Svar från regeringen

SONY DSC
Foto: Mariah Talbot

Tidigare i somras skickade jag ännu ett mail till Åsa Regnér.
Jag kände sådan maktlöshet och frustration över alla de samtal jag får från förtvivlade föräldrar. De har ingenstans att vända sig när deras utsatta barn inte får hjälp.  Barnombudsmannen går till exempel inte in i enskilda ärenden.
Jag bollade över ett konkret fall och bad om ett konkret råd.
Vad skulle jag säga till mamman som enligt socialtjänsten skulle skicka sitt yngsta barn alldeles ensam till pappan – en pappa som var dömd för att ha förgripit sig på hennes äldre barn?

Eftersom det finns många andra liknande fall så ville jag också veta vad regeringen tänker göra för att lösa detta allvarliga samhällsproblem.  På vilket sätt ska de stärka dessa barns rättsskydd? Här nedan finner du svaret från hennes departement:

Hej Agneta

Tack för ditt brev till regeringen.

Om du har anledning att misstänka att socialtjänsten brister i sitt ansvar eller arbete kan du kontakta myndigheten IVO för att göra en anmälan. Nedan vill jag passa på att beskriva regeringens arbete för att stärka barnens ställning och hur regeringen arbetar med barnkonventionen, som du nämner i ditt mail.

Regeringen vill att barnkonventionen ska bli svensk lag. Att ett barn har egna rättigheter är idag något som de allra flesta i vårt land med självklarhet skriver under på och när barnkonventionen blir svensk lag är det en viktig milstolpe för barns rättigheter i Sverige. Regeringen tillsatte en utredning som fick ansvar över att presentera förslag på hur konventionen kan bli lag. Den utredningen presenterades i februari, se länk härhttp://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/

Nu befinner sig utredningens förslag på remiss till oktober. Därefter komma remissvaren att beredas av regeringskansliet innan regeringen kan fatta beslut om slutgiltigt förslag till riksdagen.

Regeringen har utöver att göra barnkonventionen till lag satsat på att barns rättigheter tillgodoses, bland annat genom att höja försörjningsstödet, glasögonstöd och gratis mediciner till alla barn. Det är viktigt att alla barn kan sina rättigheter och att myndigheter och andra som jobbar med barn genomgår kompetenshöjningar för att säkerställa barns rätt.

Att barnkonventionen ska bli svensk lag är något som länge förespråkats av såväl civilsamhället som riksdagspartier. Regeringen är övertygad om att om man skapar ett samhälle som tar tillvara på barns rättigheter skapar man ett bättre samhälle för alla. Barnen som bor i Sverige behöver både sina rättigheter och sina möjligheter. Därför är det bra att regeringen arbetar med att göra barnkonventionen till lag samtidigt som de infört sommarlovsstöd för att alla barn ska ha möjlighet till en bra sommar. Regeringen har höjt underhållsstödet, höjt grundnivån i föräldraförsäkringen, höjt riksnormen för försörjningsstödet för att minska barnfattigdomen och den sociala barn och ungdomsvården har stärkts med 250 miljoner om året, för att samhällets skydd ska vara som starkast för de barn som behöver det mest.

Regeringen har även infört glasögonbidrag och gratis mediciner för alla barn, för att möjligheten att få medicin när du är sjuk eller att kunna läsa en bok på kvällen aldrig ska vara en klassfråga.

Regeringen vill genom dessa satsningar minska klyftorna mellan barnfamiljer i Sverige. Ökad jämlikhet mellan barn bidrar till att varje flicka och pojke har förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential oavsett bakgrund. Det är bra för det enskilda barnet och det är bra för Sverige. Det är den svenska modellen.

Barnkonventionen ska bli lag i Sverige och därför är det bra att regeringen höjer de statliga bidragen till kommuner och landsting med 10 miljarder om året. På så sätt stärks både barns rättigheter och den generella välfärden. Kommuner och landsting väljer själva hur de fördelar välfärdsmiljarderna, men sannolikt kan en hel del användas till att exempelvis stärka skolan, socialtjänsten och möjligheterna till fritidsaktiviteter för barn och unga. Det finns mycket kvar att göra för att skapa jämlika villkor för alla barn, men det är där siktet är inställt och det är dit regeringen strävar.

Vänliga hälsningar/all the best,
_____

Jag har tidigare skrivit om IVO som visat sig vara en tandlös myndighet. Det finns inga sanktioner för de socialtjänster som de kritiserar.  Detta innebär att det oftast inte sker någon konkret förändring för det utsatta barnet.
Du som läser det här, vad tycker du om regeringens svar?

Share

Det lönar sig att BRY sig!

SONY DSC
Foto: Mariah Talbot


När jag pratade med Monica Dahlström-Lannes häromdagen så hade hon precis fått ett meddelande som gjorde henne så glad. Mailet kom från en lärare som berättade hur hon räddat ett barns liv genom att se, lyssna och ingripa:

För ca 15 år sedan jobbade jag som lärarvikarie. Jag upptäckte då att ett barn i min klass var utsatt för svår misshandel, både fysiskt och psykiskt av sin styvfar. Då gav du mig flera goda råd om hur jag skulle gör för att lösa den svåra uppkomna situationen.

Mannen ifråga fick till slut fängelse och socialchefen för det distriktet fick sparken. Barnet ifråga, som idag är vuxet, är själv förskole-pedagog. Träffade hen för något år sedan. Fick då en stor kram och medskicket ”du räddade livet på mig då!”

Sånt värmer, trots allt elände som då försiggick. Idag är jag legitimerad lärare på ett gymnasium. Att vara lärare är världens bästa och viktigaste jobb, om du frågar mig.

Stort tack för din hjälp, i efterskott.

Tänk så härligt att få feedback och facit från en modig lärare.

Du kan själv ta del av Monicas goda råd på BRY:s hemsida. Läs även gärna hennes bok ”Mot dessa våra minsta” som du kan köpa här.

 

 


Share

Är BRY i Almedalen?

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Nope!
Vi är inte i Almedalen i år heller.
Sedan många år finns där ett barnrättstorg dit de redan frälsta beger sig. Där diskuteras problemen år ut och år in utan att någon faktisk förändring sker för barnen.

Men visst skulle det vara intressant att möta Stefan Löfven och fråga honom varför han fortfarande inte svarat på mitt ”öppna brev” som publicerades i Aftonbladet i mars i år. Jag skulle också gärna vilja fråga Åsa Regnér varför vi inom BRY – Barns Rättsskydd inte ens får svar på våra mail.

Eftersom politikerna inte tar barnens akuta situation på allvar så tror jag personligen att det är dags för revolution – #BRYrevolution. Istället för att åka till Almedalen lägger vi krutet på att informera och inspirera gräsrötterna.  Vi sprider vårt budskap genom sociala medier. Jag är mest aktiv här och på vår Facebook-sida. Läs även till exempel min debatt artikel i Expressen, eller min artikel i Nyheter24.se så förstår ni varför jag uppmanar till revolution. Vi har blundat alltför länge för att barn utsätts för både misshandel och sexuella övergrepp i vårt eget land. Situationen har gått helt över styr. De barn som berättar blir oftast inte trodda eller tagna på allvar. Det betyder att de inte får den hjälp de behöver och många av dem tvingas stanna kvar hos föräldrar som förgriper sig på dem eller misshandlar dem. Problemet är omfattande och situationen är akut!

Mitt mål är att sprida informationen till så många som möjligt. När flera går samman mot ett och samma mål så blir vi en maktfaktor. Då kan vi skapa förändring.  Jag är tacksam för alla som hjälper till.

Vill du veta mer om vad du kan göra? Mer info finner du här.

 

Share

Konsert avbryts

15-årig flicka antastas under konsert.
Sångaren avbryter.

Det är upp till dig och mig att skapa det samhälle vi vill ha.
Ta ställning för barnen
och använd ditt civilkurage!

Mot ljusare tider!

Share

Wonsa – world of no sexual abuse

Igår träffade jag Gita Rajan som startat Wonsa – world of no sexual abuse.  Inom Wonsa ger man traumabehandling, bedriver forskning samt utbildar sjukvårdspersonal och terapeuter.  Både drabbade och anhöriga kan behandlas.

Tyvärr är behovet av deras verksamhet stort. Jag skriver tyvärr för det bästa vore ju om barn inte utsattes för sexuella övergrepp över huvudtaget.

Trots att så många som vart femte barn utsätts för övergrepp här i Sverige innan de fyller 18 år (källa: stiftelsen Allmänna Barnhuset) så finns det bara två andra specialistmottagningar i landet:
BUP Traumaenhet i Stockholm och BUP Elefanten i Linköping.

Vill du prova Wonsas behandling? Just nu söker de deltagare till en studie vars syfte är att testa en särskild behandlingsmetod. Läs gärna mer här.

 

 

 

 

Share

BRY gillar icke-våld

non violence

Många av oss är väl bekanta med den här loggan och vad organisationen The Non-Violence Project står för.  Men visste du att de har utbildning inom ämnena självkänsla, konfliktlösning och icke-våld för barn och unga mellan 10 – 18 år?

Jag pratade med en lärarinna häromdagen som hade haft stor användning av deras koncept när hon tog över en stökig klass i höstas. Det har inte bara hjälpt henne vid den direkta konflikthanteringen med eleverna, utan dessutom har hon haft stor nytta av det i kontakten med barnens föräldrar. Genom att bland annat stärka även föräldrarnas självkänsla så kunde de ha en fin dialog runt barnen.

Om du vill komma i kontakt med dem och veta mer om hur du kan få deras program till en skola, se deras  hemsida. Jag rekommenderar dig även att gilla och följa deras Facebook-sida.

Share

Vi blundar för det som är närmast

Foto: Mariah Talbot
Foto: Mariah Talbot

Tankar och känslor från lördagens manifestation mot mobbning på skolorna gör sig påminda. Det var flera av knuttarna som berättade att de också hade mobbats när de var små. Jag höll ett kort tal innan alla motorcyklar åkte iväg. Med eftertryck betonade jag att ett barn i veckan tar livet av sig i Sverige – statistik från Statistiska Centralbyrån som inte kan repeteras nog ofta.
Det är ju inte klokt att ett barn i veckan tar livet av sig.
Mitt ibland oss. 

Efter manifestationen kom en kvinna fram till mig och tackade. Hennes son hade begått självmord förra året. Han orkade inte mer.

Suicidforskaren Jussi Jokinen på KI har gjort en uppföljningsstudie av patienter som vårdats inom psykiatrin efter självmordsförsök. Hans forskning visar att självmordsrisken fördubblas för de som utsatts för våld som barn.

Det går inte längre att tänka att det inte händer ett barn i din egen närhet.  När det väl gör det så är det för sent.

Då och då kan vi läsa om hur folk gått samman för att protestera när det ska byggas en flyktinganläggning eller ett hem för missanpassade ungdomar på orten.  Men att barn mitt ibland oss tar livet av sig, det pratar vi inte om.
Det är dags att ändra på det!
Det är dags att börja BRY sig!

En man jag kommer att minnas är knutten som berättade om hur han hade mobbats som barn. Han talade också om hur han hade kontaktat ett barns skola och sagt åt en handlingsförlamad rektor på skarpen. Den här  mannen visste hur det kändes och han visste också vad det utsatta barnet behövde. Det är ingen rocket-science vi pratar om utan sunt bondförnuft.
Och civilkurage!
Något vi alla kan plocka fram och använda.

Share

En fantastisk dag!

IMG_4174

Vilken fantastisk uppslutning idag! Det var över hundra motorcyklar som kom. Jag tror någon räknade till 118 men det fylldes på med ännu fler efter det. Alla åkte för att barnen i Sverige ska vara trygga i skolan. En självklarhet kan man tycka, men många barn blir utsatta för både psykisk och fysisk misshandel. Idag sker det inte ”bara” på skolgården utan misshandeln följer med barnen även på fritiden via sociala medier.

Hur hänger mobbning ihop med barns rättsskydd? Jo, i och med att det handlar om allvarliga brott så ska de anmälas och utredas. Här finns stora brister i systemen idag. Det brister både i kunskap och i attityd. Många resonerar fortfarande som så att ”lite stryk kan ungarna tåla”. Detta gör att man inte alltid dokumenterar de brott som begås och man gör sällan anmälan. De fall som polisanmäls leder oftast inte ens till åtal.

Tårarna rann när vi åkte iväg. Det var riktigt rörande att se alla fantastiska människor som ställde upp. Här fanns massor med civilkurage.
– Självklart att man ställer upp för ungarna, som flera knuttar sa.

Tusen tack till:
Pia Kihlberg för ditt fantastiskt fina initiativ
Martin som fixat vimpeln
Östra Aros MCK för ordonnansen
Mattias som lät mig åka på sin bönpall
Jana som fixat armbindlarna
Anita och Manne som passade väskor och skjutsade
Micke som tipsade mig om Pia
Patricia för pressmeddelanden och mycket mer
Sist men inte minst varmt tack alla ni som kom!

IMG_4211

Share

Förväntansfull

piahojIdag är jag spänd av förväntan inför morgondagens mc-kortege i Uppsala. Pia Kihlberg, som är initiativtagare, har fått indikationer på att det kan komma över 130 motorcyklar. Jag tror att det kommer att bli en fantastisk upplevelse att se detta. Om du befinner dig i närheten av Uppsala så kom förbi, med eller utan motorcykel. Vi samlas på Ikeas p-plats kl 14.00.

Mer information hittar du här.

Det handlar om att se till att våra barn är trygga i skolan!

Varmt välkommen du också!

Share