Hög tid att följa Barnkonventionen

31 år har gått sedan Sverige ratificerade Barnkonventionen. Vi var ett av de första länderna i världen som lovade att stärka våra barns rättigheter.
1979 blev Sverige blir först i världen med att förbjuda alla former av barnaga.
1 januari 2020 Barnkonventionen blev lag. 11 månader senare ser vi att lagen är tandlös. Det är svårt för ett litet barn att göra sin röst hörd. Barn tvingas fortfarande umgås med sin förövare. De mycket allvarliga och akuta bristerna kvarstår vad det gäller barns rättsskydd.
Det är dags att vi i Sverige också lever upp till det rykte vi skapat utomlands, som ett land som värnar de viktigaste – våra barn. Vi ska se till att följa Barnkonventionen i praktiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *