Vad gör regeringen?

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Krisen inom socialtjänsten är ett faktum. Sedan något år tillbaka larmar de dessutom själva om att de inte klarar av att utföra sitt uppdrag. De menar att det saknas resurser. Ansvariga ministrar har uppvaktats och informerats (se länkar nedan).

Vad händer?

Det har tillsatts en nationell samordnare, Cecilia Grefve. Hon reser runt  och besöker femtio kommuner runt om i landet för att utreda situationen. Hon påbörjade arbetet i november 2014 och slutrapport skall lämnas till regeringen i april 2017!!! 

Medan hon utreder drabbas barn efter barn av socialtjänstens brister.

2015-09-15 föreslog regeringen i budgetpropositionen att 250 miljoner kronor skulle avsättas årligen mellan 2016 och 2019 för att stärka och utveckla socialtjänsten. Vi väntar fortfarande besked!

Socialtjänsten är den myndighet som enligt lag har det yttersta ansvaret för att barn och unga får det stöd de behöver. Trots det saknar personalen ofta kunskap om hur barn som utsatts för trauma reagerar. De vet inte heller alltid hur man på bästa sätt hjälper ett utsatt barn. Inget av detta ingår i socionom-utbildningen.

Den akuta krisen gör att det är svårt att rekrytera. Befintlig personal går redan på knäna. Många blir sjukskrivna eller säger upp sig. Detta drabbar barnen på flera sätt, bland annat:

  • Utredningar tar alltför lång tid. När ett barn misstänks fara illa så skall det utredas skyndsamt. Vi vill inte ha något nytt fall liknande Yara!
  • När det saknas kunskap om vilka varningsklockor man ska ta fasta på så innebär det att barn kan tvingas bo kvar hos den förälder som misshandlar eller förgriper sig på det.
  • Socialtjänstens utredningar ligger oftast till grund för domstolars beslut. Inom BRY – Barns Rättsskydd ser vi alltmer ofta att pedofiler och föräldrar som misshandlar barnet får vårdnaden. Barn som vägrar att åka dit hämtas med polis.
  • Ensamkommande flyktingbarn placeras hos kriminella.

Det är dags att gå samman och kräva förändring. Socialtjänsten måste reformeras! För att vi ska bli en maktfaktor och få igenom våra krav så behöver vi bli många. Jag behöver din hjälp!
Gå in här och se vad du kan göra.
Det är upp till dig och mig att se till att vi får det samhälle som vi vill ha!

Länkar till larmrapporter:

Bara för att nämna ett fåtal…

 

En reaktion på ”Vad gör regeringen?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *