I tingsrätten idag för Anna

 

Idag pågår rättegång ang förtal.

Kort bakgrund:

Trots att flera experter träffat Elias och hört honom berätta om de övergrepp pappan utsatt honom för så ansåg socialtjänst och domstol att pappan skulle ha vårdnaden. Anna gjorde det hon enligt lag är skyldig att göra – hon skyddade sitt barn. Utan stöd från myndigheterna så kände hon sig tvungen att gömma sig med Elias. Sex poliser hämtade dem den 13/3.

Ur stämningsansökan:

”ANNA har lagt upp eller förmått annan att lägga upp en text på Facebook samt skickat eller förmått annan att skicka ett fysiskt brev med delvis samma innehåll till en krets av personer. I texterna beskrivs bland annat att XXX har begått sexuella övergrepp samt misshandel mot sin son…”

Kortfattad sammanfattning av förmiddagens förhandling:

Pappan yrkar på skadestånd, ersättning för  kränkning.  – 57.500:-. Han anser att Annas inlägg på Facebook inneburit mycket allvarlig kränkning och han har mått mycket dåligt psykiskt. I inlägget berättar Anna om hennes och sonens situation. Pappans namn skrevs inte ut. Pojken benämns med första bokstaven i hans förnamn.

Hon taggade flera kända personer. Inlägget delades vidare av en författare som har närmare 10.000 följare på Facebook. I kommentarsfältet förekommer hotfulla och grova kommentarer gentemot pappan. En vän till pappan informerade honom om inlägget. Pappan tog skärmdump och polisanmälde.

Åklagaren redogör för bakgrunden.
Elias har varit polisförhörd 3 ggr men inte berättat något.
Han har även varit på läkarundersökning där inga skador konstaterats.

Vi får också veta att pojken placerades omgående hos pappan efter att de hade hämtats av polisen.

Anna har också postat brev till ett femtontal personer i pappans närhet. Där skrivs pojkens namn ut och Anna har även skrivit att det handlar om sexuella övergrepp. Hon ber om deras hjälp.

Mammans advokat menar att detta handlar om en förtvivlad mamma som kämpar för att skydda sin son mot sexuella övergrepp. Hon upplever sig sviken av myndigheterna. Hon har agerat i sonens bästa och det har varit försvarligt.

Bakgrund
Förhållandet upphörde innan Elias föddes.
Efter att pojken varit hos pappan visade han skador på sitt könsorgan. Han berättade också vad som pågick.
Anna polisanmälde och anmälan lades ned.

Pojken träffade sin pappa sporadiskt. När han var sex år, flyttades Elias över till pappan som fick vårdnaden interimistiskt. Pojken fortsätta att berätta. Mamman kände förtvivlan över att inte få stöd från myndigheterna. Hon upplever tvärtom att de motarbetar henne. De polisanmäler henne då hon visar bild på pojkens skador.

Anna tar sin son till olika läkare som gör orosanmälningar. Hon träffar även en leg psykoterapeut tillsammans med Elias som också gjort anmält både till polis och socialtjänst.

En chef inom socialtjänsten informerade mamman om att det var hennes ansvar att skydda sitt barn. Hon flyttade till skyddat boende.

Trots flera polisanmälningar så blev pappan delgiven misstanke om brott först i september 2018. Detta var första gången han blev delgiven misstanke om brott. Åtalet lades ned av samma advokat som nu leder detta åtal mot mamman.

Anna erkänner att hon skrivit texten som publicerats på hennes Facebook-sida. Hon gjorde det för att förklara för sina vänner varför hon inte hört av sig. Hon kunde inte kontakta dem på annat sätt eftersom hon levde gömd. Syftet var inte att förtala pappan. Hennes Facebook-konto är stängt och kan bara ses av hennes 600 vänner.

Mammans advokat visade också upp en efterlysning som var i A4-format. Rubriken var ”Bortförd” och i texten framgår att mamman är efterlyst för att olovligt ha bortfört pojken, tel nr till socialtjänsten och en uppmaning att kontakta dem om man ser mamman.
Efterlysningen har skickats ut till skyddade boenden och frikyrkor runt om i Sverige.
Undertecknat ”Hjälporganisationen”.

Mamman polisanmälde honom för detta, efter att pappan polisanmält henne för förtal. Det pågår förundersökning och han har inte hörts runt detta.

Pappan ger Anna fem olika psykiska diagnoser, bland annat i Facebook-inlägg. Han skriver att man inte ska underskatta hennes maniska handlingar.

Åklagaren frågar hur pappan reagerade när han såg mammans inlägg på Facebook.

Pappan beskrev att pojken var bortförd när han såg inlägget på Facebook. Grannar m fl hade fått brev. Han fick telefonsamtal, en del har mailat, det knackade på dörren, flera kontaktade honom. Han tror att 18 personer har fått brevet. De som tagit emot var släktingar och klassföräldrar. Reaktionerna har varit upprörda. De har uppfattat att det varit obehagligt. Det har blivit en uppdelning inom klassen. Han känner att han blir granskad av vissa föräldrar och att pojken inte längre blir inbjuden på så många kalas. Han känner att hoten på Facebook varit påfrestande. Han har varit rädd. Han har köpt nya skjortor för de har varit söndersvettade. Han har tittat under bilden för att se om det suttit bomb under bilen.

Kombinationen av att pojken var bortförd, Facebook-inläggen och sedan breven som skickats ut har påverkat honom mycket. Det har även påverkat hans arbete. Han har installerat kameror på jobbet. Täckt över fönster mm. Det har också tagit mycket av hans arbetstid med den rättsliga processen.

Han har mått väldigt dåligt och mår fortfarande inte bra. Han har en inbyggd rädsla, stresspåslag. Det blev bättre när Elias kom tillbaka. Men han mår fortfarande dåligt. Han har varit sjukskriven på halvtid. Jobbet har blivit lidande.

Nu avslutar jag rapporteringen från dagens förhandling. Den fortsätter även i eftermiddag men jag har ett viktigt möte som jag inte kunde boka om.

Mina inlägg om Anna och Elias

 2018
25/11: Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn
27/11: Annas ombud anser detta är en rättsskandal 
29/11: Socialtjänsten ignorerar experter
2/12: Inspelat samtal med åklagare 

2019
13/1: Socialtjänsten polisanmäler Anna då hon visar bilder på sin sons skadade kropp
26/1 Socialtjänsten vill placera Elias i jourhem. 
23/2 Anna är häktad i sin frånvaro. Ringer åklagaren.
10/3 Sammanfattning av Annas kamp
14/3 Oerhört tungt besked. Anna och Elias hämtades idag. 
23/3 Jag namnger och polisanmäler familjerättssekreterarna
28/3 Elias huvudvittne hämtas av polis
1/4  Anna omhäktad
6/4 Socialtjänsten polisanmäler hjälpsökande Anna
28/4 Rättegångarna mot Anna, Elias mamma
2/5 I tingsrätten idag för Anna
6/5 Stängda dörrar
7/5 Plötsligt visas ”hänsyn” till barnet
8/5 Kom till Annas rättegång nästa vecka
14/5 Annas fjärde dag i tingsrätten
15/5 Sista rättegångsdagen för Anna
15/5 Slutpläderingarna
16/5 Anna släpps ur häktet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *