Bilköpare har bättre rättsskydd än utsatta barn

 

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Är du missnöjd med en bil du köpt och inte kommer överens med bilhandlaren så kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Därifrån kan du få hjälp och stöd i ditt enskilda ärende.

Om du däremot är missnöjd med myndigheternas insatser som gäller ditt utsatta barn så finns det ingenstans att vända sig. Barnombudsmannen går inte in i enskilda ärenden! Och det är inte alltid det går att överklaga ett domstolsbeslut.

Visst, man kan man vända sig till exempelvis IVO och JO men de har visat sig vara tandlösa myndigheter. Monica Dahlström-Lannes skrev om ett fall med en en 13-årig flicka som under nio år levt under helt omänskliga förhållanden. Socialtjänsten i Västerås var, och är fortfarande inkopplad.

”Trots att fem myndigheter (JO, kammarrätten, förvaltningsrätten, länsstyrelsen och Socialstyrelsen, numera IVO, Inspektionen för vård och omsorg) kritiserat socialförvaltningen 16 gånger så ändras inga beslut och nya misstag begås.”

Sedan hennes artikel publicerades i december 2014 har ytterligare kritik riktats mot socialförvaltningen i Västerås. Men för flickan har ingenting förbättrats, tvärtom.

FN:s generalförsamling antog ett tilläggsprotokoll för ett och ett halvt år sedan. Protokollet ger enskilda barn möjlighet att vända sig direkt till FN:s Barnrättskommitté när deras rättigheter enligt Barnkonventionen har kränkts. Detta gäller barn i de länder som skrivit under detta protokoll. OBSERVERA att Sverige ännu inte undertecknat det. Det har däremot Albanien, Belgien, Bolivia, Costa Rica, Slovakien med flera gjort. Detta innebär att barn i Albanien har starkare rättsskydd än våra barn här i Sverige! Det är SKANDAL!

Detta vansinne får pågå så länge vi accepterar det!
Vi måste öppna ögonen och se vad som pågår mitt framför ögonen på oss.
Många barn är drabbade och de kan inte föra sin egen talan.
De är helt beroende av att vi vuxna tar vårt ansvar och använder vårt civilkurage och ställer krav på våra politiker!

Inom BRY – Barns Rättsskydd kräver vi bland annat att Barnombudsmannen ges befogenhet att agera i enskilda ärenden eller att det inrättas en ny myndig myndighet. Läs gärna mer om våra krav på förändring här.

Du kan stödja vårt arbete genom att bli medlem. På så vis bidrar Du till vårt viktiga förändringsarbete. Jag är också tacksam för om du delar detta inlägg. Många är fortfarande okunniga om hur obefintligt rättsskyddet är för utsatta barn här i Sverige. Ju fler vi blir som går samman desto snabbare får vi till stånd en förändring.

Mot ljusare tider!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *