Vad är våld mot barn?

För att skapa ett tryggt samhälle för våra barn så är det viktigt att veta vad som klassificeras som ”våld” mot barn. Visste du till exempel att försummelse innebär våld mot barn? I USA talar man generellt sett mycket mer om det trauma som ”neglect” i barndomen förorsakar.
Barn far illa på olika sätt. Med små enkla medel kan du bli en betydelsefull person i ett barns liv. Det är enklare än du kanske tror. Med lite tid och två öppna öron kommer man långt.
Sverige var bland de första länderna i världen att ratificera Barnkonventionen. 1 januari i år blev den dessutom svensk lag. Nu ska vi se till att vi även följer den i praktiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *