Ny början

Nu har det gått en månad sedan jag stängde BRY. Det har varit en emotionell tid men samtidigt en fas med ny energi och spänd förväntan. Det är ju med glädje som jag nu kliver in i mitt nya sätt att arbeta på. Mitt mål kvarstår – att stärka barns rättsskydd i Sverige och jag fortsätter att arbeta för barndomstol.

Jag fortsätter även att hjälpa mammor som kämpar för att skydda sina barn. Här finner du information om detta. Genom att följa mig på mina sociala medier så ser du hur jag kommer att arbeta i övrigt. Du hittar mig både på Facebook och Instagram under mitt eget namn.

Vi ses!

P.S. Vill du boka mig som föreläsare så är du välkommen att maila hej @ agnetabravelius.se

Barnombudsmannen går inte in i enskilda ärenden

Vet du om att Barnombudsmannen inte går in i enskilda fall? BO är den enda statliga ”ombudsman” som inte gör det.

Från BO:s hemsida:

” Barnombudsmannen får inte ingripa eller ge råd i enskilda ärenden. Akuta ärenden som rör barn hänvisar vi i första hand till socialtjänsten i kommunen där du bor och till polisen. Barnombudsmannen kan inte göra någon utredning i ärendet, eftersom vi enligt lag inte får ingripa i enskilda fall.”

Köper du å andra sidan exempelvis en bil som inte håller måttet och säljaren inte vill åtgärda bristen, då kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De går in i ditt ärende och hjälper dig.

År ut och år in

6 år har gått sedan min debattartikel publicerades.
Vi är många som belyst problematiken under flera år.
Socialtjänsten saknar kunskap.
Domstolen likaså.
Polisen saknar resurser.
Samma larmrapporter publiceras år ut och år in.
Barnen drabbas på de mest hänsynslösa sätt.
Det avgörande beslutet fattas i domstolen.
Därför kräver jag att det inrättas en särskild barndomstol.
Om inte nu så när?

Råd vid misstanke

Misstänker du att ditt barn är utsatt för misshandel eller sexuella övergrepp?
Dokumentera det du ser och hör. Det kan exempelvis vara det som barnet berättar, tecken som barnet visar upp eller teckningar som barnet ritar. Samla allt på ett och samma ställe. På så vis underlättar du för dig själv vid kontakten med myndigheter.
Detta är mycket viktigare än du kanske tror.
Vi har en förmåga att förtränga och du kommer förmodligen att tvivla flera gånger om under resans gång;
Minns jag verkligen rätt?
Eller, det kanske inte var så farligt ändå?
Då är det bra att gå tillbaka till din dokumentation för att påminna dig själv om vad som föranlett din oro.

Fake news eller fakta?

I dessa tider talas det mycket om ”Fake news” och desinformation och det är viktigt att vara källkritisk.
Statistiken som pekar på att vart femte barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp innan de fyller 18 år kommer från flera olika håll:
Från SBU:s hemsida:
”SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har på uppdrag av regeringen granskat den samlade forskningen om medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Genomgången visar att det finns en stor brist på kunskap om effektiva åtgärder.”
Detta är fakta.
Tyvärr.
Nu är det 2021 och frågan är hur länge ska vi vänta på barndomstol där specialutbildad personal sätter barnet i fokus?

Varför undertecknar inte Sverige?

Känner du till att det finns tilläggsprotokoll till Barnkonventionen?

Jag tänker särskilt på det tredje tilläggsprotokollet som ger enskilda barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet. Det har samma juridiska status som en konvention.

Det antogs av FN år 2011. 46 länder (september 2020) har undertecknat protokollet, bland andra Albanien, Andorra, Argentina, Belgien, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Gabon, Tyskland, Irland, Monaco, Montenegro, Portugal, Slovakien, Spanien, Thailand och Uruguay.
Men inte Sverige.
På sätt och vis kan man säga att barnen i Albanien har starkare rättsskydd än våra egna barn.
Det är dags att vi i Sverige också lever upp till det rykte vi skapat utomlands, som ett land som värnar de viktigaste – våra barn. Vi måste följa Barnkonventionen även i praktiken.

Barnkonventionens dag

Idag på Barnkonventionens dag vill jag särskilt betona att barnen i Sverige självklart också ska ha mänskliga rättigheter. Så ser det inte alltid ut i vårt land idag.

Inom BRY tänker vi på alla barn som utsätts för misshandel och sexuella övergrepp och som inte blir tagna på allvar när de berättar eller visar tecken på att vara utsatta. Detta sker mitt ibland oss.
Trots att vi lovade följa Barnkonventionen för 31 år så har vi inte nått hela vägen fram. Och trots att Barnkonventionen till och med gjordes till lag tidigare i år så har vi ändå inte lyckats skapa trygghet för de mest sårbara – våra barn.

Visst kan vi väl mycket bättre än så här?

Hög tid att följa Barnkonventionen

31 år har gått sedan Sverige ratificerade Barnkonventionen. Vi var ett av de första länderna i världen som lovade att stärka våra barns rättigheter.
1979 blev Sverige blir först i världen med att förbjuda alla former av barnaga.
1 januari 2020 Barnkonventionen blev lag. 11 månader senare ser vi att lagen är tandlös. Det är svårt för ett litet barn att göra sin röst hörd. Barn tvingas fortfarande umgås med sin förövare. De mycket allvarliga och akuta bristerna kvarstår vad det gäller barns rättsskydd.
Det är dags att vi i Sverige också lever upp till det rykte vi skapat utomlands, som ett land som värnar de viktigaste – våra barn. Vi ska se till att följa Barnkonventionen i praktiken.

Barns rättsskydd