Fake news eller fakta?

I dessa tider talas det mycket om ”Fake news” och desinformation och det är viktigt att vara källkritisk.
Statistiken som pekar på att vart femte barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp innan de fyller 18 år kommer från flera olika håll:
Från SBU:s hemsida:
”SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har på uppdrag av regeringen granskat den samlade forskningen om medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Genomgången visar att det finns en stor brist på kunskap om effektiva åtgärder.”
Detta är fakta.
Tyvärr.
Nu är det 2021 och frågan är hur länge ska vi vänta på barndomstol där specialutbildad personal sätter barnet i fokus?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *