”Mot dessa våra minsta” nu som e-bok

mot-dessa-vara-minsta
En av mina förebilder är Monica Dahlström-Lannes, f.d. kriminalinspektör. Hon är en vänlig själ med massor av civilkurage. Hennes mod har alltid varit större än rädslan och hon har alltid tagit ställning för barnen. Under årens lopp har hon skrivit hundratals artiklar med syfte att få oss att våga se att barn far illa i vårt samhälle. Hon har fått flera priser och utmärkelser. Hennes bok ”Mot dessa våra minsta” gavs ut 1990 i samarbete med Rädda Barnen. Det är en skrämmande läsning. Än mer skrämmande är att det inte har skett någon förändring.

Baksidestext:
Barn som utsätts för sexuella övergrepp förlorar sin barndom och ungdom. De förlorar sin grundtrygghet och sin tillit till vuxna, förutsättningarna för ett rikt liv. Vuxenvärlden sviker ofta, trots att barnen enda ”fel” är att ha blivit brottsoffer.
Förövarna har ofta som barn svikits av sin generations vuxna och skall mötas med kunskap, förståelse och krav. De får aldrig ursäktas med en egen svår barndom. Som vuxna måste de ta sitt fulla ansvar.
Tack vare samarbete mellan företrädare för socialtjänst, polis, åklagare, barn- och vuxenpsykiatri, sjukvård och skola ökar möjligheterna inte bara att utreda fallen bättre utan främst att hjälpa och behandla hela den drabbade familjen. Därigenom ökas förutsättningarna för att framtidens barn skall kunna få ett bättre liv, utan förnedrande övergrepp.
Boken riktar sig till poliser, åklagare, advokater, domare, nämndemän, socialsekreterare, barnomsorgspersonal, läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, lärare och kriminalvårdspersonal. Den bör också läsas av alla andra med ett levande intresse för barn och barns hälsa.
Monica Dahlström-Lannes är f.d. kriminalinspektör i Eskilstuna och har mångårig erfarenhet av arbete med och samarbete kring barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Boken finns fortfarande att köpa, nu även som e-bok.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *