Kategoriarkiv: val2018

POLITIKER OCH MEDIA BLUNDAR

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Förra veckan larmade BRIS att psykisk ohälsa hos riktigt unga ökar.
11-åringar utvecklar självskadebeteende och har självmordstankar.
Vi vet sedan tidigare att ett barn i veckan tar livet av sig här i Sverige!
Ändå är det så tyst om detta, både i media och bland politikerna.

Inom BRY vet vi att många barn som utsätts för våld och övergrepp inte får hjälp.
Vi vet också hur samhällets brister påverkar det enskilda barnet.
Det utspelas fruktansvärda tragedier i vårt land.

Dessa barn kommer att påverka alla andra valfrågor som nu diskuteras, till exempel:
– SVERIGES EKONOMI, utsatta barn som inte får hjälp kostar oerhörda summor långt upp i åren
– De utgör en tung belastning på VÅRDEN även som vuxna
– De är resurskrävande i SKOLORNA
– Forskning visar även att många av dessa barn hamnar i tung KRIMINALITET

Genom att erkänna detta gigantiskt samhällsproblem så finner vi lösningar!
Ett fungerande rättsskydd för utsatta barn tjänar alla på.
Inte minst barnen.

BRY kräver barndomstol med specialutbildad personal som har barnperspektivet i fokus.

Bli ambassadör eller hjälte så deltar du i vårt förändringsarbete!
https://zohero.com/fundraisers/BRY-BARNS-RATTSSKYDD/

Du kan även hjälpa till genom att swisha valfritt belopp till: 123 208 5231

Ny vända innan valet

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Jag var inte nöjd med svaren jag fick från de politiska partierna. Därför har jag idag mailat följande.

2018-08-29

 

Till partiledarna i samtliga riksdagspartier,

 

Vad vill du säga till Elisa?

I juni skickade jag ut en enkät för att få veta hur ni ställer er till barns utsatta situation i Sverige idag. Jag påtalade de allvarliga brister som föreligger och ville veta:

 1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
 2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
 3. Hur ställer sig ert parti till att inrätta en särskild barndomstol?

Samtliga partier har svarat, utom Liberalerna och Vänsterpartiet.

När jag läser era svar så inser jag att ni inte förstått hur samhällets bristande resurser påverkar de enskilda barnen. Trots att ni svarat att barns rättigheter är högt prioriterat, och att det är en av samhällets viktigaste uppgifter att skydda barn från att utsättas för fara och misshandlas så rimmar detta illa med verkligheten.

Så sent som igår larmade BRIS om att barns psykiska ohälsa ökar. Den kryper även nedåt i åldrarna. Antalet självskadebeteenden och självmord ökar. Bland våra barn! Samtidigt har landets BUP-mottagningar fått direktiv om att enbart ta emot de mest akuta fallen.

Det är säkert lätt att distansera sig från publicerade larmrapporter och statistik. Låt mig därför berätta om Anders*.

När Anders var sju år valde Tingsrätten att separera honom från hans mamma och systrar.

Pappan fick vårdnaden om honom medan hans äldre syskon fick bo kvar hos mamman. Detta beslut togs trots att barnen berättat att pappan utsatt dem för både misshandel och övergrepp.  Socialtjänst och domstol ignorerade orosanmälningar och vittnen. Flera organisationer protesterade – BRY, BRIS, Barnombudsmannen med flera.

Anders kunde inte förstå varför han skulle tvingas lämna den enda trygghet han kände till, eller varför han skulle skiljas från sina syskon.  När det blev dags att flytta vägrade han. Pappan begärde polishämtning av sonen, vilket socialtjänsten godkände. Domstolen fastställde beslutet. Den 21 augusti 2015 hämtades Anders från sitt trygga hem av två poliser och fyra socialsekreterare. Hämtningen tog två timmar på grund av att Anders gömde sig bakom soffan och under sängen. Han fördes bort av polisbil. Pappan, den misstänkte förövaren hade däremot inte ens tagits in till förhör.

Det tog lång tid innan pappan tillät Anders att ha kontakt med sin mamma. Till en början krävde han att två kontaktpersoner skulle närvara och övervaka umgängena. Fortfarande än idag, tre år senare, dikterar han villkoren för kontakten mellan Anders och hans syskon. Som längst har det varit uppehåll i kontakten i hela sju månader. Under den tiden har Anders inte ens fått ringa varken sin mamma eller sina syskon.

Eftersom pappan har enskild vårdnad så blir mamman inte informerad om han blir sjuk och hon får inte heller ut dokumentation från socialtjänsten. Hon följde lagen (Föräldrabalken) och agerade när hennes barn berättade vad de hade varit med om. För detta straffas hon, tillsammans med många andra föräldrar som kämpar för att skydda sina barn. Hon bortdöms vårdnaden och får inte ens insyn i sin sons liv. Vårt samhälle friar hellre den misstänkte än att skydda små barn som inte kan föra sin egen talan.

Även Anders syskon behandlas som brottslingar. En av systrarna, Elisa*, kämpar nu för att få träffa sin lillebror. Återigen är det den misstänkte förövaren som dikterar villkoren. Han vill att kontaktperson skall närvara, annars får hon komma hem till honom för att träffa lillebror när pappan är närvarande.

Vad väljer ett barn i en sådan situation? Att träffa sin förövare under otrygga former, eller att umgås med sin bror inför övervakare?

Utdrag ur Elisas dagbok:
Att möta min lillebror är något jag skulle göra vad som helst för. Han är ljuset, lyckan i mitt liv, det som håller mig flytande när jag känner att jag kommer drunkna. Ändå mår jag så förskräckligt när det väl händer, när min dröm går i uppfyllelse. Innan är jag rädd. Inte för soc tanterna, eller deras falska leenden, ärligt talat stör de mig knappt längre, utan för honom. Jag är rädd för att han har glömt bort hur man skrattar, hur man älskar, hur man springer av glädje och inte längtan att ta sig långt, långt bort. Att han har tryckt in sig i hörnet av klädgarderoben och gråtit, så där som jag minns att jag gjorde, rädd och ensam. Efteråt, när jag har sett att han ännu lever, att han ännu skrattar och finns, blir jag nedslagen av saknad, av tyngden hos ännu ett hejdå. Alldeles för många ligger redan tungt på mina axlar. Min mage pustar ut, gör mig medveten om alla spänningar jag byggt upp genom värk och illamående.

Socialtjänstens mail till henne: 
Självklart är meningen att umgänget mellan ”ANDERS” och dig ska påbörjas snarast och att det ska vara regelbundet. Enligt den  gällande lagstiftningen (Föräldrabalken) är vårdnadshavaren ansvarig för att barnet får kontakt med det lämpliga nätverket. I sitt beslut måste vårdnadshavaren ta hänsyn till barnets vilja och behov samtidigt som han är skyldig att förutse och förhindra risker för barnets väl. Med andra ord, socialtjänsten bestämmer inte om umgängesformer om inte en domstol beslutar någonting annat. Din pappa är ensam vårdnadshavare för ”ANDERS”, vilket innebär att han ensam beslutar om-, hur- och med vem ”ANDERS” umgås. 

Din pappa har uttryckt önskan om att ”ANDERS” kan umgås med er systrar. Han ställer vissa villkor, och de gäller både dig och ”ER SYSTER”, bl. a att umgänget ska ske i ”ANDERS” hem med omgivningar (menas trädgård) dit du och ”ER SYSTER” är välkomna och att ni inte ska vara budbärare mellan er mamma och ”ANDERS”. Du har uppgett ditt villkor att inte behöva umgås med din pappa och detta har han accepterat. Din pappa är ingen kontaktperson utan en förälder och vårdnadshavare. Det är i hans och ”ANDERS” hem som umgänge ska äga rum, vilket gör det självklart att det ska planeras tillsammans med honom. 

Att umgänge mellan ”ANDERS”, dig och ”ER SYSTER” skulle äga rum i ert hus i ”X-STAD” bestämmer inte jag utan din pappa. Däremot kan jag inte se att det är nödvändigt för att ”DIN SYSTER” ska kunna delta i umgänget. Ramplaneringen av träffar mellan ”ANDERS” och dig gäller även ”ER SYSTER”. Din mammas juridiska ombud har redan tagit kontakt med din pappa och han svarade henne med en inbjudan om umgänge till dig. I fortsättningen ligger ansvaret för att umgänget blir av på er pappa och er, dvs dig och ”DIN SYSTER”.

Med vänlig hälsning och önskan om en skön sommar!
”SOCIALTJÄNSTEN”

Socialtjänsten avsäger sig allt ansvar för att sammanföra syskonen trots att de själva skriver att barnens önskan ska tillgodoses.

Anders är endast ett av alla barn som står helt utan skydd i vårt samhälle idag. Inom BRY – Barns Rättsskydd får vi kännedom om nya fall varje vecka. Men just i fallet Anders så behöver vi egentligen inte spekulera i om han utsatts för brott av sin pappa eller ej. Man delar inte på syskon på det sätt som i skett.  Detta förfarande i sig innebär ett brott mot mänskliga rättigheter på flera olika nivåer.

I valdebatten talar ni nu om hur ni ska lösa barn och ungdomars psykiska ohälsa som breder ut sig alltmer. Miljarder ska satsas på psykiatrin. Men det blir som att sätta plåster på ett redan infekterat sår. Vi måste ta reda på grundorsaken till att barn mår dåligt innan vi kan finna lösningar. Vi måste lyssna på barnen!

Jag har kontakt med Elisa. Hon är förtvivlad och undrar hur hon ska göra för att få träffa sin lillebror. Eftersom jag inte vet vad jag ska svara henne så ger jag er nu chansen att vända er direkt till henne. Vad ska hon göra? Vad vill du säga till henne och alla andra barn som trillat helt mellan stolarna i vårt land? Vi publicerar ditt svar, i skrift eller på film, i våra sociala medier.

* Anders och Elisa är inte deras riktiga namn.

P.S. Titta gärna på vår flash mob som vi arrangerade på Sergels Torg i söndags. Läs även min artikel som nyligen publicerades på både SVT Opinion och Dagens Juridik.

Bästa hälsningar!
Agneta Bravélius
Grundare och verksamhetsansvarig
BRY – Barns Rättsskydd

 

 

 

 

 

FLASH MOB FÖR BARNS RÄTTIGHETER

Igår intog vi Sergels Torg med vår flash mob, i syfte att rikta uppmärksamhet på att barn i Sverige saknar rättsskydd.
Vi vill få ansvariga politiker att AGERA!

Musikvalet föll på Aviciis låt ”For a better day”. Se hans musikvideo så förstår du varför. Istället för folkdomstol vill vi se barndomstol!

 

Barns rättsskydd ett lotteri

 

DJ ARTIKEL 180822

I Luleå och Karlskrona leder enbart 5% av alla polisanmälningar om misstänkta sexuella övergrepp mot barn vidare till åtal.
Barn som bor i Eskilstuna har större möjlighet att få skydd.
Där leder 79% till åtal.

Vad händer med de barn som inte får skydd?
Och vilka fördelar skulle en barndomstol medföra, sett ur barnets perspektiv?

Läs hela artikeln här.

 

Det livsfarliga glappet

 

Från SVT Opinion
Från SVT Opinion

Idag informerar vi barnen om rätten till sina kroppar. Vi uppmanar dem att berätta om någon kränker dem. Vi ska även bredda bilden av förövaren.

Bra initiativ!
Men vad händer när barnen berättar och förövaren är trevlig?

Läs hela artikeln på SVT Opinion! Du hittar den här.

 

 

 

FÖRDELAR MED BARNDOMSTOL

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

En tidig insats från samhällets sida kan vara livsavgörande för de barn som utsätts för våld och andra övergrepp. Vi skulle minska det enskilda barnets lidande, under barndomen och längre upp i åren. Idag är bristerna vad det gäller barns rättsskydd är omfattande. Inom BRY väljer vi att fokusera på den instans som har det avgörande beslutet – domstolen.

Inrättandet av en särskild barndomstol skulle innebära:
• Kortare handläggningstider
• Snabbare skyddsinsatser för barnen
• Barnets förtroende för rättsväsendet och för vuxenvärlden i stort skulle förbättras
• Snabbare behandlingsinsatser
• Likvärdigt rättsskydd oavsett var i landet barnet bor
• Snabbare rehabilitering
• Färre oskyldiga skulle dömas
• Minskade samhällskostnader

Barn som berättar eller visar tecken på att vara utsatta men inte blir tagna på allvar får ofta psykiska problem, hamnar i missbruk eller i andra destruktiva beteenden. Detta påverkar hela samhället och kostar oerhörda summor varje år. Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra genom att upptäcka och hjälpa utsatta barn i god tid.

I Sverige finns redan andra specialdomstolar och nu är det dags för särskilda barndomstolar med utbildad personal. Handläggningen skall ske skyndsamt. Vi måste ha ett rättssamhälle, med en tydlig och enhetlig linje, som kan skydda våra barn!

 

Den hade kunnat vara tagen i Sundsvall

 

Foto: John Moore
Foto: John Moore

Världens strålkastare riktas nu mot gränsbarnen iUSA. I Sverige mörkar vi fortfarande det som sker mitt ibland oss.  Den gripande bilden hade lika gärna kunnat vara tagen i Stockholm, Göteborg, eller Sundsvall.

Varje vecka får vi inom BRY kännedom om nya fall. Förtvivlade föräldrar tar kontakt och ber om hjälp då de inte får stöd av myndigheterna att skydda sina barn. Barnen har berättat, eller visat tecken på att vara utsatta för våld och övergrepp. I de fall som den andra föräldern är förövare så kan det få förödande konsekvenser. Myndigheterna saknar kunskap och söker hellre bevis för att inget har skett istället för att döma den skyldige. Utan stöd från myndigheterna så tvingas barnet umgås med sin förövare. Den förälder som på eget initiativ stoppar umgänget kan förlora sitt barn då det är den förälder som ser till barnets behov av båda föräldrarna som får vårdnaden…

Det förekommer även att de barn som vägrar att umgås, eller bo hos sin förövare hämtas av polis.

Många menar att barnen i Sverige har det bra. Här behöver ingen svälta osv. Det går inte att jämföra trauman. Ett trauma är alltid ett trauma. Och vi, i egenskap av att vara ett välfärdsland, som dessutom pratar mycket om barns rättigheter, borde veta bättre.

Det som utspelas vid gränsen mellan Mexico och USA har pågått under flera år.  Först nu lyfts det upp i ljuset.

Det ger oss hopp!

Kanske det är dags för oss även här i Sverige att öppna ögonen och se vad som sker. Genom att BRY oss om våra barn så BRYter vi #MeToo

 

Politiska partier svarar

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Jag ville veta hur de olika riksdagspartierna ser på barns rättsskydd i Sverige. I början av juni skickade jag ut min enkät. Så här löd frågorna:

Vart femte barn utsätts för sexuella övergrepp i Sverige, innan de fyller 18 år (källa: Allmänna Barnhuset). Ett fåtal av alla polisanmälningar om misstänkta sexualbrott mot barn leder vidare till åtal. Den procentuella andelen varierar kraftigt beroende på var i landet barnet bor. Sämst är Luleå och Karlskrona där endast 5% leder till åtal. Bäst är Eskilstuna, där leder 79% till åtal (källa: Åklagarmyndigheten). 

80% av alla övergrepp sker inom familjen, eller av någon som står familjen nära (källa: Rädda Barnen). När förövarna inte döms så innebär detta att barnen tvingas bo kvar i utsatthet. Misshandel och övergrepp tillåts fortsätta.
De som kommer i kontakt med dessa barn saknar specialkunskap om hur man upptäcker dem och hur man på bästa sätt hjälper ett utsatt barn. Det ingår inte i deras grundutbildning. Detta gäller både lärare, socialsekreterare, domare med flera.
Jag vill mena att detta är ett gigantiskt samhällsproblem.
I England tar man allvarligt på sexuella övergrepp mot barn. Där ses detta problem som ”a national threat”. 
I Australien visar en ny rapport att deras institutioner misslyckats att ta hand om barn som utsatts för sexuella övergrepp. Tiotusentals barn är drabbade i en så kallad ”a national tragedy”.
Nu vill jag och våra följare ha svar på följande frågor:
 1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
 2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
 3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?

Centerpartiet svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Hur vi kan skydda barn från att fara illa är en av samhällets absolut viktigaste uppgifter. Varje barn som utsätts innebär en personlig tragedi men också att samhället har misslyckats. Arbetet med att förebygga övergrepp mot barn måste bli mycket bättre.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Först och främst måste samhället bli bättre på att tidigt fånga upp barn som riskerar att fara illa. Det kräver bland annat bättre samverkan mellan de insatser som arbetar med barn: förskola, skola, socialtjänst, polis med mera. Vi ser ett behov av att stärka elevhälsan och öka förutsättningarna för elevhälsan att samordna insatserna. Elevhälsan finns i skolan och når därmed större delen av alla barn. I syfte att stärka elevhälsan vill vi öppna upp för fler kompetenser som kan bidra till att tidigt fånga upp barn i behov av stöd. Därtill behöver stödet till de barn som drabbats och som lider av psykisk ohälsa öka. Köerna inom BUP har tredubblats under mandatperioden, vilket är oacceptabelt. Vi vill satsa 300 miljoner kronor på en tillgänglighetssatsning för att korta köerna inom BUP.

Vidare vill vi att straffen för sexualbrott mot barn höjs. Centerpartiet vill att straffen för sexualbrott mot barn skärps, främst genom att höja minimistraffen. Vi tycker till exempel att det inte är rimligt med böter i straffskalan för barnpornografibrott, det bör enbart vara fängelse i straffskalan. Det är också viktigt att de som begått sexualbrott mot barn alltid kan ställas inför rätta, även om det har gått lång tid sedan brotten begicks. I dag finns en preskriptionstid när det gäller sexualbrott mot barn, den börjar gälla när barnet fyller 18 år, men det räcker inte. Förövare som förgripit sig på barn ska veta att man inte kan gömma sig för att tiden ska rinna ut. Barnen ska veta att rättssamhället alltid står på deras sida och att ansvar kan utkrävas. För många barn kan ett övergrepp vara förknippat med skamkänslor och det kan dröja långt upp i vuxen ålder innan de vågar anmäla. Det är viktigt att tiden inte fungerar som ett skydd för dessa brottslingar. Centerpartiet vill därför slopa preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Vi anser att det är bättre att värna och stärka rättssäkerheten i befintliga domstolars arbete och vill att barn som utsätts för brott ska mötas av personer inom rättsväsendet som har de kunskaper som behövs för att de ska kunna få bästa möjliga hjälp och stöd.

Kristdemokraterna svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Vi har arbetat med och prioriterat frågan om barns rättigheter i decennier. Vi har tagit mängder av debatter, strider och konfrontationer för barns rättigheter. Inte minst när det gäller motsägelser till legalisering av incest på 1980-talet och kamp mot barnprostitution. Det är bland annat på vårt initiativ som innehav av barnpornografi är olagligt. Barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Att skydda barn från sexuella övergrepp är därför alltid prioriterat.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Det förebyggande arbetet för att förhindra övergrepp mot barn behöver förstärkas. Möjligheten att tidigt upptäcka övergrepp mot barn beror i stor utsträckning på om barnet eller andra i barnets närhet vågar berätta. Ett led i att stärka barnens egen rätt till sin kropp är att förskolor arbetar medvetet med frågorna, att man på ett tydligt sätt anpassat för barnen informerar dem om gränser och hur viktigt det är att säga till när något är fel. Därför anslår vi 70 miljoner kronor per år som förskolor kan ansöka om för att personalen ska få genomgå utbildning och införa arbetssätt som stärker barns integritet och motverkar sexuella övergrepp.

Barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp av någon närstående är i ett oerhört underläge. Samhället måste bli bättre på att lyssna på signaler från barn som far illa och vara berett att agera. Samarbetet mellan rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten måste fungera så att inte det utsatta barnet hamnar mellan stolarna. Därför är Barnahus något som ska finnas tillgängligt över hela landet.

Vi vill också återupprätta särskilda sexualbrottsgrupper inom polisen som enbart ska arbeta med dessa frågor. Vi vet att det går att lösa fler brott än idag, om bara resurserna finns. Därför behövs också fler poliser, så att fler kan få specialutbildning i att arbeta med sexualbrott mot barn. Vi vill ha 10 000 fler poliser.

Barnets rättigheter i själva rättsprocessen måste stärkas. Vi vill att en särskild företrädare införs för barn som utsatts för brott av en vårdnadshavare för att barnet ska kunna förhöras av polis och eventuellt läkarundersökas utan vårdnadshavarens vetskap. Detta för att undvika påverkan på barnet. Företrädaren kan exempelvis vara åklagaren i målet. Barn som utsatts för brott med fängelse i straffskalan ska också få rätt till målsägandebiträde. Rättsprocessen ska göras så lindrig som möjligt. Därför måste även alla yrkesgrupper inom rättsväsendet som möter barn utbildas. Domare och åklagare som handhar mål som rör övergrepp på barn ska ha specialkompetens för det.

Vi vill även skärpa straffen gällande barnpornografibrott, som vi vet är starkt kopplade till fysiska sexuella övergrepp. För det första vill vi ändra brottsrubriceringen till dokumenterade sexuella övergrepp på barn och ändra brottsrubriceringen köp av sexuell handling av barn till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, eftersom de nuvarande brottsrubriceringarna för tankarna till frivillighet. Vi vill också skärpa straffen för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Idag är barnpornografibrottet ett brott mot allmän ordning i brottsbalken, vi ändrar det så att det blir ett sexualbrott. Vi vill ta bort böter ur straffskalan. Idag döms endast en minoritet av de dömda för barnpornografibrott till fängelse. Vi vill höja maxstraffet till 10 års fängelse och avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn. Vi vill höja kränkningsersättningen.

Vi vill även permanenta hjälplinjen Preventell.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Rättegångar med barn som målsägande måste självklart göras på ett annorlunda sätt än andra, inte minst när deras föräldrar är de misstänkta gärningsmännen. Men för oss är det viktigare att hela rättskedjan är ordentligt utbildad för att klara av mål med barn än att det finns speciella domstolar. Vi vill att en särskild företrädare införs för barn som utsatts för brott av en vårdnadshavare för att barnet ska kunna förhöras av polis och eventuellt läkarundersökas utan vårdnadshavarens vetskap. Detta för att undvika påverkan på barnet. Företrädaren kan exempelvis vara åklagaren i målet. Barn som utsatts för brott med fängelse i straffskalan ska också få rätt till målsägandebiträde. Rättsprocessen ska göras så lindrig som möjligt. Därför måste även alla yrkesgrupper inom rättsväsendet som möter barn utbildas. Domare och åklagares om handhar mål som rör övergrepp på barn ska ha specialkompetens för det.

Socialdemokraterna svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Sexuella övergrepp mot barn är ett av de absolut grövsta brott som finns. Det trauma barnet utsätts för riskerar att bli livslångt. Den här typen av brott måste prioriteras högt. Barnet måste också få hjälp att bearbeta det man utsatts för.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
Sedan 2014 har den socialdemokratiskt ledda regeringen vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra situationen för de barn som utsätts för sexuella övergrepp. I Handlingsplanen till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp finns en mängd åtgärder. Några exempel är

 • Vidareutveckla kompetensen hos åklagare om människohandel och sexuella övergrepp.
 • Pengar till arbetet med att förebygga sexualbrott mot barn som bedrivs vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin (CASM) vid Karolinska sjukhuset.
 • Uppdrag till Barnombudsmannen att öka kunskap om ensamkommande barn som försvinner.
 • Pengar till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att ta fram en modell för bättre stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och/eller fysiskt våld.
 • Pengar till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att sprida information till barn om deras rättigheter och var de kan vända sig om de eller en vän har utsatts för sexuella övergrepp.
 • Statens skolverk har i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som bland annat innefattar insats för att förbättra kompetensen om säker och kritisk användning av internet.

Vi vill också göra Barnkonventionen till lag. En utredare kommer snart att lägga förslag för att barnpornografibrottet bättre ska skydda barn. Utredaren tittar också på om man ska avskaffa preskriptionstiden för allvarliga brott mot barn. Vi har skärpt lagstiftningen som gäller vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte, både genom ännu strängare regler och höjt straff. Vi har också höjt flera straff, bland annat för våldtäkt mot barn. Vi är självklart beredda att vidta fler åtgärder.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Det är självklart avgörande att all den personal som kommer i kontakt med barn som utsätts för sexuella övergrepp har hög kompetens. Det gäller inte minst domstolarna. Domstolsverket genomför regelbundet fortbildning om sexualbrott.

Moderaternas svar:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Barns rättigheter och skyddet av dessa är alltid mycket högt prioriterat för Moderaterna. Varje barn och ungdom ska vara trygg och kunna känna hoppfullhet om sin egen framtid. Allt annat är ett stort misslyckande.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert partiMycket viktigt är att förbättra samverkan mellan skolan, socialtjänst och polis för att kunna upptäcka och snabbt hjälpa barn som utsätts för övergrepp. Såväl inom Polisen som inom Åklagarmyndigheten och domstolarna behöver dessa frågor vara högt prioriterade. En sådan prioritering kan även komma till uttryck i hur verksamheten organiseras. När det kommer till Polismyndigheten föreslår Moderaterna till exempel att varje polisregion ska ha en särskild utredningsgrupp inriktad på sexualbrott för att motverka att brotten läggs på hög när annan grövre brottslighet tar stora resurser i anspråk. Vi har även föreslagit en sammanhållen tidsfrist för hela rättsprocessen när barn utsatts för brott.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Vi har inga förslag om att införa just en särskild barndomstol. Förslaget adresserar dock angelägna frågor, inte minst vikten av kunskap hos de rättsvårdande myndigheterna och skyndsam hantering av mål där barn är målsägare. Vi har en skyldighet att skydda barn och bekämpa de brott som de utsätts för. Det är skillnad på när ett barn och när en vuxen utsätts för brott. Barn behöver därför rättsväsendets särskilda uppmärksamhet. Barn och unga som utsätts för brott är i stor utsträckning beroende av vuxna som förstår och agerar. Det är därför viktigt att kunskapen om barns rättigheter och behov finns hos dem som möter barnen.

Miljöpartiets svar:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Hög prioritet. För Miljöpartiet, vars hela ideologi bygger på att vi vill skapa en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt, är barnen centrala. I vårt partiprogram finns ett helt kapitel om barn och hur vi vill arbeta för dem.  Bland de punkter som nämns i det kapitlet står bland annat att vi vill ”särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk ohälsa. Barnets rättstrygghet måste stärkas om det finns misstankar om våld eller sexuella övergrepp.” Se svaret på nästa fråga om vad vi vill göra och vad vi gjort för att prioritera upp frågan.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti?
För att prioritera upp frågan om övergrepp mot barn och unga tror vi att det är flera saker som måste göras, bl.a. handlar det om:

– Att satsa mer på förebyggande arbete –att medvetandegöra barn, unga och vuxna om kroppslig integritet och prata mer om normer.

Vi tror att det behövs ett större medvetenhet om kroppslig integritet tidigt och har i regering föreslagit en ändrad läroplan för förskolan för att få ett tydligare fokus på detta.  Vi har också under mandatperioden stärkt sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan.

– Att skapa en mer tillgänglig skolhälsovård som är duktigare på att upptäcka när barn och unga mår dåligt och varför de mår dåligt
I vårt valmanifest för innevarande mandatperiod lyfter vi bland annat satsningar på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin vilka är viktiga för att upptäcka övergrepp. Vi har i regering tillskjutit medel till Sveriges skolor för att anställa fler inom elevhälsan och tillsatt en utredning om bl.a. hur den kan bli mer jämlik . Vi har också under mandatperioden gjort flera satsningar på psykiatrin och psykisk ohälsa bland unga, bland annat genom ökad tillgänglighet .  

– Att utreda och lagföra brott snabbare och se till att det är lätt att få hjälp för den som utsatts.
Miljöpartiet har i regering under mandatperioden höjt straffen för våldtäkt och våldtäkt mot barn vilket gör att domstolarna och polisen prioriterar upp de brotten ännu mer.

Vi har också infört en sk. samtyckeslag som tillsammans med införandet av ett oaktsamhetsbrott gör det tydligare att sex utan ett uttryckligt ja är ett övergrepp. Det betyder att det inte längre kommer att krävas att en gärningsman har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat ett offers särskilt utsatta situation för att ha anses ha begått en våldtäkt. Detta är självklart inte relevant för dem som är under 15 år – de kan aldrig kan samtycka till sex, men är särskilt viktigt för gruppen 15-18 som oftare kan riskera att utnyttjas utan att hot eller våld krävts. Regeringen gör det svårare för våldtäktsmän att skylla på att man inte visste hur gammal offret var. Större ansvar kommer nu ligga på gärningsmannen att faktiskt ta reda på hur gammal den man ska ha sex med är.

Regeringen har också ökat stödet till brottsoffer; stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt gjort en extra satsning på brottsofferjourer. 

Utöver detta har vi i regering gjort en historisk satsning på polisen vilken kommer att göra att fler brott kommer att utredas snabbare. 

Vi har också gjort satsningar på rättsväsendets andra delar bl.a. för att fler brott ska leda till åtal och fler dömas för sexualbrott.

En annan viktig sak är att vi ställer krav på kunskap om våld i nära relation för fler relevanta yrkesgrupper och vill gör det för ännu fler.

Vi vill också göra det straffbart att utsätta barn för situationer där de bevittnar våld och övergrepp i hemmet. 

Utöver detta gör vi också lagstiftningen mot barnpornografibrott effektivare och skärpt straffen för köp av sexuell handling av barn

Regeringen har också tagit en tioårig nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (som också omfattar våld mot barn) där det finns en massa åtgärder för att förebygga, upptäcka, lagföra och forska kring frågorna.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?

Miljöpartiet har i nuläget inget förslag om att införa en särskild barndomstol.

Sverigedemokraterna svarade:

1. Vilken prioritet vill ert parti ge detta mycket akuta samhällsproblem?
Hög prioritet. Sverigedemokraterna har sedan riksdagsinträdet bl.a. drivit frågor som skärpt straff för sexualbrott mot barn, borttagande av preskriptionstider för sexualbrott för barn, utökade befogenheter för polis att agera mot trafficking, registerkontroll vid arbete med barn samt förstärkt barn- och ungdomspsykiatri. Vi kommer att fortsätta driva dessa frågor kommande mandatperiod.

2. Vilka konkreta lösningar föreslår ert parti.
Vi föreslår förstärkningar inom skolpsykiatrin och kuratorsverksamheten för att i ett tidigt stadie upptäcka barn och unga som lever i ohälsosamma miljöer eller som lider risk att utsättas för sexuella övergrepp. Vidare krävs det att resurserna utökas till både polis och åklagare för att förhör ska ske så tidigt som möjligt samt att åtal ska kunna väckas inom 90 dagar. Slutligen ska även de som begår sexuella övergrepp mot barn få ett kännbart straff, därför har vi föreslagit en översyn av alla straffsatser gällande sexualbrott mot barn med utgångspunkten att både minimistraffet och maxstraffet ska höjas.

3. Hur ställer sig ert parti till särskild barndomstol?
Det viktiga är att det finns kompetens kring sexuella övergrepp mot barn inom polis- och åklagarverksamheten samt hos Sveriges domstolar samt att dessa har resurserna för att handläggningen ska ske skyndsamt. Medan vi förstår intentionerna med en specialdomstol med inriktning på barn ser vi en risk i att en sådan instans kan få motsatt effekt vid personalbrist eller hög beläggning varpå vi istället föreslår bredare utbildningsinsatser för de brottsbekämpande myndigheterna.

 Varken Vänsterpartiet eller Liberalerna har svarat trots påminnelser.