Kontakt

30 reaktioner på ”Kontakt”

 1. Hej
  Blir så ledsen och magen knyter sig när jag ser vad du skriver. Har du någon gång pratat med pappan i ärendet.
  Det du skriver överens stämmer med en historia jag upplever just nu. Mamman i fallet jag upplever duperar människor i sin omgivning, krokodil tårar och falska anklagelser. Av vad jag ser att du skriver skulle det kunna vara samma person, men förhoppningsvis är du smartare än så, att du inte går på allt och kollar fakta innan från t ex skola o människor

  som levt vid sidan om dessa personer.

  1. Hej,
   Självklart är vi noggranna med att kontrollera fakta från olika håll innan vi belyser något enskilt ärende. Exakt vilka vi har pratat med i fallet med flickan som vi kallar Amelia redovisar vi inte av hänsyn till barnet.
   Det finns många fall som liknar Amelia runt om i Sverige så det är inte konstigt om du tycker att du känner igen familjen.
   //Agneta

 2. Hej,

  Tragiskt med fallet Anders. Känner till ett liknande fall med två pojkar som blivit utsatta för sexuella övergrepp av far och farfar (forskare resp professor), där också Socialtjänsten förordade polishämtning av pojkarna för att föras till sin far. Detta trots att ena pojken var hjärtsjuk och inte fick utsättas för psykisk stress. Vidare under rättegång mot fadern pga övergreppen, så gavs han möjligheten av domstolen att avvisa ett vittne (barnens psykiater). Så här ser det ut med en dysfunktionell socialtjänst i Sverige. Man glömmer bort det primära inom Socialtjänsten, dvs BBIC (barnens bästa i centrum) utan går på hörsägen, spekulationer och egen godtycklighet. Regeringen Löfven verkar varken vilja se eller höra alla larmsignalar om landets inkompetenta och åter igen dysfunktionella Socialtjänst. Det behövs fler sådana som Dig Agneta och Monica Dahlström Lannes.

  Varma lyckönskningar!

  /Paula

 3. Bästa Agneta,

  Blir så fruktansvärt upprörd över att ta del av Jesper Lindholms svar. Han är tydligen en pojke/man på 25 år som inte har en aning om hur illa ställt det är med Socialtjänstens inkompetens i Sverige. Det säger ganska mycket om regeringen Löfven som kan placera honom på ett sådant uppdrag. Vi måste kämpa vidare med ännu mer kraft. Själv så fick jag ett lågt och utförligt brev från f d barn- och äldreminister Maria Larsson, som tyckte att frågorna om en inkompetent socialtjänst är oerhört viktiga.

  Varma hälsningar

  /Paula

  Bifogar en intressant artikel från adv Peter Althin.

  ”Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv”

  Peter Althin och Anton Strand: Skyll inte på systemfel i socialtjänsten – det är personalen som är problemet

  LIVSAVGÖRANDE Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande – den kan exempelvis leda till att man förlorar vårdnaden om sitt barn. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand.
   LIVSAVGÖRANDE Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande – den kan exempelvis leda till att man förlorar vårdnaden om sitt barn. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand.

  Foto: GETTY IMAGES

  I veckan presenterades en utredning enligt vilken mer än hälften av socialarbetarna anser att kommunens ekonomi är minst lika viktig som klienternas bästa. Endast 20 procent av de tillfrågade socialarbetarna hade tagit avstånd från påståendet.

  Någon vecka tidigare presenterades ”barnuppdraget”, en alarmerande utredning beträffande socialtjänsterna som länsstyrelserna genomfört på regeringens uppdrag.

  Avdelningsdirektören och juristen Suzanne Julin vid Socialstyrelsen har vidare bekräftat den skarpa kritik som riktats mot utredningskompetensen inom socialtjänsten och uttalat att ny personal många gånger får ta hand om de svåraste uppgifterna.

  För oss innebär dessa larmrapporter inga nyheter i sak. Det är sedan länge känt att socialtjänsternas utredningar ofta innehåller direkta sakfel och inte sällan är vinklade gentemot utredarens slutsats. En standardåtgärd vi använder oss av i mål rörande till exempel LVU (lag om vård av unga) är därför att kontrollera presenterade uppgifter genom samtal med de personer som hörts av socialtjänsten.

  I Sverige finns en tendens att skylla problem på systemfel och anonyma kollektiv. Bland annat menar Karin Björnsson, samordnare vid länsstyrelsen, att larmen i det ovan nämnda ”barnuppdraget” främst beror på systemfel och inte på enskilda socialarbetare.

  Detta sätt att rikta abstrakt kritik är fel väg att gå för den som vill komma till rätta med konkreta problem. Problemen inom socialtjänsten ligger inte primärt på kollektiv- eller systemnivå utan på individnivå bland socialarbetare och deras chefer.

  Följande exempel är hämtade från mål som handlagts på advokatbyrån under år 2007:

   I en utredning hade en mamma med bristfällig svenska hörts utan tolk och centrala delar av socialtjänstens slutsatser visade sig bero på språkförbistring.

   I en utredning hade en person med positiv syn på en mammas föräldraförmåga inte hörts trots att mamman begärt det.

   I ett mål hade en mamma fått beskedet att socialtjänsten skulle omhänderta hennes barn varefter det, per e-post, meddelades att det hela var ett misstag och att en placering inte skulle ske. Därefter meddelandes, åter igen per e-post, att det föregående beskedet var felaktigt och att en placering av barnet ändå skulle ske.

  I utredningen beskrevs senare mamman som inkonsekvent och svår att samarbeta med. I en utredning fanns en felaktig specifik uppgift beträffande en ung mans sjukdom. Uppgiften kunde senare motbevisas med stöd av den behandlande läkaren.

  Socialtjänstens utredningar utgör många gånger utgångspunkt för förvaltningsdomstolarnas bedömningar i mål som för individen kan vara livsavgörande.

  Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter som inte stämmer överens med socialtjänstens bedömningar utelämnas.

  Vårt intryck är att medarbetare vid socialtjänsten många gånger inte är medvetna om att de är part i en juridisk process, att en domstol ska pröva deras resonemang och att därför alla uppgifter måste läggas fram, samt vara korrekta.

  För att komma åt problemen inom socialtjänsten måste kontrollfunktioner, ansvarighet, rekrytering och utbildning ses över beträffande socialtjänstens befattningshavare. Ett införande av legitimationskrav, en legitimation som kan återkallas vid behov, kan vara ett steg i rätt riktning men det är långt ifrån tillräckligt.

  Många av våra klienter berättar att de från socialtjänsten möts med arrogans och ovilja att hjälpa.

  Tyvärr överensstämmer denna bild många gånger med vår bild.

  Att arbeta med människor som av någon anledning har problem kräver ett brinnande intresse. Vidare ska man byta arbete om man upplever sig inte längre kunna ge dessa människor ett fullt engagemang och positiv energi.

  Detta är grunden och inställningen för oss i vårt arbete och borde också vara det för landets socialarbetare.
  .

   Kommentera

  Fakta

  Det riktas stark kritik mot socialtjänstens utredningskompetens och orsaken sägs vara systemfel. Men problemen inom socialtjänsten ligger på individnivå, bland socialarbetare och deras chefer.

  Om man inte längre kan lägga fullt engagemang och ge positiv energi till människor som har svåra problem ska man byta arbete, skriver Peter Althin och Anton Strand.

  Dagens debattörer

  Peter Althin

  66 år, Stockholm, advokat

  1. Mycket bra formulerat , Peter Althin. Det FINNS redan en socialtjänstlag men den följs inte. Min son blev totalt misshandlad genom ett akut omhändertagande på helt fabricerade grunder, vilket möjliggjordes genom att kommunen som bestämt sig för att straffa mig, dvs modern- för att jag varit uppstudsig mot deras icke fungerande skola osv- och helt sonika beställde ett LVU av externt anlitad socionomkonsult. Lade ut ofantliga summor av skattepengar på att utmåla mig som moder, som olämplig för att jag minsann sökt för mycket hjälp från just kommunen och fått avslag enligt både LSS och SOL. Döm om min förvåning när jag för första gången i mitt liv som 51-åring satt i rättegång där lögn efter lögn sväljdes och godkändes utan vidare av en intet anande och föga vakna nämndemän. Den som inte varit utsatt för en dylik statlig avrättning- lever i tron att vi svenskar lever i ett rättssamhälle där barnen också hörs. Nej. Barn som har det bra hemma med engagerade föräldrar blir tagna och satt i otrygghet och kärlekslöshet, pga att lagar inte följs och direkt missbrukas av just individer, tjänstemän som tillåts missbruka sina befogenheter. Insyn saknas och ibland de lägsta tjänstemännen saknas såväl förnuft som kunskap och det sorgligaste är att de också saknar empati för barnen de är satta att ”hjälpa”. Barn i sverige saknar rättskydd och barnkonventionen verkar bara användas som ytterligare ett vapen för att ”skydda barnen” ifrån deras föräldrar. Detta beror på att i sverige råder en märklig syn på biologiska föräldrar som något nödvändigt ont.

 4. Hej Agneta!
  Fantastiskt att du samlar alla dessa erfarenheter från ”osynliga” barn och föräldrar som far illa genom myndighetsvärlden, men förfärligt hur många det är och att inget sker!!

  Jag arbetar på socionomutbildningen i Malmö och vill att våra studenter ska få med sig rättssäkerhetsperspektivet genom sin utbildning. De har kurser i både juridik, rättssäkerhet och barnperspektiv, men ibland känns det som att något ändå saknas. Och bevisligen har de mycket att arbeta med när de kommer ut till sina framtida arbetsplatser! Jag håller inte med Peter Althin ovan om att det är en fråga om individuell lämplighet, utan en kollektiv fråga och en fråga om kunskaper och färdigheter.
  Vad tycker du vi ska börja med?

 5. Hej

  Jag har uppmärksammat ett fall som är ett av det värsta jag sett. Det har blivit lite uppmärksammat i media. Men mamman får ingen hjälp alls. Hon kämpar dagligen mot ett enormt maktmissbruk av socialtjänsten.
  Frågan är hur sånt här kan hända och fortgå utan att någon gör något.
  Sök på Maria Andersson Antonsson på Facebook så har hon lagt ut en hel del om fallet. Intervju finns också med henne hos Lex Nina.
  Mvh Per Jonsson

  1. Hej Per,
   Jag läste artikeln i Hela Hälsingland. Fruktansvärt.
   Det här är ett mycket mer omfattande problem än folk i allmänhet förstår. Många, främst mödrar, kämpar i det tysta – alldeles ensamma. Situationen är så allvarlig att det behövs en revolution #BRYrevolution.
   Men vi måste bli många fler.

   Per, tack för att du BRYr dig.

 6. Hej Agneta!
  Jag har precis läst din bok. Det känns som att det kunde varit jag som skrivit boken. Det som skrämmer mig mest är att ingenting förändrats på dessa tjugo år.
  Man får samma bemötande av socialtjänsten, samma hot om vad som händer om man inte gör si eller så.
  Jag gjorde en polisanmälan mot min dotters pappa för snart tre år sedan. Min dotter var då just fyllda fem år.
  Jag har haft ”turen” att få igenom att inte min dotter skall ha någon kontakt alls med sin pappa, detta trots att han inte blivit dömt. Anledningen var att min dotter var för liten för att vittna. Hon har för övrigt berättat i polisförhör i detalj vad hennes pappa gjort med henne. En annan sak som jag tycker är helt sjuk och som nästan ingen tror på då man berättar det är att man blir nertryckt hela tiden, det är liksom lättare om socialtjänsten kan placera ett barn och om bägge föräldrarna räknas ut. Jag kunde stå emot, jag kunde spela spelet rätt, jag kunde stoppa mig själv utan att få utbrott på myndighetspersoner men det var jag det. Jag vet flera stycken som blivit av med sina barn då de höjt rösten och ifrågasatt socialtjänsten. Jag har varit sjukskriven under flera år men nu känner jag att jag vill ut och påverka jag vet bara inte hur. Man får ju akta sig för vad man säger eftersom åtalet inte ledde till någon dom. Jag har i alla fall skrivit en barnbok om en liten tjej på fem år som blir utnyttjad. Den heter ”Almas hemliga hemlighet” Jag måste bara få ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna ge ut den. Allt gott och tack för att du delade med dig i din bok. Jag vet exakt hur du har haft det. Vänligen Anna

  1. Hej Anna,

   Tyvärr är vi alltför många som gått igenom liknande processer.
   Gott att läsa att din flicka i alla fall fick skydd.
   Håller med dig om att det är skrämmande att ingenting förändras. Tvärtom, det blir sämre och sämre.

   Håller tummarna för att du får din bok publicerad. Det låter som att det är en viktig bok.
   Återkom gärna när den är utgiven.

   Varma hälsningar!
   Agneta

 7. Önskar kontakt med dig då vi är drabbade och hårt och soc motarbetar oss totalt o vill verkligen komma i kontakt med dej..

  1. Hej, vill bara tipsa om att en väninna fick riktigt bra hjälp av en duktig advokat. Han svarade på alla skrivelser från soc och det hela slutade bra. Det kostade en del men de fick bra stöd.

 8. Så bra att någon gör något! Hoppas att det kan bli något riktigt stort av detta arbete.
  Har sett ett antal vuxna personer bli utsatta för psykisk terror, lögner mm av soc. Man tror inte att det är sant att det kan gå till på det sättet i modern tid, i Sverige!
  Om någon vill skydda sitt barn är det tyvärr stor risk att allt blir värre om de söker hjälp hos soc!

 9. Hej!
  Exakt samma som denna dom i Kristianstad har även blivit verklighet för mig och mina två barn som bott heltid hos mig sedan de var 1 år resp 2 år gamla . Enligt socialens utredning skulle pappan ha boende vårdnad trots att både skola o övriga vittnat om motsatsen ! Kan jag maila dig berätta så mina barn får chans att få komma hem?
  De hämtades abrupt av polis och socialtjänst mitt framför sina lekkamrater när de varvare och lekte i vår trädgård och släpades till bilen under pågående medling den 12/2 . Pappan hindrar nu all kontakt trots att han i rätten sa att de skulle få ha kontakt med sitt ”gamla liv ” om de bodde hos honom … hos pappan finns även ett äldre halvsyskon som i våras dömdes för knarkbrott men enligt socialen är skötsam … pappan är även anmäld för misshandel av mig som ligger hos åklagare och vägrade barnen stöd , trots att barnen fått rätt till krisstöd genom barnförsäkring då de blev vittne till våld i nära relation. Skolan har gjort orosanmälningar ang hur barnen har det hos pappan och socialens agerande men ingen åtgärd.

 10. https://www.jo.se/sv/JO-beslut/Soka-JO-beslut/?from=2014-01-01&to=2018-01-01&query=*&pn=7&cc=27

  Hej! Varifrån har du fått att det är ett rättssäkert Sverige. Jag hade hellre varit född i vilken diktatur som helst, det är sällan de kidnappar folks barn så som Svenska politiker gör.

  Jag har inte träffat min son sen Maj 2013. Dagens Juridik skrev lite om JO:s beslut efter att de hade fattats.

  Åklagaren lade ner under förundersökningen efter att jag polisanmäld, jag blev svårt sjuk efter detta till följd av stress och kunde inte överklaga Åklagarens beslut. Poliserna som höll i de sk förhören med mig tillhör samma distrikt som de som genomförde kidnappningen på delegation åt socialtjänsten.

  Hälsar Malin

  1. Du har rätt.
   Dagens rättssystem passar inte längre dagens samhälle.

   Fruktansvärt att läsa att även du förlorat ditt barn.
   Håll utkik här på bloggen och i BRY:s övriga kanaler. Vi publicerar snart en enkät där vi samlar in information om utsatta barn som misshandlats av samhället. Syftet är att åskådliggöra hur samhällets brister påverkar barnen och att det är många som drabbats.

 11. Hej igen! Vill understtryka att jag fått vårdnaden interimistiskt i hovrätten, förlorat den i tingsrätten igen av den domare som blivit slagen på fingrarna av hovrätten intermistiskt. Efter LVU skrev mitt juridiska ombud och bad att hovrätten omgående skulle bryta tingsrättens dom då min son blivit LVU:ad. Tråkigt nog var det spiken i kostan, annars tror jag att jag och min son hade levt tillsammans idag. / Malin

 12. Finns det något sätt jag kan göra för att hjälpa till? Även om det är minsta lilla så ta kontakt. Har själv blivit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen från nära anhörig. Jag kanske kan få upprättning genom att agera i denna saken! Mvh Cathys Stättehus

 13. Hej.
  Har du prövat att kontakta Robert Aschberg?
  Han verkar duktig på att ta tag i saker eller kalla fakta så det kommer på tv och då förhoppningsvis får dom eld i baken och börjar ändra saker och ting.
  Hur kan jag hjälpa till förutom att dela detta inlägg?

 14. Hej jag vet att man inte får hänga ut någon. Heter någon av dom inblandade Anna Fräki? Ifrån socialtjänsten

 15. Vi är så många barn och kvinnor i samma sits. När ska PAS sluta vara det som soc går efter? Vi behöver demonstrera, skrika högt. Jag och några vänner har idéer. Är du intresserad av samarbete?

  Mvh My

 16. Ni har missat en kommun som verkligen måste upp i toppen av listan !!!!!
  Värmdö Kommun !!!!!
  Jag har varit med om en fullkomligt makaber hantering av dem och jag vet många som har råkat ut för liknande saker.
  Jag är helt säker på att det finns flera allvarliga saker som påverkar de usla utredningar och beslut som görs av Socialtjänsten.
  1 De har för kort utredningstid och slarvar för mycket med historik och fakta.
  2 De delar näst in till omgående med sig av allt i alla anmälningar mot en förälder/ vårdnadshavare om det som den andra vårdnadshavaren har anmält, til den misstänkta föräldern och det görs utan att det ens påbörjats en riktig utredning. Ofta sitter socialtjänsten och gissar, går på hörsägen och kontrollerar inte upp lämnad fakta.

  Det är även oerhört viktigt i framtiden att polisen, som får anmälningar till sig då många vänder sig dit för att få neutrala utredningar som inte lämnas ut till den misstänkte och socialtjänsten innan det är ordentligt utrett vad som händer. (fast det fungerar tyvärr inte heller tillräckligt bra numera då även de gör för generella och dåliga utredningar)

  Socialtjänsten klarar inte sitt arbete och man måste stoppa förslagen att Polisen skall dela med sig av all sin information till dem innan deras utredningar är klara.

  Stoppar man inte förslagen ifrån bland annat Lisa Dahlin så kommer ännu fler barn att fara mer illa.

  Det är såå bra om man nu äntligen tar tag i detta! Socialtjänsten i Sverige är ett stort skämt som de fungerar nu och alltför många barn och kvinnor far otroligt illa i deras hantering.

  Mvh
  Emms

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Barns rättsskydd