Varför undertecknar inte Sverige?

Känner du till att det finns tilläggsprotokoll till Barnkonventionen?

Jag tänker särskilt på det tredje tilläggsprotokollet som ger enskilda barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet. Det har samma juridiska status som en konvention.

Det antogs av FN år 2011. 46 länder (september 2020) har undertecknat protokollet, bland andra Albanien, Andorra, Argentina, Belgien, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Gabon, Tyskland, Irland, Monaco, Montenegro, Portugal, Slovakien, Spanien, Thailand och Uruguay.
Men inte Sverige.
På sätt och vis kan man säga att barnen i Albanien har starkare rättsskydd än våra egna barn.
Det är dags att vi i Sverige också lever upp till det rykte vi skapat utomlands, som ett land som värnar de viktigaste – våra barn. Vi måste följa Barnkonventionen även i praktiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *