BRY på Justitiedepartementet

CarolaMed anledning av den pågående utvärderingen av vårdnadslagen från 2006 framförde BRY våra medlemmars synpunkter på hur vårdnadslagen fungerar i praktiken. Mötet hölls  på Justitiedepartementet i Stockholm.

Vårt syfte var att delge dem verkligheten ur barnens perspektiv. Vi pekade på att många barn far mycket illa i så kallade vårdnadstvister och att detta är ett gigantiskt och mycket allvarligt samhällsproblem. Vi informerade om att BRY får mellan 3 – 5 mail eller telefonsamtal per vecka från desperata föräldrar som inte får hjälp att skydda sina barn från den förälder som misshandlar och/eller förgriper sig på barnet. Föräldrarna ska lära sig att ”försonas” och barnet ska tvingas fortsätta träffa sin förövare, något som får förödande konsekvenser för barnen.

Trots att lagstiftningen finns, implementeras den inte.
Trots att kunskapen finns, både hur man upptäcker och hjälper utsatta barn, så får dessa barn vare sig hjälp, stöd eller skydd. Tvärtom!
Vi som har varit i branschen länge ser att barns rättsskydd blir sämre och sämre.

Under mötet gav vi konkreta exempel på olika fall och betonade vuxnas ansvar att skydda barnen. När mötet avslutades framförde vi vår önskan om att få vara remissinstans i det fortsatta utredningsarbetet.

På bilden ser du Carola Johansson, en av BRY:s representanter på mötet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *