Varför undertecknar inte Sverige?

Känner du till att det finns tilläggsprotokoll till Barnkonventionen?

Jag tänker särskilt på det tredje tilläggsprotokollet som ger enskilda barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet. Det har samma juridiska status som en konvention.

Det antogs av FN år 2011. 46 länder (september 2020) har undertecknat protokollet, bland andra Albanien, Andorra, Argentina, Belgien, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Gabon, Tyskland, Irland, Monaco, Montenegro, Portugal, Slovakien, Spanien, Thailand och Uruguay.
Men inte Sverige.
På sätt och vis kan man säga att barnen i Albanien har starkare rättsskydd än våra egna barn.
Det är dags att vi i Sverige också lever upp till det rykte vi skapat utomlands, som ett land som värnar de viktigaste – våra barn. Vi måste följa Barnkonventionen även i praktiken.

Barnkonventionens dag

Idag på Barnkonventionens dag vill jag särskilt betona att barnen i Sverige självklart också ska ha mänskliga rättigheter. Så ser det inte alltid ut i vårt land idag.

Inom BRY tänker vi på alla barn som utsätts för misshandel och sexuella övergrepp och som inte blir tagna på allvar när de berättar eller visar tecken på att vara utsatta. Detta sker mitt ibland oss.
Trots att vi lovade följa Barnkonventionen för 31 år så har vi inte nått hela vägen fram. Och trots att Barnkonventionen till och med gjordes till lag tidigare i år så har vi ändå inte lyckats skapa trygghet för de mest sårbara – våra barn.

Visst kan vi väl mycket bättre än så här?

Hög tid att följa Barnkonventionen

31 år har gått sedan Sverige ratificerade Barnkonventionen. Vi var ett av de första länderna i världen som lovade att stärka våra barns rättigheter.
1979 blev Sverige blir först i världen med att förbjuda alla former av barnaga.
1 januari 2020 Barnkonventionen blev lag. 11 månader senare ser vi att lagen är tandlös. Det är svårt för ett litet barn att göra sin röst hörd. Barn tvingas fortfarande umgås med sin förövare. De mycket allvarliga och akuta bristerna kvarstår vad det gäller barns rättsskydd.
Det är dags att vi i Sverige också lever upp till det rykte vi skapat utomlands, som ett land som värnar de viktigaste – våra barn. Vi ska se till att följa Barnkonventionen i praktiken.

Vad är våld mot barn?

För att skapa ett tryggt samhälle för våra barn så är det viktigt att veta vad som klassificeras som ”våld” mot barn. Visste du till exempel att försummelse innebär våld mot barn? I USA talar man generellt sett mycket mer om det trauma som ”neglect” i barndomen förorsakar.
Barn far illa på olika sätt. Med små enkla medel kan du bli en betydelsefull person i ett barns liv. Det är enklare än du kanske tror. Med lite tid och två öppna öron kommer man långt.
Sverige var bland de första länderna i världen att ratificera Barnkonventionen. 1 januari i år blev den dessutom svensk lag. Nu ska vi se till att vi även följer den i praktiken.

Corona-säkert

Nu när vi uppmanas att inte umgås utanför familjen så är det många barn som far ännu mer illa än vanligt. Vi tänker på alla de barn som växer upp i dysfunktionella familjer. Dessa barns livlina kanske har varit att gå hem till kompisar för att leka. Just nu finns inte den möjligheten.

Misstänker du att ett barn far illa så kan du alltid på något vis förmedla att barnet kan ringa på din dörr och att ni sedan möts utomhus. Ta en promenad och lyssna – om barnet vill berätta. Visa att du finns där. Genom att BRY dig om ett barn i ditt eget kvarter så kan du faktiskt rädda liv.