Tre nyanser av socialsekreterare

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Precis som inom vilken yrkeskår som helst så finns det även olika sorters socialsekreterare:

  • De som är direkt olämpliga för arbetet!
  • De som är helt perfekta för jobbet! De har kunskap om hur man upptäcker utsatta barn och vågar ta ställning. De vet vilka vägar de kan ta för att erbjuda hjälp och skydd. De agerar! 

    Ni som tillhör den här kategorin av socialsekreterare är beundransvärda och har min respekt. Trots knappa resurser så räddar ni många liv genom er insats.

  • De som har hjärtat på rätt ställe, men som inte känner till vilka möjligheter som finns för att skydda barnen.

    Socialtjänsten står många gånger handfallna när barn berättar, eller visar tecken på att vara utsatta för våld från en av föräldrarna. I de fall som föräldrarna har separerat så har socialtjänsten möjlighet att flytta barnet från förälder 1 (som misshandlar barnet) och placera barnet hos förälder 2 med hjälp av LVU istället för att placera barnet i utredningshem eller familjehem. Detta är en lösning som blir tryggare för barnet och som dessutom inte kostar samhället lika mycket.

    Den här lösningen var vanligare förr i tiden. Nu verkar det inte som att så många känner till den här möjligheten. 

En klok socialsekreterare i vårt nätverk säger så här:
– Jag tror att vi socialsekreterare behöver bli mer kreativa i våra lösningar och insatser. Jag tror att det föreligger en kunskapsbrist kring både lagstiftning samt den problematik som våld och övergrepp medför.

BRY kräver att socialtjänsten reformeras så att ALLA socialsekreterare får samma utbildning i vilka varningsklockor man ska ta fasta på och på vilket sätt man hjälper ett utsatt barn. Idag ingår detta inte i socionomutbildningen.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *