Socialtjänst ignorerar kritik från sju myndigheter!

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

De allra flesta tror att man kan överklaga eller anmäla en socialtjänst när ett utsatt barn inte får den hjälp eller det stöd han eller hon behöver. Det är en sanning med viss modifikation. Du kan förvisso vända dig till:

 • IVO – Inspektionen för vård och omsorg. Hit kan du anmäla om du är missnöjd med, eller anser att det finns brister i socialtjänstens insatser.
 • Man kan även klaga hos JO – Justitieombudsmannen. Men de är mycket restriktiva med vad de granskar. De har ingen granskningsplikt!
 • Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.
 • Är du inte nöjd med förvaltningsrättens avgörande kan du överklaga till kammarrätten.

På papperet ser allt bra ut, men i praktiken så är dessa myndigheter tandlösa pappersdrakar. Jag känner till en flicka som vi kan kalla Felicia. Hon har farit riktigt illa på grund av hur socialtjänsten handlagt hennes ärende. Hon är omhändertagen och får inte träffa sin mamma.

Mamman, med flera, har anmält socialtjänsten och fått rätt av bland annat IVO, JO, förvaltningsrätt och kammarrätt. Totalt har det riktats allvarlig kritik mot kommunen 21 gånger från 7 olika myndigheter. Tjugoen gånger! Socialtjänstens underlag har till exempell bedömts som rättsvidrigt och rena förfalskningar från handläggarnas sida.

Men kommunen fortsätter precis som om inget har hänt. Det är som att hälla vatten på en gås. Tjänstemännen sitter kvar på sina jobb. De får inte heller några repressalier.  Och framförallt, det sker ingen förändring för Felicia! Hennes barndom passerar medan inkompetenta socialsekreterare sitter och bromsar. Oerhörda summor av våra skattemedel används till att driva detta inhumana och ineffektiva maskineri vidare.

Felicias mamma har kämpat över tio år för att se till att hennes dotter ska få den hjälp och det skydd hon behöver. Fallet har lyfts upp i media vid flera tillfällen. Läs exempelvis Monica Dahlström-Lannes artikel (2014-12-22). Ansvariga ministrar är informerade. Ändå sker ingen förändring!

Observera att Felicia ”bara” är ett exempel på alla barn som far illa i samhällets så kallade vård. År ut och år in kritiseras Sverige av FN:s barnrättskommitté på grund av de allvarliga brister som föreligger vad det gäller barns rättsskydd. Inget händer!

FN har för övrigt upprättat ett tilläggsprotokoll som ger barn i de länder som undertecknat protokollet möjlighet att klaga direkt till FN. Sverige har ännu inte undertecknat detta protokoll… Det antogs av FN 2011.
Skandal!

BRY – Barns Rättsskydd ställer krav på förändring. Exempelvis:

 • Reformera socialtjänsten! De socialsekreterare som handlägger de tyngsta fallen skall ha specialistutbildning.
 • Inrätta en särskild barndomstol!

Nu ber jag dig om hjälp att sprida detta och stödja vårt arbete. Nästa gång kan det vara ditt barn, barnbarn, syskonbarn eller någon annat barn i din närhet som behöver hjälp.

3 reaktioner på ”Socialtjänst ignorerar kritik från sju myndigheter!”

 1. Jag kan bara instämma i allt som skrivits. Jag skriver i egenskap av mormor och har nu kämpat i snart 9 år för att få till ett umgänge med mina två små barnbarn (idag 10 resp. 13), sedan min dotter avled och 5 år senare även barnens pappa. Jag har ägnat all min vakna tid till att kämpa, men utan resultat. Barnsekreterarna som är mycket unga och oerfarna har bytts ut på löpande band och dom har inte kompetensen eller någon som helst erfarenhet att hantera ett så otroligt svårt ärende, som gäller i mitt fall som mormor. Under tiden som går finns två mycket traumatiserade barn, som har mist sina båda föräldrar och nu ska mormor, morbror etc. raderas ut av en farmor och farfar, som av socialtjänsten har utsetts till familjehem och efter ett år utsåg hennes dotter till vårdnadshavare trots mina och min sons vilda protester. Barnen längtar och vill träffa mig, men får inte för farmor och socialtjänsten går helst på hennes vilja eftersom hennes dotter är vårdnadshavare och bestämmer allt.
  Som mormor har man ingenting att säga till om i Sverige. Det finns inget land i världen där socialtjänsten har så stor makt som här. Vi behöver få till en lagändring, där mor och farföräldrar får större inflytande, som det är nu så måste ALLTING gå via socialtjänsten, där ärendet sköts av inkompetenta socialsekreterare.
  Helt otroligt, skulle kunna skriva en bok.
  Hälsningar,
  En förtvivlad mormor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *