
Hon mådde ännu sämre.
Pappan gick ånyo till domstol.
Där gjordes ingen riskbedömning utan man såg endast till ”barnets behov av kontakt med båda föräldrarna”.
Mamman, som upplevt misshandel av henne och Elsa, anklagades nu för att påverka Elsa negativt. Domstolen menade att det var mammans fel att Elsa inte vill träffa sin pappa. Därför gick vårdnaden över till pappan.

Inom BRY får vi kännedom om liknande fall varje vecka. Många av fallen följer samma mall, trots att barnkonventionen blev lag i januari 2020. Det är därför BRY arbetar för att det ska inrättas särskild barndomstol med specialutbildad personal.

Share

www.barnsrättskydd.se