SISTA RÄTTEGÅNGSDAGEN FÖR ANNA

Foto: Mariah Talbot

Idag är femte och sista rättegångsdagen för Anna.

Nedan rapporterar jag det som sker,  i grova drag från rättssalen. Observera att Anna och Elias egentligen heter något annat.

VITTNE: dotter till den leg psykoterapeut som är åtalad till medhjälp

De har stark, tät och fin relation. Hon vet att han är engagerad och vill hjälpa utsatta människor. Han är empatisk. Han har berättat att han har hjälpt en kvinna och hennes son, även ekonomiskt. Pappan är hennes idol. Hon har inte lagt märke till att han har sviktande minne.

Anna hörs

Hon beskriver att det har gjorts fem olika förundersökningar. Ingen har lett till åtal. Hon är kritisk till hur ärendet skötts.

Socialtjänsten skickar dm till polisen där de informerar att det är mamma det är fel på. Anmälan lades ned.

Pojken är kvar hos pappan vid tiden för förundersökningen. Elias uttrycker att han är rädd för ”tanterna”.

Anmälan som kom till socialtjänsten från BUP. Pappan motarbetade kontakten med BUP. Lades ned utan att pojken hörs. Hembesök gjordes ej.

Efter att hon sattes i häkte skjutsades pojken direkt till pappan utan att först höras.
Hon lyssnar bara på sitt barn och anser att hon utsatts för mycket förtal.
Hon menar att hon inledningsvis inte förhindrat pappan från att träffa sonen. Tvärtom så var det pappan som valde att inte träffa Elias under fyra månader.
Hon har varit lyhörd för sin son. Hon har följt läkares rekommendationer.
Hon har tillskrivits psykiatriska diagnoser av pappan och de myndighetspersoner han har varit i kontakt med utan att hon undersökts.
Hon anklagas även för att vara psykiskt labil. En bild som motparten har skapat och som förorsakat henne stort lidande.
Man har kört över både henne och pojken.
Skador på pojken har aldrig kollats upp. Pappan har avbokat läkarbesök.

Domaren frågar hur hon ställer sig till samhällstjänst? Hon samtycker om det skulle bli aktuellt.

Åklagaren vill att hon ska genom gå en paragraf 7 utredning.

Anna beskriver att hon  fått frågan tidigare men avböjt på grund av att hon tycker att hon redan genomgått alltför många utredningar. Hon är rädd för utredningar och fick inte tag på sin advokat för att få veta vad just denna utredningen skulle gå ut på.

VITTNE barnpsykiater sedan 45 år tillbaka, specialistkompetens inom området

Gjorde anmälan till IVO efter att hon läst socialtjänstens utredning. Den var varken logisk eller konsekvent.  Man tillskrev mamman bara det negativa. De ville inte lyssna på hennes misstankar om övergrepp. Hon tog del av flera utredningar. De följde samma linje som den första. En del intyg till mammans fördel saknades. Läkarintyg saknades också. De lastade mamman för att hon sökte hjälp. Mamman blev även kritiserad för att hon fotograferat pojken. Det finns ingen anteckning från socialtjänsten om hur man talar med barnet om man misstänker övergrepp. När det kommer misstanke om att ett barn far illa så är hennes erfarenhet att man har ett samrådsmöte där man gör upp en plan, man skyddar barnet från den misstänkta förövaren. Så har icke skett i detta fall.

Annas advokat frågar:
Vad anser hon om att pojken förhörts när pappan varit närvarande?
– Det är oetiskt. Barn kan inte berätta i sådana situationer. Barnet skall förhöras av proffs. Det är ett övergrepp mot barnet att hålla förhör på detta sätt.
Hur ser hon på att barnet placerats direkt hos pappan efter att Anna häktats?
– Det är orimligt. Barnet ska inte ha kontakt med den misstänkta under utredning.
Allmän fråga, ska man ta barn på allvar när de berättar om övergrepp?
– Man ska ta barnet på allvar och sedan utreda. Särskilt om barnet berättat detaljer som de inte skulle känna till om de inte varit utsatta.

NYTT VITTNE väninna till Anna
När hon träffade dem såg hon många blåmärken på Elias armar. Även på benen.
Hon frågade vad som hade hänt. Han svarade inte direkt. Men lite senare kom han självmant och sa  ”det är pappa som gör det här”. Mamman var och hämtade pizza när han berättade. Hon upplevde att pojken blev lättad efter att han berättat. Hon är van med barn och ser vilken bra mamma Anna är. Hon är mycket orolig över pojken och anser att mammans oro är befogad.

VITTNE barnläkare, doktorerat nyfödda barn och smärta, MI utbildad (motiverande samtal, generell samtalsteknik)

Elias mådde dåligt när han kom till det närakut där hon arbetar. Hon försöker alltid skapa kontakt med barnen på olika sätt innan undersökning. Hon såg hans skador på ryggen när hon lyssnade på lungorna. Elias berättade att det var pappan som skadat honom. Han gav intryck av att vara orolig.

Vittnet beskriver de skador som hon såg på pojkens kropp.
Elias slog mamman på benet. När läkaren frågade varför så svarade han att det var så som pappa brukar göra. Sedan berättar han även om de sexuella övergrepp som pappan utsätter honom för. Elias tittade henne i ögonen när han berättade. Mamman kramade om honom och verkade omsorgsfull.

Hon gjorde polisanmälan pga att det som pojken berättade var adekvat. Annars brukar hon främst göra orosanmälan till socialtjänsten.

Pojkens företrädare frågar om hon kunde bedöma de skador som pojken visade. Hade han inte ramlat?
– Det var hennes bedömning att blåmärkena satt på så sätt att det föranledde polisanmälan.

***

Kortfattad bakgrund:
Trots att flera experter träffat Elias och hört honom berätta om de övergrepp pappan utsatt honom för så ansåg socialtjänst och domstol att pappan skulle ha vårdnaden. Anna gjorde det hon enligt lag är skyldig att göra – hon skyddade sitt barn. Utan stöd från myndigheterna så kände hon sig tvungen att gömma sig med Elias. Sex poliser hämtade dem den 13/3. Anna har suttit häktad sedan dess – med restriktioner.
Hon är åtalad för grovt förtal samt egenmäktighet med barn, grovt brott.

Mina inlägg om Anna och Elias
2018
25/11: Tvingas gömma sig för att skydda sitt barn
27/11: Annas ombud anser detta är en rättsskandal 
29/11: Socialtjänsten ignorerar experter
2/12: Inspelat samtal med åklagare 

2019
13/1: Socialtjänsten polisanmäler Anna då hon visar bilder på sin sons skadade kropp
26/1 Socialtjänsten vill placera Elias i jourhem. 
23/2 Anna är häktad i sin frånvaro. Ringer åklagaren.
10/3 Sammanfattning av Annas kamp
14/3 Oerhört tungt besked. Anna och Elias hämtades idag. 
23/3 Jag namnger och polisanmäler familjerättssekreterarna
28/3 Elias huvudvittne hämtas av polis
1/4  Anna omhäktad
6/4 Socialtjänsten polisanmäler hjälpsökande Anna
28/4 Rättegångarna mot Anna, Elias mamma
2/5 I tingsrätten idag för Anna
6/5 Stängda dörrar
7/5 Plötsligt visas ”hänsyn” till barnet
8/5 Kom till Annas rättegång nästa vecka
14/5 Annas fjärde dag i tingsrätten
15/5 Sista rättegångsdagen för Anna
15/5 Slutpläderingarna
16/5 Anna släpps ur häktet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *