Inrätta särskild barndomstol!

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Som jag påvisade igår så leder ytterst få misstänkta brott mot barn vidare till åtal. En av anledningarna är att bevisbördan är alltför hög.

Ur ”När blodsbanden brister” utgiven under pseudonymen Hanna Svensson:
Tanken på att polisanmälan inte ens hade lett vidare till åtal malde inom mig. Jag ringde upp åklagaren som hade fattat beslutet. Jag tyckte faktiskt att han borde få höra en mammas röst. Jag ville veta varför.
”Ja egentligen spelar det ingen roll vad jag personligen tror. Det är den alltför tunga bevisbördan som gör det omöjligt för mig att väcka åtal.”
”Men vad krävs det då för bevis?” frågade jag.
”Antingen om de blir tagna på bar gärning eller om det finns sperma kvar på ditt barn nästa gång det händer. I så fall kan man göra en DNA analys på det och då hamnar ni i ett helt annat läge.”
Marken gungade under mina fötter där jag stod. Jag var tvungen att sätta mig ner. Det skulle inte bli någon ”nästa gång”.

Han avslutade samtalet genom att säga: ”Vi får väl hoppas att din före detta man träffar en ny kvinna snart så att han får den biten tillgodosedd hos henne. Då kan du lugnt lämna ditt barn hos honom igen.”

Barn saknar rättsskydd i Sverige idag.
BRY kräver förändring!

Vi kräver bland annat att det inrättas en särskild barndomstol med specialistutbildade domare och åklagare – en domstol med tydligt barnperspektiv där handläggningen sker skyndsamt.

Det finns redan flera specialdomstolar i Sverige idag. Vi har exempelvis mark- och miljödomstol, migrationsdomstol och arbetsdomstol. Men ingen särskild barndomstol.

Så sent som i slutet av förra året så påbörjades rekrytering av två nya ”expert-domstolar” för marknadsrätt, immatrialrätt och konkurrensrätt. Det är alltså fullt möjligt att inrätta ytterligare en domstol för det allra viktigaste vi har – våra barn.

En särskild barndomstol skulle fylla flera viktiga funktioner.
1. Med rätt kunskap skulle fler utsatta barn erbjudas det skydd de behöver.
2. Färre oskyldiga skulle dömas för brott mot barn.
3. Sverige har dessutom återkommande kritiserats av FN bland annat för att brottsmisstänkta barn placeras i vanliga häkten. En domstol med barnets bästa i fokus skulle gagna även dessa barn.

Nu har förresten domen fallit för de kvinnor som häktades misstänkta för egenmäktighet mot barn. Jag berättar mer om den nästa vecka…

 

En reaktion på ”Inrätta särskild barndomstol!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *