Forskning hamnade i byrålåda

Barnpsykologen och forskaren Pia Risholm Mothander fick i uppdrag av regeringen att sammanställa forskning runt familjehemsplaceringar. Svarade lagen mot barnens bästa?

Forskarna pekade bland annat på att barnens utveckling skadas negativt när barnet separeras från anknytningsperson.

Trots att deras utredning låg klar redan 2015 så har ingen förändring skett.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *