Annas fjärde dag i tingsrätten

Foto: Mariah Talbot

Idag är det den fjärde rättegångsdagen för Anna. Hon står anklagad för förtal och grov egenmäktighet med barn.

Kort bakgrund:
Trots att flera experter träffat Elias och hört honom berätta om de övergrepp pappan utsatt honom för så ansåg socialtjänst och domstol att pappan skulle ha vårdnaden. Anna gjorde det hon enligt lag är skyldig att göra – hon skyddade sitt barn. Utan stöd från myndigheterna så kände hon sig tvungen att gömma sig med Elias. Sex poliser hämtade dem den 13/3. Anna har suttit häktad sedan dess – med restriktioner.
Hon är åtalad för grovt förtal samt egenmäktighet med barn, grovt brott.

Kom gärna till tingsrätten i Stockholm (Rådhuset) för att visa ditt stöd. BRY finns på plats direkt efter säkerhetskontrollen.

  • 12. 40 idag för dig som vill sitta med i eftermiddag
  • 8.40 imorgon bitti

Nedan rapporterar jag det som sker,  i grova drag från rättssalen. Observera att Anna och Elias egentligen heter något annat:

Förhör med Anna fortsätter från förra rättegångsdagen.

Elias företrädare inledde med att ställa frågor till Anna:
Hon ställer frågor ang en bilolycka som Anna var med om.
Hade hon fått psykiska skador efter bilolyckan?
– Nej, bara fysiska, svarade Anna.
Advokaten frågar om hon bott på skyddat boende i samband med att hon lämnat pappan.
Anna beskriver att hon blivit erbjuden stöd i samband med födseln. Barnmorskorna blev oroliga på grund av pappans misshandel. Hon tackade nej.
Advokaten frågar om Anna upplever att hon blivit tagen på allvar någon gång.
Anna menar att problemen kom när pappan kom in i bilden. Han utsatte henne för misshandel och är bra på att manipulera.

Pappans advokat ställer frågor till Anna:
Vad arbetade Anna med?
Vad försörjde hon sig på?
Anna berättade om sin utbildningar och vad hon tidigare arbetat med. Hon lämnade anställningen då hon fattat beslut om att studera. Hon hade studiemedel.
Har hon varit sjukskriven?
– Nej.
Hon har inte haft någon inkomst under hösten 2018 då hon levde på flykt.
Ljudinspelningarna med pojken, hur många har Anna spelat in när det gäller frågor till Elias?
– 3-4 st.
Anna menar att hon mest spelat in samtal med myndighetspersoner.
Nu pågår den sjätte vårdnadsutredningen sedan 2015. Finns det någon av de som gjort utredningarna som hon litar på?
Anna menar att hon upplevde att hon inte blev tagen på allvar.

Kl 09.30 begär pappans advokat stängda dörrar vilket domaren godkänner.

Efter 20 minuter öppnades dörrarna igen.

Pappans advokat fortsätter förhöra Anna.
Hur mådde Elias under flykten?
– Han var utåtagerande och mådde dåligt. Men med tiden började han må allt bättre.
Det finns flera utredningar från socialtjänsten som pekar på att Elias har det bra hos pappa. Domstolen har dessutom givit pappan vårdnaden. Vad ska få Anna att känna sig trygg?
– Att pojken får skydd från pappans övergrepp och våld. Anna menar att hon inte blir tagen på allvar av myndigheterna.

Kände hon de olika läkare som dokumenterat skadorna på Elias kropp sedan tidigare?
– Anna berättar att hon träffat några sedan tidigare men att en del var nya kontakter.
Vem hade uppmuntrat henne att fly?
Det beslutet fattade hon själv. Hon flydde för att hon inte stod ut att se pojkens skador.
Varför spelade Anna in Elias?
– Till en början kunde hon inte förstå varför han inte ville åka tillbaka till pappan. Sedan började han rita teckningar, berätta vad pappan gjorde. Han beskrev tydligt trots att han bara var fem år gammal.
Hon blev förtvivlad över det hon hörde.
Han berättade samma om och om igen. Detaljerade beskrivningar av vad pappan gjorde.
Anna berättar om när en konsult från socialtjänsten dolt vad pojken berättat och därmed påverkat kommande utredningarna. Ingen tog Annas oro på allvar. Trots att hon visat bilder på skador på Elias kropp. Hon berättar också hur allt vänts emot henne i den fortsatta utredningen.

Annas advokat förhör Anna:
Anna berättar att flera läkare som träffat pojken uttryckt stark oro.
Pojken mår mycket dåligt.
Ingen utreder.
Socialtjänsten ignorerar anmälningarna. Istället polisanmäler de Anna. De menar att Anna kränker pojkens integritet genom att fotografera skadorna på kroppen.
Ingen läkare förhörs.
Ingen frågar pojken.
En chef på socialkontoret menar att det är Annas ansvar att skydda pojken om hon har uppriktig oro.
De har frågat pojken inför pappan om pappan slår honom. Elias sa ”jag vågade inte säga som det är”.
Elias fick förtroende för en leg psykoterapeut som han träffade under flera gånger. Pojken berättade detaljerat vad han varit med om.
Anna beskrev hur skadorna fortsatte, under flera månader. Elias var tydlig med vem som utsatte honom och hur det gick till.
Anna beskriver den frustration hon känner över att inte får hjälp.
Hon går till ytterligare en läkare som ser skadorna på pojkens kropp. Även där berättar Elias vad han varit med om.
Socialtjänsten menar att hon fortfarande hittar på.

En dag fick hon nog.

Efter flykten ville inte Elias berätta mer. Han visade upp ett aggressivt och sexualiserat beteende.  Han har uttryckt önska om att pappan skulle dö. Hon kontaktar socialförvaltningen igen. De tar henne fortfarande inte på allvar.

Annas advokat tar paus i förhöret med Anna pga att ett vittne skall höras.

Vittne: läkare, även psykolog som träffat Anna och Elias

Annas advokat frågar och läkaren/psykologen berättar:
Träffade Elias första gången 2015. Det var då oron signalerades för första gången. Pojken berättade vad han varit med om. Han signalerade också på andra sätt att han inte mådde bra. Han har sett skador på pojkens kropp vilket han ansåg krävde ytterligare utredning. Han skickade remiss vidare till specialister. Han gjorde också en orosanmälan. Han har undersökt pojken vid flera tillfällen. Pojken var tystlåten när det kom till pappan. Han berättade inte men visade hur pappan brukade göra. Mamman uppfattade han som sansad. Han fick även ta del av bilder som mamma visade. Det var undersökningen av pojken som föranledde hans orosanmälan. Han gjorde ytterligare en orosanmälan då han förstod att ingenting förändrats. Han har även varit i kontakt med polis. Han rekommenderade en objektiv utredning. Han menar att det var uppseendeväckande och ytterst inkompetent av socialtjänsten att fråga ut pojken inför pappan. Han är orolig för pojken. Mamman har också uttryckt rädsla då socialtjänsten sagt att om hon inte slutar ta pojken till läkare så får hon inte träffa honom. Detta måste bryta mot barnkonventionen. Han är också kritisk till att pojken förhörts efter att han flyttats tillbaka till pappan och att förhöret skett när pappan var närvarande.

Åklagaren frågar:
Kände han Anna sedan tidigare?
– De hade träffats några år tidigare.
Hur kommer det sig att hon visade bilder?
– Oro. Hon var orolig.
Är det normalt att titta på bilder när patienten är där?
– Ja, det blir vanligare och vanligare med dagens teknik.
Hade han tagit del av socialtjänstens utredningar?
– Han har inte granskat dem men han har sett dem. Det är inget ovanligt.

Elias företrädare förhör vittnet
Var Elias med när han fick höra inspelningarna?
– Ja, han var i rummet.
Har det hänt att du lämnat överdrivna uppgifter till Försäkringskassan i något ärende?
– Nej.

Pappans advokat frågar:
Hur många gånger har han träffat Elias?
– Mellan 6-7 gånger.
Har han sjukskrivit mamman?
– Ja, för ryggproblem.

Annas advokat fortsätter nu förhöret med Anna

Hur mådde Anna när hon var på flykt?
– Dåligt. Hon kände sig stressad och kämpade för att finna lösning. Under tiden på flykt fick hon besked om att pappan godkänt att pojken placerades i jourhem om hon gav sig tillkänna. Men hon hade tappat förtroende. Det visade sig också att pojken placerades direkt hos pappan, innan han ens förhördes.

Strax efter 12 blir det stängda dörrar igen. Vi får komma in efter lunch.

Efter lunch

Förhör med leg psykoterapeut som träffat Elias vid ett flertal tillfällen. Han är även åtalad för medhjälp.
Han berättar att han är socionom och leg psykoterapeut. Har bl a arbetat inom barnpsykiatrin och har utbildat stödpersoner. Han har arbetat ideellt inom olika föreningar.
Åklagare inleder förhören
Hur träffades de?
– Det var en annan förening som rekommenderade Anna att ta kontakt med honom. Han gjorde hembesök hos dem vid ett tiotal tillfällen.
Var är Anna när han träffar Elias?
– Hon lagar mat eller handlar mat.
Hur snabbt gick det att få kontakt med Elias?
– Det gick snabbt. Han har god hand med barn och har lätt att få kontakt.
Hur många gånger hade du träffat pojken när du skrev utlåtandet.
– Ett par gånger.
Vad skulle intyget användas till? Skulle det användas i en vårdnadsprocess?
– Minns inte.
Hade mamman bett honom skriva?
– Han brukar skriva utlåtande och minns inte exakt vad som föranledde att han skrev det första.
Hade han någon roll i vårdnadsmålet?
– Nej, han blev inte kallad som vittne i rättegång om vårdnaden.
Vilken är din relation till Anna, hur utvecklades den?
– Hon är en trevlig och klok person. Idag är hon som en vän. Men deras första relation var hon som klient. De har en respektfull relation. Han tycker även om Anna som kvinna.
Hur kommer det sig att han tog ett gemensamt lån med Anna?
– Han visste att Anna hade ont om pengar och av medmänsklig kärlek så ville han hjälpa henne.

Under detta förhör pekar leg psykoterapeuten på att han har aldrig sett några tecken på att Anna skulle ha några psykiatriska åkommor.

Pappans advokat frågar:

Vad hade du för information innan du träffade Anna?
– Han visste att det fanns misstanke om övergrepp.
Har du haft kontakt med läkare som nyss vittnat? Och med Annas tidigare juridiska ombud?
– Ja de har haft kontakt för att försöka hjälpa Elias utifrån deras olika professioner.

Nytt vittne
Läkare som träffat Elias
Han är barnläkare på sjukhus. Tar främst emot akut sjuka barn.
Anna hade kommit med pojken. Hon uttryckte oro över vad som
sker mellan far och son. Han gör en medicinsk undersökning. Han noterar avvikelse på pojkens privata delar. Men han kan inte säga säkert vad det beror på. Han tyckte det var anmärkningsvärt vad pojken berättade. Han kommer ihåg vad Elias berättade. Utifrån detta anser han att det borde utredas. Han gjorde en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten agerade inte. Han följde själv upp. Han skickar en remiss vidare till BUP.

Nytt vittne
f.d. polis har arbetat som vålds- och sexualbrottsutredare, författare, föreläsare.
Ju mer hon läste om Anna och Elias, och ju mer hon hörde desto mer förskräckt blev hon. Hon har tagit del av utredningar. Kontaktat socialtjänsten.
Hon pekar på att det finns nio personer som kan vittna om vad barnet har berättat och visat upp. Utifrån hennes profession anmärker hon på att det är socialtjänsten som förhört barnet, men det är polisens sak att utreda brott. Man har förhört pojken medan han fortfarande bor kvar hos pappan. Hon är kritisk till att pappan närvarande. Förfärligt att socialtjänsten placerade pojken hos pappan igen.
Hon har aldrig sett ett så misskött ärende. Hon har anmält ärendet till IVO. Hon kommenterar Annas ljudfiler med pojken. Anna har ställt frågor på ett bra sätt.
Hon har träffat pojken och pratat med honom. Han har bra minne. Man måste ta honom på allvar.

Åklagaren och pojkens företrädare tar upp en debattartikel som hon skrivit om fallet. De tar även upp ett bandat samtal som hon haft med åklagare som nu ligger på Youtube. Vittnet säger:
– Vad ska vi annars göra när ingen lyssnar? Barnahusen fungerar inte längre. Här har man gjort allting fel.

Fortsatt förhör med leg psykoterapeut

Hans advokat frågar honom om hans känslor för Anna.
– Han tycker mycket bra om henne. När hon berättade om sina ekonomiska problem så tvekade han inte att hjälpa henne. Han gjorde det av mänsklig medkänsla. Han litar på Anna. Han behövde inte veta vart pengarna skulle gå. De har aldrig talat om att Anna skulle fly.

Annas advokat vill höra mer vad han har sett/hört:
Han har sett blåmärken efter slag. Pojken har berättat att det är pappan som slagit honom. Han står fast vid det han skrivit i sina intyg.

Han har sett förhöret med Elias på film. Förhörsledaren skapade ingen kontakt med barnet.

Är Annas oro befogad?
– Absolut.

Dagens rättegång slutade.

Imorgon hörs flera vittnen på förmiddagen och på eftermiddagen är det slutplädering.

***

Kortfattad bakgrund:
Trots att flera experter träffat Elias och hört honom berätta om de övergrepp pappan utsatt honom för så ansåg socialtjänst och domstol att pappan skulle ha vårdnaden. Anna gjorde det hon enligt lag är skyldig att göra – hon skyddade sitt barn. Utan stöd från myndigheterna så kände hon sig tvungen att gömma sig med Elias. Sex poliser hämtade dem den 13/3. Anna har suttit häktad sedan dess – med restriktioner.
Hon är åtalad för grovt förtal samt egenmäktighet med barn, grovt brott.

Mina inlägg om Anna och Elias

2018
25/11: Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn
27/11: Annas ombud anser detta är en rättsskandal 
29/11: Socialtjänsten ignorerar experter
2/12: Inspelat samtal med åklagare 

2019
13/1: Socialtjänsten polisanmäler Anna då hon visar bilder på sin sons skadade kropp
26/1 Socialtjänsten vill placera Elias i jourhem. 
23/2 Anna är häktad i sin frånvaro. Ringer åklagaren.
10/3 Sammanfattning av Annas kamp
14/3 Oerhört tungt besked. Anna och Elias hämtades idag. 
23/3 Jag namnger och polisanmäler familjerättssekreterarna
28/3 Elias huvudvittne hämtas av polis
1/4  Anna omhäktad
6/4 Socialtjänsten polisanmäler hjälpsökande Anna
28/4 Rättegångarna mot Anna, Elias mamma
2/5 I tingsrätten idag för Anna
6/5 Stängda dörrar
7/5 Plötsligt visas ”hänsyn” till barnet
8/5 Kom till Annas rättegång nästa vecka
14/5 Annas fjärde dag i tingsrätten
15/5 Sista rättegångsdagen för Anna
15/5 Slutpläderingarna
16/5 Anna släpps ur häktet

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *