Kostnaden för att inte BRY sig

Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har räknat på vad utanförskapet kostar samhället. På uppdrag av Skandia Idéer för Livet påvisar de vikten av förebyggande insatser för att minska kostnaderna på sikt.

De menar att ca 13% av en årskull hamnar utanför samhället. Tidigare i veckan belyste jag krisen i Sundsvall, där det förekommer allvarliga brister inom både polis och socialtjänst. Barn som berättar om misshandel och övergrepp blir inte tagna på allvar och många gånger tvingas de bo kvar hos sin förövare. Jag skrev också om ett konkret fall – en flicka som ingen lyssnat på. Hur påverkar detta barnet? Nu ska vi titta på vad det kostar oss skattebetalare att makthavarna inte BRY sig?

I Sundsvall börjar 1.109 sexåringar grundskolan i år. Som du kan se i bilden nedan hamnar 142 av dem, rent statistiskt, utanför samhället senare i livet. Enligt Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har de kostat samhället 2.087.000.000:- när de fyllt 65 år.

Sundsvall 1

 

De visar också hur kostnaderna fördelas:

Sundsvall 2

Och, vad man annars skulle kunna göra för pengarna:

Sundsvall 3

Bilden ovan visar att om tio av barnen gavs rätt insatser så skulle Sundsvall istället kunna få:
129 fritidsgårdar,
3.758 platser inom äldreomsorgen,
5.562 förskolelärare eller
5.828.390 gitarrlektioner.

För att inte tala om allt enskilt lidande som skulle besparas…
Min erfarenhet är att det går att ha ett gott liv även om man haft en traumatisk barndom, men hjälpen är ofta avgörande för hur du väljer att gå vidare.

Läs gärna mer om vilka parametrar som använts i dessa kalkyler. Här finns mycket information.

 

2 reaktioner på ”Kostnaden för att inte BRY sig”

 1. För att inte tala om de barn som tar livet av sig. Det är en samhällskostnad utan dess like….min dotter klarade sig inte….om hennes syskon överlever och vilken samhällskostnad deras öden innebär, återstår att se.

  1. Beklagar!

   Hur hemskt det än är att läsa dina rader så är jag ändå tacksam för att du berättar. Era historier behöver komma upp till ytan. Det är alltför många som lider i det tysta.

   Mina allra varmaste hälsningar till dig!
   //Agneta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *